Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΛΙΑΜΠΑΣ 
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - LANCIA INTEGRALE © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1976
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 PROFESSION: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 MAR. STATUS: ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ
 FIRST RACE: 1999
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
LANCIA INTEGRALE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto AT2 [2006] 4 2 20 18 2 0 11 0 1 4 4
Auto A3 [1999] 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Auto BT2 [2005] 1 0 5 5 0 0 4 0 0 1 0
Auto BA [2002] 3 0 14 14 0 3 6 2 3 0 0
Auto AT2 [2008] 2 0 6 4 2 0 4 0 0 1 1
Auto Index 8 [2015] 1 0 7 7 0 4 1 0 1 1 0
TOTAL RACES: 12 12 2 54 50 4 8 27 2 5 7 5

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto AT2 [2006]0,641 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 2,557 sec
0-100M: 6,454 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,646 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 3,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,20 km/h
400M: 212,58 km/h
200-400M: 45,38 km/h

1,624 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

4,850 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

7,267 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

9,208 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

10,929 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

3,662 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-06-24 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,333 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,850 sec
0-200M: 7,267 sec 
0-300M: 9,208 sec
0-400M: 10,929 sec
TOTAL TIME: 12,262 sec
200-400M: 3,662 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 221,71 km/h
200-400M: 48,14 km/h

173,81 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Qualification
2007-06-23 19:52:00

TIME INFORMATION
RT: 1,748 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,968 sec
0-200M: 7,392 sec 
0-300M: 9,346 sec
0-400M: 11,058 sec
TOTAL TIME: 12,806 sec
200-400M: 3,666 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,81 km/h
400M: 223,50 km/h
200-400M: 49,69 km/h

223,50 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Qualification
2007-06-23 19:52:00

TIME INFORMATION
RT: 1,748 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,968 sec
0-200M: 7,392 sec 
0-300M: 9,346 sec
0-400M: 11,058 sec
TOTAL TIME: 12,806 sec
200-400M: 3,666 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,81 km/h
400M: 223,50 km/h
200-400M: 49,69 km/h

72,17 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-12-23 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,737 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 5,453 sec
0-200M: 8,680 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,937 sec
TOTAL TIME: 13,674 sec
200-400M: 4,257 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,51 km/h
400M: 197,68 km/h
200-400M: 72,17 km/h

Auto A3 [1999]0,732 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 2,594 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,453 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,216 sec
TOTAL TIME: 14,948 sec
200-400M: 4,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,392 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:23:00

TIME INFORMATION
RT: 1,959 sec
0-18M: 2,392 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,193 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,969 sec
TOTAL TIME: 15,928 sec
200-400M: 4,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,193 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:23:00

TIME INFORMATION
RT: 1,959 sec
0-18M: 2,392 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,193 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,969 sec
TOTAL TIME: 15,928 sec
200-400M: 4,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,969 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:23:00

TIME INFORMATION
RT: 1,959 sec
0-18M: 2,392 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,193 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,969 sec
TOTAL TIME: 15,928 sec
200-400M: 4,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,763 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 2,594 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,453 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,216 sec
TOTAL TIME: 14,948 sec
200-400M: 4,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BT2 [2005]1,220 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2006-09-03 14:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,220 sec
0-18M: 2,425 sec
0-100M: 6,758 sec
0-200M: 10,050 sec 
0-300M: 12,451 sec
0-400M: 14,524 sec
TOTAL TIME: 15,744 sec
200-400M: 4,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,45 km/h
400M: 172,77 km/h
200-400M: 39,32 km/h

2,238 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,400 sec
0-18M: 2,238 sec
0-100M: 6,185 sec
0-200M: 8,899 sec 
0-300M: 11,173 sec
0-400M: 13,166 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,35 km/h
400M: 174,19 km/h
200-400M: 32,84 km/h

6,185 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,400 sec
0-18M: 2,238 sec
0-100M: 6,185 sec
0-200M: 8,899 sec 
0-300M: 11,173 sec
0-400M: 13,166 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,35 km/h
400M: 174,19 km/h
200-400M: 32,84 km/h

8,899 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,400 sec
0-18M: 2,238 sec
0-100M: 6,185 sec
0-200M: 8,899 sec 
0-300M: 11,173 sec
0-400M: 13,166 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,35 km/h
400M: 174,19 km/h
200-400M: 32,84 km/h

11,173 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,400 sec
0-18M: 2,238 sec
0-100M: 6,185 sec
0-200M: 8,899 sec 
0-300M: 11,173 sec
0-400M: 13,166 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,35 km/h
400M: 174,19 km/h
200-400M: 32,84 km/h

13,166 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,400 sec
0-18M: 2,238 sec
0-100M: 6,185 sec
0-200M: 8,899 sec 
0-300M: 11,173 sec
0-400M: 13,166 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,267 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,35 km/h
400M: 174,19 km/h
200-400M: 32,84 km/h

4,007 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 2,529 sec
0-100M: 6,739 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 11,575 sec
0-400M: 13,447 sec
TOTAL TIME: 16,586 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 200,22 km/h
200-400M: 49,22 km/h

151,00 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 2,529 sec
0-100M: 6,739 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 11,575 sec
0-400M: 13,447 sec
TOTAL TIME: 16,586 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 200,22 km/h
200-400M: 49,22 km/h

200,22 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 2,529 sec
0-100M: 6,739 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 11,575 sec
0-400M: 13,447 sec
TOTAL TIME: 16,586 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 200,22 km/h
200-400M: 49,22 km/h

49,22 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2006-09-02 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 3,139 sec
0-18M: 2,529 sec
0-100M: 6,739 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 11,575 sec
0-400M: 13,447 sec
TOTAL TIME: 16,586 sec
200-400M: 4,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 200,22 km/h
200-400M: 49,22 km/h

Auto BA [2002]0,634 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,086 sec
0-200M: 9,064 sec 
0-300M: 11,518 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

2,304 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-06-28 11:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,304 sec
0-100M: 6,228 sec
0-200M: 9,344 sec 
0-300M: 11,949 sec
0-400M: 14,430 sec
TOTAL TIME: 15,196 sec
200-400M: 5,086 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,57 km/h
400M: 135,59 km/h
200-400M: 7,02 km/h

6,086 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,086 sec
0-200M: 9,064 sec 
0-300M: 11,518 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

9,064 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,086 sec
0-200M: 9,064 sec 
0-300M: 11,518 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

11,518 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,086 sec
0-200M: 9,064 sec 
0-300M: 11,518 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

13,718 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,086 sec
0-200M: 9,064 sec 
0-300M: 11,518 sec
0-400M: 13,718 sec
TOTAL TIME: 14,352 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

4,652 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,742 sec
0-18M: 2,396 sec
0-100M: 6,159 sec
0-200M: 9,141 sec 
0-300M: 11,589 sec
0-400M: 13,793 sec
TOTAL TIME: 14,535 sec
200-400M: 4,652 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

133,09 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,742 sec
0-18M: 2,396 sec
0-100M: 6,159 sec
0-200M: 9,141 sec 
0-300M: 11,589 sec
0-400M: 13,793 sec
TOTAL TIME: 14,535 sec
200-400M: 4,652 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

169,01 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,742 sec
0-18M: 2,396 sec
0-100M: 6,159 sec
0-200M: 9,141 sec 
0-300M: 11,589 sec
0-400M: 13,793 sec
TOTAL TIME: 14,535 sec
200-400M: 4,652 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

35,92 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,742 sec
0-18M: 2,396 sec
0-100M: 6,159 sec
0-200M: 9,141 sec 
0-300M: 11,589 sec
0-400M: 13,793 sec
TOTAL TIME: 14,535 sec
200-400M: 4,652 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,09 km/h
400M: 169,01 km/h
200-400M: 35,92 km/h

Auto AT2 [2008]0,615 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-09-14 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,615 sec
0-18M: 1,839 sec
0-100M: 8,011 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 8,011 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,585 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

4,343 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

6,416 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

8,146 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

9,710 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

3,294 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

193,45 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 3,612 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,343 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,146 sec
0-400M: 9,710 sec
TOTAL TIME: 13,322 sec
200-400M: 3,294 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,45 km/h
400M: 230,54 km/h
200-400M: 37,09 km/h

234,72 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:18:00

TIME INFORMATION
RT: 2,587 sec
0-18M: 1,623 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,737 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,081 sec
TOTAL TIME: 12,668 sec
200-400M: 3,344 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,09 km/h
400M: 234,72 km/h
200-400M: 45,63 km/h

45,63 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
LANCIA INTEGRALLE

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:18:00

TIME INFORMATION
RT: 2,587 sec
0-18M: 1,623 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,737 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,081 sec
TOTAL TIME: 12,668 sec
200-400M: 3,344 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,09 km/h
400M: 234,72 km/h
200-400M: 45,63 km/h

Auto Index 8 [2015]0,753 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:30:07

TIME INFORMATION
RT: 0,753 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,023 sec
0-200M: 6,003 sec 
0-300M: 7,702 sec
0-400M: 9,138 sec
TOTAL TIME: 9,891 sec
200-400M: 3,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 253,34 km/h
200-400M: 53,68 km/h

1,404 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-24 15:39:09

TIME INFORMATION
RT: 4,063 sec
0-18M: 1,404 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,833 sec 
0-300M: 7,603 sec
0-400M: 9,108 sec
TOTAL TIME: 13,171 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,86 km/h
400M: 240,32 km/h
200-400M: 46,46 km/h

3,858 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:00:22

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,567 sec
0-100M: 3,858 sec
0-200M: 5,814 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 9,024 sec
TOTAL TIME: 11,195 sec
200-400M: 3,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 21,14 km/h

5,814 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:00:22

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,567 sec
0-100M: 3,858 sec
0-200M: 5,814 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 9,024 sec
TOTAL TIME: 11,195 sec
200-400M: 3,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 21,14 km/h

7,504 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:00:22

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,567 sec
0-100M: 3,858 sec
0-200M: 5,814 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 9,024 sec
TOTAL TIME: 11,195 sec
200-400M: 3,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 21,14 km/h

9,024 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Qualification
2017-11-25 15:00:22

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,567 sec
0-100M: 3,858 sec
0-200M: 5,814 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 9,024 sec
TOTAL TIME: 11,195 sec
200-400M: 3,210 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 223,04 km/h
200-400M: 21,14 km/h

3,135 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:30:07

TIME INFORMATION
RT: 0,753 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,023 sec
0-200M: 6,003 sec 
0-300M: 7,702 sec
0-400M: 9,138 sec
TOTAL TIME: 9,891 sec
200-400M: 3,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 253,34 km/h
200-400M: 53,68 km/h

211,76 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Eliminations - Quarter Finals
2017-11-26 14:17:24

TIME INFORMATION
RT: 3,299 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,060 sec 
0-300M: 7,823 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 12,599 sec
200-400M: 3,240 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,76 km/h
400M: 241,93 km/h
200-400M: 30,17 km/h

253,34 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:30:07

TIME INFORMATION
RT: 0,753 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,023 sec
0-200M: 6,003 sec 
0-300M: 7,702 sec
0-400M: 9,138 sec
TOTAL TIME: 9,891 sec
200-400M: 3,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 253,34 km/h
200-400M: 53,68 km/h

53,68 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OMAE DRAG RACE 2017
IKAROS PRIVATE AIRPORT - KOPAIDA
2017-11-24 to 2017-11-26

DRIVER - VEHICLE
ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto Index 8 [2015]
Free Run
2017-11-25 16:30:07

TIME INFORMATION
RT: 0,753 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,023 sec
0-200M: 6,003 sec 
0-300M: 7,702 sec
0-400M: 9,138 sec
TOTAL TIME: 9,891 sec
200-400M: 3,135 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 253,34 km/h
200-400M: 53,68 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo