Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 5 0 27 25 2 0 20 4 2 1 0
TOTAL RACES: 5 5 0 27 25 2 0 20 4 2 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,250 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-04-20 06:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,250 sec
0-18M: 2,641 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,175 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,572 sec
TOTAL TIME: 12,822 sec
200-400M: 4,397 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,32 km/h
400M: 173,18 km/h
200-400M: 29,86 km/h

1,719 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-06-15 18:19:48

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,085 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,174 sec
TOTAL TIME: 12,040 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 189,77 km/h
200-400M: 28,85 km/h

4,716 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-08 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 4,716 sec
0-200M: 7,150 sec 
0-300M: 9,249 sec
0-400M: 11,196 sec
TOTAL TIME: 12,241 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,94 km/h
400M: 187,68 km/h
200-400M: 26,74 km/h

7,085 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-06-15 18:19:48

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,085 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,174 sec
TOTAL TIME: 12,040 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 189,77 km/h
200-400M: 28,85 km/h

9,249 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-08 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 4,716 sec
0-200M: 7,150 sec 
0-300M: 9,249 sec
0-400M: 11,196 sec
TOTAL TIME: 12,241 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,94 km/h
400M: 187,68 km/h
200-400M: 26,74 km/h

11,164 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-06-16 10:50:53

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,164 sec
TOTAL TIME: 12,054 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 189,47 km/h
200-400M: 30,32 km/h

4,046 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-06-16 10:50:53

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 1,754 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,164 sec
TOTAL TIME: 12,054 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 189,47 km/h
200-400M: 30,32 km/h

160,94 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-08 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 4,716 sec
0-200M: 7,150 sec 
0-300M: 9,249 sec
0-400M: 11,196 sec
TOTAL TIME: 12,241 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,94 km/h
400M: 187,68 km/h
200-400M: 26,74 km/h

189,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-06-15 18:19:48

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,719 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,085 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,174 sec
TOTAL TIME: 12,040 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,92 km/h
400M: 189,77 km/h
200-400M: 28,85 km/h

31,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-06-03 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,822 sec
0-100M: 4,800 sec
0-200M: 7,379 sec 
0-300M: 9,652 sec
0-400M: 11,759 sec
TOTAL TIME: 12,549 sec
200-400M: 4,380 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,81 km/h
400M: 183,42 km/h
200-400M: 31,61 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,010 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo