Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΟΛΟΖΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 2 0 9 9 0 0 7 0 2 0 0
Moto Scooter [2005] 6 1 28 23 5 0 18 0 1 5 4
TOTAL RACES: 7 8 1 37 32 5 0 25 0 3 5 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,716 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-07-22 19:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,716 sec
0-18M: 2,874 sec
0-100M: 7,241 sec
0-200M: 11,051 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 17,668 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,32 km/h
400M: 111,64 km/h
200-400M: 10,32 km/h

2,333 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-07-22 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 2,333 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,304 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,857 sec
TOTAL TIME: 17,576 sec
200-400M: 6,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,53 km/h
400M: 111,58 km/h
200-400M: 10,05 km/h

6,158 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,731 sec
0-18M: 2,412 sec
0-100M: 6,158 sec
0-200M: 9,568 sec 
0-300M: 12,710 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,454 sec
200-400M: 6,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,45 km/h
400M: 122,94 km/h
200-400M: 10,49 km/h

9,568 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,731 sec
0-18M: 2,412 sec
0-100M: 6,158 sec
0-200M: 9,568 sec 
0-300M: 12,710 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,454 sec
200-400M: 6,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,45 km/h
400M: 122,94 km/h
200-400M: 10,49 km/h

12,710 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,731 sec
0-18M: 2,412 sec
0-100M: 6,158 sec
0-200M: 9,568 sec 
0-300M: 12,710 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,454 sec
200-400M: 6,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,45 km/h
400M: 122,94 km/h
200-400M: 10,49 km/h

15,723 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 14:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,404 sec
0-100M: 6,266 sec
0-200M: 9,690 sec 
0-300M: 12,787 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,679 sec
200-400M: 6,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,14 km/h
400M: 124,53 km/h
200-400M: 11,39 km/h

6,033 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 14:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,404 sec
0-100M: 6,266 sec
0-200M: 9,690 sec 
0-300M: 12,787 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,679 sec
200-400M: 6,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,14 km/h
400M: 124,53 km/h
200-400M: 11,39 km/h

113,14 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 14:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,404 sec
0-100M: 6,266 sec
0-200M: 9,690 sec 
0-300M: 12,787 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,679 sec
200-400M: 6,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,14 km/h
400M: 124,53 km/h
200-400M: 11,39 km/h

124,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 14:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,404 sec
0-100M: 6,266 sec
0-200M: 9,690 sec 
0-300M: 12,787 sec
0-400M: 15,723 sec
TOTAL TIME: 16,679 sec
200-400M: 6,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,14 km/h
400M: 124,53 km/h
200-400M: 11,39 km/h

14,47 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-09-02 18:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 3,032 sec
0-100M: 7,184 sec
0-200M: 10,831 sec 
0-300M: 14,116 sec
0-400M: 17,189 sec
TOTAL TIME: 17,990 sec
200-400M: 6,358 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,22 km/h
400M: 120,69 km/h
200-400M: 14,47 km/h

Moto Scooter [2005]0,491 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-05-26 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,491 sec
0-18M: 2,286 sec
0-100M: 6,189 sec
0-200M: 9,677 sec 
0-300M: 12,802 sec
0-400M: 15,828 sec
TOTAL TIME: 16,319 sec
200-400M: 6,151 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,49 km/h
400M: 120,38 km/h
200-400M: 8,89 km/h

1,977 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-23 12:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,560 sec
0-200M: 8,810 sec 
0-300M: 11,737 sec
0-400M: 14,533 sec
TOTAL TIME: 15,441 sec
200-400M: 5,723 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 131,54 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,548 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-22 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,803 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,758 sec 
0-300M: 11,643 sec
0-400M: 14,414 sec
TOTAL TIME: 15,217 sec
200-400M: 5,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,81 km/h
400M: 134,85 km/h
200-400M: 15,04 km/h

8,758 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-22 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,803 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,758 sec 
0-300M: 11,643 sec
0-400M: 14,414 sec
TOTAL TIME: 15,217 sec
200-400M: 5,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,81 km/h
400M: 134,85 km/h
200-400M: 15,04 km/h

11,643 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-22 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,803 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,758 sec 
0-300M: 11,643 sec
0-400M: 14,414 sec
TOTAL TIME: 15,217 sec
200-400M: 5,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,81 km/h
400M: 134,85 km/h
200-400M: 15,04 km/h

14,414 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-22 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,803 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,548 sec
0-200M: 8,758 sec 
0-300M: 11,643 sec
0-400M: 14,414 sec
TOTAL TIME: 15,217 sec
200-400M: 5,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,81 km/h
400M: 134,85 km/h
200-400M: 15,04 km/h

5,581 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-09-02 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 5,685 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 11,782 sec
0-400M: 14,491 sec
TOTAL TIME: 15,134 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 136,14 km/h
200-400M: 15,86 km/h

120,28 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-09-02 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 5,685 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 11,782 sec
0-400M: 14,491 sec
TOTAL TIME: 15,134 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 136,14 km/h
200-400M: 15,86 km/h

136,14 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-09-02 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 5,685 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 11,782 sec
0-400M: 14,491 sec
TOTAL TIME: 15,134 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 136,14 km/h
200-400M: 15,86 km/h

15,86 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-09-02 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 5,685 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 11,782 sec
0-400M: 14,491 sec
TOTAL TIME: 15,134 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 136,14 km/h
200-400M: 15,86 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo