Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΑΥΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
RENAULT 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street [2009] 2 0 9 9 0 0 6 1 1 1 0
Auto AT1 [2008] 1 0 5 4 1 0 4 0 0 0 1
TOTAL RACES: 3 3 0 14 13 1 0 10 1 1 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street [2009]0,829 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-09-24 16:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,829 sec
0-18M: 2,140 sec
0-100M: 6,083 sec
0-200M: 8,990 sec 
0-300M: 11,351 sec
0-400M: 13,421 sec
TOTAL TIME: 14,250 sec
200-400M: 4,431 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,46 km/h
400M: 182,39 km/h
200-400M: 38,93 km/h

2,026 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-25 13:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,903 sec
0-18M: 2,026 sec
0-100M: 5,878 sec
0-200M: 8,628 sec 
0-300M: 10,961 sec
0-400M: 13,007 sec
TOTAL TIME: 13,910 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,95 km/h
400M: 183,93 km/h
200-400M: 36,98 km/h

5,595 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,356 sec
0-18M: 2,110 sec
0-100M: 5,595 sec
0-200M: 8,374 sec 
0-300M: 10,645 sec
0-400M: 12,659 sec
TOTAL TIME: 14,015 sec
200-400M: 4,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,59 km/h
400M: 186,29 km/h
200-400M: 43,70 km/h

8,374 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,356 sec
0-18M: 2,110 sec
0-100M: 5,595 sec
0-200M: 8,374 sec 
0-300M: 10,645 sec
0-400M: 12,659 sec
TOTAL TIME: 14,015 sec
200-400M: 4,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,59 km/h
400M: 186,29 km/h
200-400M: 43,70 km/h

10,645 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,356 sec
0-18M: 2,110 sec
0-100M: 5,595 sec
0-200M: 8,374 sec 
0-300M: 10,645 sec
0-400M: 12,659 sec
TOTAL TIME: 14,015 sec
200-400M: 4,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,59 km/h
400M: 186,29 km/h
200-400M: 43,70 km/h

12,659 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
RENAULT

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-09-25 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,356 sec
0-18M: 2,110 sec
0-100M: 5,595 sec
0-200M: 8,374 sec 
0-300M: 10,645 sec
0-400M: 12,659 sec
TOTAL TIME: 14,015 sec
200-400M: 4,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,59 km/h
400M: 186,29 km/h
200-400M: 43,70 km/h

4,178 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 12:07:46

TIME INFORMATION
RT: 1,253 sec
0-18M: 2,380 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,356 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,534 sec
TOTAL TIME: 14,787 sec
200-400M: 4,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,72 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 41,15 km/h

147,72 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 12:07:46

TIME INFORMATION
RT: 1,253 sec
0-18M: 2,380 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,356 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,534 sec
TOTAL TIME: 14,787 sec
200-400M: 4,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,72 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 41,15 km/h

189,37 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-10 11:26:58

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,278 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,867 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,179 sec
200-400M: 4,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,45 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 43,92 km/h

43,92 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-10 11:26:58

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,278 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,867 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,077 sec
TOTAL TIME: 14,179 sec
200-400M: 4,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,45 km/h
400M: 189,37 km/h
200-400M: 43,92 km/h

Auto AT1 [2008]0,617 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

2,170 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-13 10:47:47

TIME INFORMATION
RT: 0,816 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,513 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,743 sec
TOTAL TIME: 13,559 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,98 km/h
400M: 190,17 km/h
200-400M: 44,19 km/h

8,371 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

12,561 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

4,190 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

147,54 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:48:12

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 2,210 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,545 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,751 sec
TOTAL TIME: 13,575 sec
200-400M: 4,206 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,54 km/h
400M: 191,08 km/h
200-400M: 43,54 km/h

191,59 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

45,25 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,561 sec
TOTAL TIME: 13,178 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,34 km/h
400M: 191,59 km/h
200-400M: 45,25 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo