Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
TOYOTA STARLET TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street [2009] 2 0 10 10 0 0 8 1 0 1 0
Auto True Street 13 [2011] 1 0 6 6 0 0 4 1 0 1 0
TOTAL RACES: 3 3 0 16 16 0 0 12 2 0 2 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street [2009]0,674 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-10-16 11:59:25

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,991 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,769 sec
TOTAL TIME: 15,443 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,67 km/h
400M: 138,62 km/h
200-400M: -2,05 km/h

1,908 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-15 14:35:23

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,482 sec
TOTAL TIME: 15,263 sec
200-400M: 5,864 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,52 km/h
400M: 110,53 km/h
200-400M: -19,99 km/h

8,277 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-16 09:57:01

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,201 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,277 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,276 sec
TOTAL TIME: 15,096 sec
200-400M: 5,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 156,99 km/h
200-400M: 2,22 km/h

13,787 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-15 15:23:55

TIME INFORMATION
RT: 0,864 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,787 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,787 sec
TOTAL TIME: 14,651 sec
200-400M: 5,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,91 km/h
400M: 156,72 km/h
200-400M: 31,81 km/h

4,958 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 13:56:21

TIME INFORMATION
RT: 0,847 sec
0-18M: 1,978 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,885 sec
TOTAL TIME: 14,732 sec
200-400M: 4,958 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,44 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 30,56 km/h

154,77 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-16 09:57:01

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,201 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,277 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,276 sec
TOTAL TIME: 15,096 sec
200-400M: 5,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 156,99 km/h
200-400M: 2,22 km/h

160,85 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 11:17:36

TIME INFORMATION
RT: 1,409 sec
0-18M: 2,331 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,294 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,256 sec
TOTAL TIME: 15,665 sec
200-400M: 4,962 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,67 km/h
400M: 160,85 km/h
200-400M: 34,18 km/h

43,64 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:51:04

TIME INFORMATION
RT: 0,711 sec
0-18M: 1,971 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,969 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,038 sec
TOTAL TIME: 14,749 sec
200-400M: 5,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,70 km/h
400M: 157,34 km/h
200-400M: 43,64 km/h

Auto True Street 13 [2011]0,741 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-04 10:00:42

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,885 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,168 sec
TOTAL TIME: 15,909 sec
200-400M: 5,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,17 km/h
400M: 156,52 km/h
200-400M: 45,35 km/h

1,864 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:08:04

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,378 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,036 sec
TOTAL TIME: 13,897 sec
200-400M: 4,658 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 164,23 km/h
200-400M: 30,90 km/h

8,378 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:08:04

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,378 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,036 sec
TOTAL TIME: 13,897 sec
200-400M: 4,658 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 164,23 km/h
200-400M: 30,90 km/h

13,036 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:08:04

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,378 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,036 sec
TOTAL TIME: 13,897 sec
200-400M: 4,658 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 164,23 km/h
200-400M: 30,90 km/h

4,610 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-03 16:44:22

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,491 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,101 sec
TOTAL TIME: 13,864 sec
200-400M: 4,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,49 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 44,06 km/h

133,33 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 15:08:04

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,378 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,036 sec
TOTAL TIME: 13,897 sec
200-400M: 4,658 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 164,23 km/h
200-400M: 30,90 km/h

176,73 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-03 12:34:06

TIME INFORMATION
RT: 0,927 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,200 sec
TOTAL TIME: 14,127 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 176,73 km/h
200-400M: 0,00 km/h

45,35 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-04 10:00:42

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,885 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,168 sec
TOTAL TIME: 15,909 sec
200-400M: 5,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,17 km/h
400M: 156,52 km/h
200-400M: 45,35 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo