Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΥΤΑΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
Moto Mini Open [1999] 6 0 30 26 4 0 19 3 5 2 1
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 4 1 21 21 0 0 16 0 0 2 3
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 14 5 90 85 5 0 49 8 14 11 8
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 20 3 115 107 8 5 73 6 14 12 5
TOTAL RACES: 33 46 9 262 244 18 5 162 17 34 27 17

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,564 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,252 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,637 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,545 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

14,134 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

17,703 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,158 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

98,99 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 6,637 sec
0-200M: 10,545 sec 
0-300M: 14,134 sec
0-400M: 17,703 sec
TOTAL TIME: 18,267 sec
200-400M: 7,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 98,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Mini Open [1999]0,471 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA TDR 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-05-26 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,471 sec
0-18M: 2,664 sec
0-100M: 6,425 sec
0-200M: 9,752 sec 
0-300M: 12,738 sec
0-400M: 15,506 sec
TOTAL TIME: 15,977 sec
200-400M: 5,754 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,00 km/h
400M: 136,51 km/h
200-400M: 18,51 km/h

1,889 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,720 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,688 sec 
0-300M: 11,477 sec
0-400M: 14,201 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,74 km/h
400M: 139,99 km/h
200-400M: 18,25 km/h

5,500 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,720 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,688 sec 
0-300M: 11,477 sec
0-400M: 14,201 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,74 km/h
400M: 139,99 km/h
200-400M: 18,25 km/h

8,688 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,720 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,688 sec 
0-300M: 11,477 sec
0-400M: 14,201 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,74 km/h
400M: 139,99 km/h
200-400M: 18,25 km/h

11,477 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,720 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 5,500 sec
0-200M: 8,688 sec 
0-300M: 11,477 sec
0-400M: 14,201 sec
TOTAL TIME: 14,921 sec
200-400M: 5,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,74 km/h
400M: 139,99 km/h
200-400M: 18,25 km/h

14,196 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-23 12:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,979 sec
0-100M: 5,564 sec
0-200M: 8,746 sec 
0-300M: 11,557 sec
0-400M: 14,196 sec
TOTAL TIME: 14,839 sec
200-400M: 5,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 139,39 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,423 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 14:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 1,999 sec
0-100M: 5,605 sec
0-200M: 8,774 sec 
0-300M: 11,561 sec
0-400M: 14,197 sec
TOTAL TIME: 14,907 sec
200-400M: 5,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

126,90 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA TDR 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 2,195 sec
0-100M: 5,774 sec
0-200M: 8,857 sec 
0-300M: 11,594 sec
0-400M: 14,313 sec
TOTAL TIME: 14,848 sec
200-400M: 5,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,90 km/h
400M: 131,32 km/h
200-400M: 4,42 km/h

140,57 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 2,185 sec
0-100M: 5,929 sec
0-200M: 9,115 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,556 sec
TOTAL TIME: 15,115 sec
200-400M: 5,441 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,57 km/h
200-400M: 0,00 km/h

19,19 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA TDR 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-05-26 19:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,758 sec
0-18M: 2,694 sec
0-100M: 6,395 sec
0-200M: 9,716 sec 
0-300M: 12,711 sec
0-400M: 15,534 sec
TOTAL TIME: 16,292 sec
200-400M: 5,818 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,52 km/h
400M: 134,71 km/h
200-400M: 19,19 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,499 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,642 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,912 sec
0-400M: 10,713 sec
TOTAL TIME: 11,212 sec
200-400M: 3,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,79 km/h
400M: 206,28 km/h
200-400M: 34,49 km/h

1,863 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,711 sec
0-18M: 1,863 sec
0-100M: 4,672 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,919 sec
0-400M: 10,697 sec
TOTAL TIME: 11,408 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,92 km/h
400M: 210,51 km/h
200-400M: 38,59 km/h

4,642 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,642 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,912 sec
0-400M: 10,713 sec
TOTAL TIME: 11,212 sec
200-400M: 3,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,79 km/h
400M: 206,28 km/h
200-400M: 34,49 km/h

6,942 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,928 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 8,864 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,452 sec
200-400M: 3,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,07 km/h
400M: 199,33 km/h
200-400M: 23,26 km/h

8,864 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,928 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 8,864 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,452 sec
200-400M: 3,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,07 km/h
400M: 199,33 km/h
200-400M: 23,26 km/h

10,676 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,928 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 8,864 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,452 sec
200-400M: 3,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,07 km/h
400M: 199,33 km/h
200-400M: 23,26 km/h

3,725 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,711 sec
0-18M: 1,863 sec
0-100M: 4,672 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,919 sec
0-400M: 10,697 sec
TOTAL TIME: 11,408 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,92 km/h
400M: 210,51 km/h
200-400M: 38,59 km/h

176,07 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 13:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 1,928 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 6,942 sec 
0-300M: 8,864 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,452 sec
200-400M: 3,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,07 km/h
400M: 199,33 km/h
200-400M: 23,26 km/h

210,51 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,711 sec
0-18M: 1,863 sec
0-100M: 4,672 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,919 sec
0-400M: 10,697 sec
TOTAL TIME: 11,408 sec
200-400M: 3,725 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,92 km/h
400M: 210,51 km/h
200-400M: 38,59 km/h

47,59 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 1,903 sec
0-100M: 5,585 sec
0-200M: 8,261 sec 
0-300M: 10,338 sec
0-400M: 12,169 sec
TOTAL TIME: 12,993 sec
200-400M: 3,908 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,71 km/h
400M: 205,30 km/h
200-400M: 47,59 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,480 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-09-13 17:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,835 sec
0-100M: 4,963 sec
0-200M: 7,686 sec 
0-300M: 10,061 sec
0-400M: 12,288 sec
TOTAL TIME: 12,768 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,71 km/h
400M: 165,99 km/h
200-400M: 24,28 km/h

1,670 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 4,715 sec
0-200M: 7,376 sec 
0-300M: 9,721 sec
0-400M: 11,912 sec
TOTAL TIME: 12,530 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,46 km/h
400M: 168,79 km/h
200-400M: 24,33 km/h

4,715 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 4,715 sec
0-200M: 7,376 sec 
0-300M: 9,721 sec
0-400M: 11,912 sec
TOTAL TIME: 12,530 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,46 km/h
400M: 168,79 km/h
200-400M: 24,33 km/h

7,376 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 4,715 sec
0-200M: 7,376 sec 
0-300M: 9,721 sec
0-400M: 11,912 sec
TOTAL TIME: 12,530 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,46 km/h
400M: 168,79 km/h
200-400M: 24,33 km/h

9,721 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 4,715 sec
0-200M: 7,376 sec 
0-300M: 9,721 sec
0-400M: 11,912 sec
TOTAL TIME: 12,530 sec
200-400M: 4,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,46 km/h
400M: 168,79 km/h
200-400M: 24,33 km/h

11,715 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-08-31 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,702 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,388 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,417 sec
200-400M: 4,327 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,327 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-08-31 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,702 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,388 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,417 sec
200-400M: 4,327 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

146,54 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-04-19 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 4,918 sec
0-200M: 7,575 sec 
0-300M: 9,904 sec
0-400M: 12,097 sec
TOTAL TIME: 12,878 sec
200-400M: 4,522 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,54 km/h
400M: 171,73 km/h
200-400M: 25,19 km/h

175,76 km/h
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-08-31 12:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,702 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,388 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,417 sec
200-400M: 4,327 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

26,62 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-09-13 14:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,783 sec
0-100M: 4,883 sec
0-200M: 7,613 sec 
0-300M: 9,982 sec
0-400M: 12,183 sec
TOTAL TIME: 12,801 sec
200-400M: 4,570 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,76 km/h
400M: 167,38 km/h
200-400M: 26,62 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]-1,153 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-09-12 15:26:00

TIME INFORMATION
RT: -1,153 sec
0-18M: 2,435 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,054 sec 
0-300M: 10,337 sec
0-400M: 12,480 sec
TOTAL TIME: 11,327 sec
200-400M: 4,426 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,61 km/h
400M: 171,96 km/h
200-400M: 18,35 km/h

1,371 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:22:50

TIME INFORMATION
RT: 0,529 sec
0-18M: 1,371 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,414 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,398 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,51 km/h
400M: 193,02 km/h
200-400M: 27,51 km/h

4,543 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ζ125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2009-05-24 16:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,600 sec
0-100M: 4,543 sec
0-200M: 7,094 sec 
0-300M: 9,318 sec
0-400M: 11,444 sec
TOTAL TIME: 12,286 sec
200-400M: 4,350 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,06 km/h
400M: 173,39 km/h
200-400M: 25,33 km/h

6,389 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-06-16 14:38:13

TIME INFORMATION
RT: 0,608 sec
0-18M: 1,395 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,389 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,337 sec
TOTAL TIME: 10,945 sec
200-400M: 3,948 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,60 km/h
400M: 189,17 km/h
200-400M: 24,57 km/h

9,252 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2010-05-30 16:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,518 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 4,733 sec
0-200M: 7,153 sec 
0-300M: 9,252 sec
0-400M: 11,202 sec
TOTAL TIME: 11,720 sec
200-400M: 4,049 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,69 km/h
400M: 189,07 km/h
200-400M: 23,38 km/h

10,234 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 1,453 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,234 sec
TOTAL TIME: 10,934 sec
200-400M: 3,838 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 198,45 km/h
200-400M: 26,45 km/h

3,838 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 1,453 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,234 sec
TOTAL TIME: 10,934 sec
200-400M: 3,838 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 198,45 km/h
200-400M: 26,45 km/h

172,00 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 1,453 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,234 sec
TOTAL TIME: 10,934 sec
200-400M: 3,838 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 198,45 km/h
200-400M: 26,45 km/h

198,45 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,700 sec
0-18M: 1,453 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,396 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,234 sec
TOTAL TIME: 10,934 sec
200-400M: 3,838 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 198,45 km/h
200-400M: 26,45 km/h

41,64 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2013-06-16 15:34:19

TIME INFORMATION
RT: 0,738 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,222 sec
TOTAL TIME: 13,960 sec
200-400M: 4,750 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,29 km/h
400M: 168,93 km/h
200-400M: 41,64 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,139 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 12:58:56

TIME INFORMATION
RT: 0,139 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,488 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,587 sec
TOTAL TIME: 13,726 sec
200-400M: 5,099 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,67 km/h
400M: 153,51 km/h
200-400M: 21,84 km/h

1,546 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2013-11-23 13:32:09

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,431 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,158 sec
TOTAL TIME: 12,752 sec
200-400M: 4,727 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,28 km/h
400M: 157,41 km/h
200-400M: 16,13 km/h

4,801 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,801 sec
0-200M: 7,617 sec 
0-300M: 10,146 sec
0-400M: 12,515 sec
TOTAL TIME: 13,148 sec
200-400M: 4,898 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,67 km/h
400M: 155,47 km/h
200-400M: 18,80 km/h

7,272 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2009-11-01 15:31:54

TIME INFORMATION
RT: 0,682 sec
0-18M: 1,632 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,272 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,977 sec
TOTAL TIME: 12,659 sec
200-400M: 4,705 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,93 km/h
400M: 155,23 km/h
200-400M: 8,30 km/h

10,022 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-09-23 11:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,883 sec
0-200M: 7,606 sec 
0-300M: 10,022 sec
0-400M: 12,488 sec
TOTAL TIME: 13,106 sec
200-400M: 4,882 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,14 km/h
400M: 141,28 km/h
200-400M: -1,86 km/h

11,675 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-11-20 13:10:54

TIME INFORMATION
RT: 0,950 sec
0-18M: 1,728 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,675 sec
TOTAL TIME: 12,625 sec
200-400M: 4,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,64 km/h
400M: 172,00 km/h
200-400M: 20,36 km/h

4,303 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-11-20 14:18:33

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 2,082 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,937 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,240 sec
TOTAL TIME: 12,762 sec
200-400M: 4,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 175,26 km/h
200-400M: 24,26 km/h

154,77 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Free Run
2010-11-20 15:34:38

TIME INFORMATION
RT: 0,651 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,612 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,955 sec
TOTAL TIME: 12,606 sec
200-400M: 4,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 174,41 km/h
200-400M: 19,64 km/h

175,26 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-11-20 14:18:33

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 2,082 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,937 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,240 sec
TOTAL TIME: 12,762 sec
200-400M: 4,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 175,26 km/h
200-400M: 24,26 km/h

118,11 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-07-17 16:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,642 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,756 sec
TOTAL TIME: 14,414 sec
200-400M: 5,114 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 34,75 km/h
400M: 152,86 km/h
200-400M: 118,11 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,056 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo