Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
Ζ 125

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 1 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0
TOTAL RACES: 1 1 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,431 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2012-09-23 15:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,431 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,455 sec
0-200M: 8,405 sec 
0-300M: 11,058 sec
0-400M: 13,541 sec
TOTAL TIME: 13,972 sec
200-400M: 5,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,93 km/h
400M: 146,71 km/h
200-400M: 12,78 km/h

1,770 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-23 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 5,317 sec
0-200M: 8,266 sec 
0-300M: 10,875 sec
0-400M: 13,293 sec
TOTAL TIME: 13,918 sec
200-400M: 5,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 154,97 km/h
200-400M: 19,63 km/h

5,039 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,899 sec 
0-300M: 10,470 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 14,262 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 143,75 km/h
200-400M: 9,17 km/h

7,899 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,899 sec 
0-300M: 10,470 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 14,262 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 143,75 km/h
200-400M: 9,17 km/h

10,470 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,899 sec 
0-300M: 10,470 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 14,262 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 143,75 km/h
200-400M: 9,17 km/h

12,950 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,899 sec 
0-300M: 10,470 sec
0-400M: 12,950 sec
TOTAL TIME: 14,262 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 143,75 km/h
200-400M: 9,17 km/h

5,027 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-23 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 5,317 sec
0-200M: 8,266 sec 
0-300M: 10,875 sec
0-400M: 13,293 sec
TOTAL TIME: 13,918 sec
200-400M: 5,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 154,97 km/h
200-400M: 19,63 km/h

135,34 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-23 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 5,317 sec
0-200M: 8,266 sec 
0-300M: 10,875 sec
0-400M: 13,293 sec
TOTAL TIME: 13,918 sec
200-400M: 5,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 154,97 km/h
200-400M: 19,63 km/h

154,97 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-23 11:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 5,317 sec
0-200M: 8,266 sec 
0-300M: 10,875 sec
0-400M: 13,293 sec
TOTAL TIME: 13,918 sec
200-400M: 5,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,34 km/h
400M: 154,97 km/h
200-400M: 19,63 km/h

19,67 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΠΛΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 16:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,530 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 5,493 sec
0-200M: 8,541 sec 
0-300M: 11,221 sec
0-400M: 13,762 sec
TOTAL TIME: 14,292 sec
200-400M: 5,221 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,02 km/h
400M: 148,69 km/h
200-400M: 19,67 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo