Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΣΩΤΗΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto AT1 [2006] 3 0 15 15 0 0 10 0 2 3 0
Auto AT1 [2008] 3 0 15 15 0 0 11 0 1 1 2
TOTAL RACES: 6 6 0 30 30 0 0 21 0 3 4 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto AT1 [2006]0,669 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2006-07-22 13:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,669 sec
0-18M: 2,274 sec
0-100M: 5,818 sec
0-200M: 8,390 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,412 sec
TOTAL TIME: 13,081 sec
200-400M: 4,022 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,65 km/h
400M: 193,10 km/h
200-400M: 36,45 km/h

1,685 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,883 sec
0-18M: 1,685 sec
0-100M: 4,865 sec
0-200M: 7,387 sec 
0-300M: 9,475 sec
0-400M: 11,374 sec
TOTAL TIME: 12,257 sec
200-400M: 3,987 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,71 km/h
400M: 194,94 km/h
200-400M: 39,23 km/h

4,754 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,818 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,754 sec
0-200M: 7,124 sec 
0-300M: 9,079 sec
0-400M: 10,877 sec
TOTAL TIME: 11,695 sec
200-400M: 3,753 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,11 km/h
400M: 207,48 km/h
200-400M: 35,37 km/h

7,124 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,818 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,754 sec
0-200M: 7,124 sec 
0-300M: 9,079 sec
0-400M: 10,877 sec
TOTAL TIME: 11,695 sec
200-400M: 3,753 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,11 km/h
400M: 207,48 km/h
200-400M: 35,37 km/h

9,079 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,818 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,754 sec
0-200M: 7,124 sec 
0-300M: 9,079 sec
0-400M: 10,877 sec
TOTAL TIME: 11,695 sec
200-400M: 3,753 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,11 km/h
400M: 207,48 km/h
200-400M: 35,37 km/h

10,877 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,818 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,754 sec
0-200M: 7,124 sec 
0-300M: 9,079 sec
0-400M: 10,877 sec
TOTAL TIME: 11,695 sec
200-400M: 3,753 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,11 km/h
400M: 207,48 km/h
200-400M: 35,37 km/h

3,694 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 3,325 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,955 sec
0-200M: 7,311 sec 
0-300M: 9,252 sec
0-400M: 11,005 sec
TOTAL TIME: 14,330 sec
200-400M: 3,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,27 km/h
400M: 213,35 km/h
200-400M: 40,08 km/h

173,27 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 3,325 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,955 sec
0-200M: 7,311 sec 
0-300M: 9,252 sec
0-400M: 11,005 sec
TOTAL TIME: 14,330 sec
200-400M: 3,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,27 km/h
400M: 213,35 km/h
200-400M: 40,08 km/h

213,35 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 3,325 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,955 sec
0-200M: 7,311 sec 
0-300M: 9,252 sec
0-400M: 11,005 sec
TOTAL TIME: 14,330 sec
200-400M: 3,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,27 km/h
400M: 213,35 km/h
200-400M: 40,08 km/h

40,08 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 3,325 sec
0-18M: 1,838 sec
0-100M: 4,955 sec
0-200M: 7,311 sec 
0-300M: 9,252 sec
0-400M: 11,005 sec
TOTAL TIME: 14,330 sec
200-400M: 3,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,27 km/h
400M: 213,35 km/h
200-400M: 40,08 km/h

Auto AT1 [2008]0,777 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 5,007 sec
0-200M: 7,513 sec 
0-300M: 9,456 sec
0-400M: 11,146 sec
TOTAL TIME: 11,923 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,54 km/h
400M: 222,38 km/h
200-400M: 58,84 km/h

1,656 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-07-09 15:58:22

TIME INFORMATION
RT: 2,126 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,280 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,010 sec
TOTAL TIME: 13,136 sec
200-400M: 3,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,78 km/h
400M: 218,18 km/h
200-400M: 54,40 km/h

4,871 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-11-01 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,856 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,871 sec
0-200M: 7,358 sec 
0-300M: 9,343 sec
0-400M: 11,148 sec
TOTAL TIME: 15,004 sec
200-400M: 3,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,42 km/h
400M: 209,99 km/h
200-400M: 45,57 km/h

7,280 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2011-07-09 15:58:22

TIME INFORMATION
RT: 2,126 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,280 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,010 sec
TOTAL TIME: 13,136 sec
200-400M: 3,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,78 km/h
400M: 218,18 km/h
200-400M: 54,40 km/h

9,343 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-11-01 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,856 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,871 sec
0-200M: 7,358 sec 
0-300M: 9,343 sec
0-400M: 11,148 sec
TOTAL TIME: 15,004 sec
200-400M: 3,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,42 km/h
400M: 209,99 km/h
200-400M: 45,57 km/h

10,996 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2011-07-10 17:56:39

TIME INFORMATION
RT: 0,929 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,307 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,996 sec
TOTAL TIME: 11,925 sec
200-400M: 3,689 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,77 km/h
400M: 219,37 km/h
200-400M: 50,60 km/h

3,633 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 5,007 sec
0-200M: 7,513 sec 
0-300M: 9,456 sec
0-400M: 11,146 sec
TOTAL TIME: 11,923 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,54 km/h
400M: 222,38 km/h
200-400M: 58,84 km/h

168,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Finals
2011-07-10 17:56:39

TIME INFORMATION
RT: 0,929 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,307 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,996 sec
TOTAL TIME: 11,925 sec
200-400M: 3,689 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,77 km/h
400M: 219,37 km/h
200-400M: 50,60 km/h

222,38 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 5,007 sec
0-200M: 7,513 sec 
0-300M: 9,456 sec
0-400M: 11,146 sec
TOTAL TIME: 11,923 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,54 km/h
400M: 222,38 km/h
200-400M: 58,84 km/h

58,84 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
TOYOTA STARLET 1,6 TURBO

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 5,007 sec
0-200M: 7,513 sec 
0-300M: 9,456 sec
0-400M: 11,146 sec
TOTAL TIME: 11,923 sec
200-400M: 3,633 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,54 km/h
400M: 222,38 km/h
200-400M: 58,84 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo