Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto True Street [2012] 6 0 34 30 4 0 21 5 3 3 2
TOTAL RACES: 6 7 0 38 34 4 0 24 5 4 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,544 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

1,610 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

4,194 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

6,222 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

7,913 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

9,444 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

3,222 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,222 sec 
0-300M: 7,913 sec
0-400M: 9,444 sec
TOTAL TIME: 9,988 sec
200-400M: 3,222 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,32 km/h
400M: 241,30 km/h
200-400M: 42,98 km/h

199,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,471 sec 
0-300M: 8,172 sec
0-400M: 9,714 sec
TOTAL TIME: 10,368 sec
200-400M: 3,243 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,34 km/h
400M: 242,34 km/h
200-400M: 43,00 km/h

242,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,426 sec
0-200M: 6,471 sec 
0-300M: 8,172 sec
0-400M: 9,714 sec
TOTAL TIME: 10,368 sec
200-400M: 3,243 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,34 km/h
400M: 242,34 km/h
200-400M: 43,00 km/h

44,54 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,571 sec
0-18M: 1,827 sec
0-100M: 4,460 sec
0-200M: 6,514 sec 
0-300M: 8,222 sec
0-400M: 9,771 sec
TOTAL TIME: 10,342 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,52 km/h
400M: 241,06 km/h
200-400M: 44,54 km/h

Moto True Street [2012]0,382 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΧ 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:00:17

TIME INFORMATION
RT: 0,382 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,522 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,779 sec
TOTAL TIME: 10,161 sec
200-400M: 3,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,12 km/h
400M: 239,04 km/h
200-400M: 43,92 km/h

1,628 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΧ 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2013-06-16 16:17:45

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,628 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,381 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,740 sec
TOTAL TIME: 10,287 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,89 km/h
400M: 216,99 km/h
200-400M: 25,10 km/h

4,219 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,491 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 4,219 sec
0-200M: 6,287 sec 
0-300M: 8,035 sec
0-400M: 9,636 sec
TOTAL TIME: 10,127 sec
200-400M: 3,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,69 km/h
400M: 236,48 km/h
200-400M: 43,79 km/h

6,241 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΧ 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-06-16 15:17:15

TIME INFORMATION
RT: 0,497 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,241 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,809 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 191,48 km/h
200-400M: -6,10 km/h

7,971 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 4,263 sec
0-200M: 6,290 sec 
0-300M: 7,971 sec
0-400M: 9,636 sec
TOTAL TIME: 10,355 sec
200-400M: 3,346 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,03 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 12,66 km/h

9,629 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZX 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 11:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 1,729 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,629 sec
TOTAL TIME: 10,352 sec
200-400M: 3,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,50 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 43,76 km/h

3,208 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΧ 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:00:08

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,672 sec
TOTAL TIME: 10,502 sec
200-400M: 3,208 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,39 km/h
400M: 245,06 km/h
200-400M: 48,67 km/h

200,21 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 18:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,675 sec
0-18M: 1,725 sec
0-100M: 4,364 sec
0-200M: 6,403 sec 
0-300M: 8,100 sec
0-400M: 9,633 sec
TOTAL TIME: 10,308 sec
200-400M: 3,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,21 km/h
400M: 244,08 km/h
200-400M: 43,87 km/h

245,06 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΧ 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:00:08

TIME INFORMATION
RT: 0,830 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,672 sec
TOTAL TIME: 10,502 sec
200-400M: 3,208 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,39 km/h
400M: 245,06 km/h
200-400M: 48,67 km/h

50,47 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZZR 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,516 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 4,252 sec
0-200M: 6,332 sec 
0-300M: 8,072 sec
0-400M: 9,654 sec
TOTAL TIME: 10,170 sec
200-400M: 3,322 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,28 km/h
400M: 239,75 km/h
200-400M: 50,47 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo