Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΣΣΑΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 4 2 2 0 3 1 0 0 0
Moto Scooter [2005] 1 1 4 3 1 0 2 0 0 1 1
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 5 3 2 0 3 1 1 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 4 3 1 0 3 0 1 0 0
TOTAL RACES: 3 4 1 17 11 6 0 11 2 2 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,655 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,655 sec
0-18M: 2,194 sec
0-100M: 5,670 sec
0-200M: 8,700 sec 
0-300M: 11,368 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,501 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,77 km/h
400M: 146,46 km/h
200-400M: 15,69 km/h

2,133 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

5,670 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,655 sec
0-18M: 2,194 sec
0-100M: 5,670 sec
0-200M: 8,700 sec 
0-300M: 11,368 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,501 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,77 km/h
400M: 146,46 km/h
200-400M: 15,69 km/h

8,560 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

11,090 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

13,430 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

4,870 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

140,71 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

153,27 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,946 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,681 sec
0-200M: 8,560 sec 
0-300M: 11,090 sec
0-400M: 13,430 sec
TOTAL TIME: 14,376 sec
200-400M: 4,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,71 km/h
400M: 153,27 km/h
200-400M: 12,56 km/h

15,69 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,655 sec
0-18M: 2,194 sec
0-100M: 5,670 sec
0-200M: 8,700 sec 
0-300M: 11,368 sec
0-400M: 13,846 sec
TOTAL TIME: 14,501 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,77 km/h
400M: 146,46 km/h
200-400M: 15,69 km/h

Moto Scooter [2005]1,138 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-05-20 19:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,138 sec
0-18M: 2,237 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 9,327 sec 
0-300M: 12,223 sec
0-400M: 14,935 sec
TOTAL TIME: 16,073 sec
200-400M: 5,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,17 km/h
400M: 134,30 km/h
200-400M: 16,13 km/h

2,237 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-05-20 19:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,138 sec
0-18M: 2,237 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 9,327 sec 
0-300M: 12,223 sec
0-400M: 14,935 sec
TOTAL TIME: 16,073 sec
200-400M: 5,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,17 km/h
400M: 134,30 km/h
200-400M: 16,13 km/h

6,037 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-05-20 19:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,138 sec
0-18M: 2,237 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 9,327 sec 
0-300M: 12,223 sec
0-400M: 14,935 sec
TOTAL TIME: 16,073 sec
200-400M: 5,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,17 km/h
400M: 134,30 km/h
200-400M: 16,13 km/h

9,327 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-05-20 19:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,138 sec
0-18M: 2,237 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 9,327 sec 
0-300M: 12,223 sec
0-400M: 14,935 sec
TOTAL TIME: 16,073 sec
200-400M: 5,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,17 km/h
400M: 134,30 km/h
200-400M: 16,13 km/h

12,221 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,196 sec
0-18M: 2,240 sec
0-100M: 6,056 sec
0-200M: 9,347 sec 
0-300M: 12,221 sec
0-400M: 14,916 sec
TOTAL TIME: 16,112 sec
200-400M: 5,569 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 135,61 km/h
200-400M: 17,10 km/h

14,916 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,196 sec
0-18M: 2,240 sec
0-100M: 6,056 sec
0-200M: 9,347 sec 
0-300M: 12,221 sec
0-400M: 14,916 sec
TOTAL TIME: 16,112 sec
200-400M: 5,569 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 135,61 km/h
200-400M: 17,10 km/h

5,569 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,196 sec
0-18M: 2,240 sec
0-100M: 6,056 sec
0-200M: 9,347 sec 
0-300M: 12,221 sec
0-400M: 14,916 sec
TOTAL TIME: 16,112 sec
200-400M: 5,569 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 135,61 km/h
200-400M: 17,10 km/h

118,51 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,196 sec
0-18M: 2,240 sec
0-100M: 6,056 sec
0-200M: 9,347 sec 
0-300M: 12,221 sec
0-400M: 14,916 sec
TOTAL TIME: 16,112 sec
200-400M: 5,569 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 135,61 km/h
200-400M: 17,10 km/h

135,61 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 16:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,196 sec
0-18M: 2,240 sec
0-100M: 6,056 sec
0-200M: 9,347 sec 
0-300M: 12,221 sec
0-400M: 14,916 sec
TOTAL TIME: 16,112 sec
200-400M: 5,569 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 135,61 km/h
200-400M: 17,10 km/h

17,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-05-20 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,193 sec
0-18M: 2,281 sec
0-100M: 6,229 sec
0-200M: 9,558 sec 
0-300M: 12,452 sec
0-400M: 15,150 sec
TOTAL TIME: 16,343 sec
200-400M: 5,592 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,53 km/h
400M: 135,21 km/h
200-400M: 17,68 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,627 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-29 13:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,627 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 8,488 sec 
0-300M: 11,198 sec
0-400M: 13,962 sec
TOTAL TIME: 14,589 sec
200-400M: 5,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,19 km/h
400M: 118,52 km/h
200-400M: -5,67 km/h

1,898 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,308 sec
0-200M: 8,318 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,433 sec
TOTAL TIME: 14,624 sec
200-400M: 5,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,52 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 14,94 km/h

5,308 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,308 sec
0-200M: 8,318 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,433 sec
TOTAL TIME: 14,624 sec
200-400M: 5,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,52 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 14,94 km/h

8,249 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,340 sec
0-200M: 8,249 sec 
0-300M: 10,766 sec
0-400M: 13,135 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,31 km/h
400M: 145,58 km/h
200-400M: 4,27 km/h

10,766 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,340 sec
0-200M: 8,249 sec 
0-300M: 10,766 sec
0-400M: 13,135 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,31 km/h
400M: 145,58 km/h
200-400M: 4,27 km/h

13,135 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,340 sec
0-200M: 8,249 sec 
0-300M: 10,766 sec
0-400M: 13,135 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,31 km/h
400M: 145,58 km/h
200-400M: 4,27 km/h

4,886 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,340 sec
0-200M: 8,249 sec 
0-300M: 10,766 sec
0-400M: 13,135 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,31 km/h
400M: 145,58 km/h
200-400M: 4,27 km/h

141,31 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,340 sec
0-200M: 8,249 sec 
0-300M: 10,766 sec
0-400M: 13,135 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,31 km/h
400M: 145,58 km/h
200-400M: 4,27 km/h

150,46 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,308 sec
0-200M: 8,318 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,433 sec
TOTAL TIME: 14,624 sec
200-400M: 5,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,52 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 14,94 km/h

14,94 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,308 sec
0-200M: 8,318 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,433 sec
TOTAL TIME: 14,624 sec
200-400M: 5,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,52 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 14,94 km/h

Moto Super Street [2010]0,564 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

1,860 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-13 11:36:53

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,828 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 8,008 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 78,94 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,828 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-13 11:36:53

TIME INFORMATION
RT: 1,180 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,828 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 8,008 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 78,94 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,197 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

3,329 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

181,72 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

237,93 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

56,21 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2011-11-12 15:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,462 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,761 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,72 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 56,21 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,152 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo