Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 2 0 8 6 2 0 6 0 2 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 12 10 2 0 9 0 3 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,727 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 14:03:09

TIME INFORMATION
RT: 0,727 sec
0-18M: 1,765 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,988 sec
TOTAL TIME: 10,715 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,674 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

6,447 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

9,806 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

3,359 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

186,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

230,62 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:07:44

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,447 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,839 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 230,62 km/h
200-400M: 43,71 km/h

45,71 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-05-19 10:54:26

TIME INFORMATION
RT: 0,939 sec
0-18M: 1,750 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,884 sec
TOTAL TIME: 11,823 sec
200-400M: 3,516 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,30 km/h
400M: 224,01 km/h
200-400M: 45,71 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,535 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 17:00:20

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,997 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 59,191 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,221 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: -46,970 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,64 km/h
400M: 170,77 km/h
200-400M: 75,13 km/h

1,769 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-03-31 15:06:18

TIME INFORMATION
RT: 1,012 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,444 sec
TOTAL TIME: 13,456 sec
200-400M: 4,636 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,68 km/h
400M: 165,59 km/h
200-400M: 22,91 km/h

7,654 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-03-31 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,920 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,654 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,224 sec
TOTAL TIME: 13,144 sec
200-400M: 4,570 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,18 km/h
400M: 165,89 km/h
200-400M: 23,71 km/h

12,221 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 17:00:20

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,997 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 59,191 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,221 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: -46,970 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,64 km/h
400M: 170,77 km/h
200-400M: 75,13 km/h

-46,970 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 17:00:20

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,997 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 59,191 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,221 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: -46,970 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,64 km/h
400M: 170,77 km/h
200-400M: 75,13 km/h

152,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 16:08:24

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,961 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,816 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,266 sec
TOTAL TIME: 13,075 sec
200-400M: 4,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,34 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 21,15 km/h

173,49 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 16:08:24

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,961 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,816 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,266 sec
TOTAL TIME: 13,075 sec
200-400M: 4,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,34 km/h
400M: 173,49 km/h
200-400M: 21,15 km/h

75,13 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΣΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 17:00:20

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,997 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 59,191 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,221 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: -46,970 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,64 km/h
400M: 170,77 km/h
200-400M: 75,13 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo