Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΓΚΑΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΡΑΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 4 0 19 15 4 0 15 3 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 5 0 20 17 3 0 16 0 1 3 0
TOTAL RACES: 9 9 0 39 32 7 0 31 3 2 3 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,538 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,538 sec
0-18M: 1,808 sec
0-100M: 4,590 sec
0-200M: 6,748 sec 
0-300M: 8,553 sec
0-400M: 10,206 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,458 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,33 km/h
400M: 227,21 km/h
200-400M: 43,88 km/h

1,660 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 17:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,660 sec
0-100M: 4,352 sec
0-200M: 6,501 sec 
0-300M: 8,320 sec
0-400M: 9,963 sec
TOTAL TIME: 10,896 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,02 km/h
400M: 221,36 km/h
200-400M: 38,34 km/h

4,349 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,349 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 8,259 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 10,609 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,25 km/h
400M: 225,65 km/h
200-400M: 41,40 km/h

6,476 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,349 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 8,259 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 10,609 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,25 km/h
400M: 225,65 km/h
200-400M: 41,40 km/h

8,259 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,349 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 8,259 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 10,609 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,25 km/h
400M: 225,65 km/h
200-400M: 41,40 km/h

9,888 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,349 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 8,259 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 10,609 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,25 km/h
400M: 225,65 km/h
200-400M: 41,40 km/h

3,412 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 4,349 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 8,259 sec
0-400M: 9,888 sec
TOTAL TIME: 10,609 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,25 km/h
400M: 225,65 km/h
200-400M: 41,40 km/h

191,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 4,666 sec
0-200M: 6,824 sec 
0-300M: 8,644 sec
0-400M: 10,291 sec
TOTAL TIME: 10,988 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,73 km/h
400M: 228,05 km/h
200-400M: 36,32 km/h

228,05 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 4,666 sec
0-200M: 6,824 sec 
0-300M: 8,644 sec
0-400M: 10,291 sec
TOTAL TIME: 10,988 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,73 km/h
400M: 228,05 km/h
200-400M: 36,32 km/h

183,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
SUZUKI K5

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,394 sec
0-400M: 10,043 sec
TOTAL TIME: 10,895 sec
200-400M: 3,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 41,73 km/h
400M: 225,26 km/h
200-400M: 183,53 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,447 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-11-01 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,447 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 4,646 sec
0-200M: 6,906 sec 
0-300M: 8,771 sec
0-400M: 10,439 sec
TOTAL TIME: 10,886 sec
200-400M: 3,533 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,76 km/h
400M: 229,07 km/h
200-400M: 52,31 km/h

1,677 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

4,170 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

6,156 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

7,804 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

9,290 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

3,134 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 7,804 sec
0-400M: 9,290 sec
TOTAL TIME: 9,964 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,76 km/h
400M: 251,65 km/h
200-400M: 54,89 km/h

205,82 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 14:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,854 sec
0-18M: 2,148 sec
0-100M: 4,984 sec
0-200M: 7,003 sec 
0-300M: 8,663 sec
0-400M: 10,168 sec
TOTAL TIME: 11,022 sec
200-400M: 3,165 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,82 km/h
400M: 239,30 km/h
200-400M: 33,48 km/h

253,33 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX 12

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,471 sec
0-200M: 6,601 sec 
0-300M: 8,275 sec
0-400M: 9,748 sec
TOTAL TIME: 10,689 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,92 km/h
400M: 253,33 km/h
200-400M: 59,41 km/h

65,06 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ZX12 TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-09-13 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,290 sec
0-18M: 2,869 sec
0-100M: 7,096 sec
0-200M: 9,987 sec 
0-300M: 12,127 sec
0-400M: 13,957 sec
TOTAL TIME: 15,247 sec
200-400M: 3,970 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,94 km/h
400M: 210,00 km/h
200-400M: 65,06 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo