Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto AA2 [2006] 2 2 10 10 0 0 6 0 0 2 2
Auto A3 [1999] 3 1 14 13 1 5 4 0 1 2 2
Auto BA2.2 [2008] 2 1 11 11 0 0 6 0 1 2 2
Auto BA2 [2008] 2 2 10 10 0 0 8 0 0 1 1
Auto True Street [2009] 1 0 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Auto AA2 [2008] 1 1 6 5 1 2 3 0 0 0 1
TOTAL RACES: 11 11 7 57 55 2 7 30 0 3 8 9

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto AA2 [2006]0,547 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 17:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 4,196 sec
0-200M: 6,339 sec 
0-300M: 8,133 sec
0-400M: 9,746 sec
TOTAL TIME: 10,293 sec
200-400M: 3,407 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,70 km/h
400M: 232,94 km/h
200-400M: 46,24 km/h

1,441 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO CHEVY

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-06-23 19:42:00

TIME INFORMATION
RT: 4,028 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 4,185 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,295 sec
0-400M: 9,985 sec
TOTAL TIME: 14,013 sec
200-400M: 3,561 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,91 km/h
400M: 227,36 km/h
200-400M: 49,45 km/h

4,094 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

6,215 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

7,990 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

9,584 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

3,369 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

188,68 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

235,86 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,321 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 4,094 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,990 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 11,905 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,68 km/h
400M: 235,86 km/h
200-400M: 47,18 km/h

49,45 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO CHEVY

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-06-23 19:42:00

TIME INFORMATION
RT: 4,028 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 4,185 sec
0-200M: 6,424 sec 
0-300M: 8,295 sec
0-400M: 9,985 sec
TOTAL TIME: 14,013 sec
200-400M: 3,561 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,91 km/h
400M: 227,36 km/h
200-400M: 49,45 km/h

Auto A3 [1999]0,694 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-11-21 14:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,694 sec
0-18M: 1,825 sec
0-100M: 5,114 sec
0-200M: 7,782 sec 
0-300M: 10,033 sec
0-400M: 11,972 sec
TOTAL TIME: 12,666 sec
200-400M: 4,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,72 km/h
400M: 190,62 km/h
200-400M: 43,90 km/h

1,552 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:51:09

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,552 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,733 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,338 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:51:09

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,552 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,733 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,694 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:51:09

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,552 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,733 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,733 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:51:09

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,552 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,733 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,475 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:51:09

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,552 sec
0-100M: 4,338 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,733 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,746 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:10:52

TIME INFORMATION
RT: 7,146 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,468 sec
0-200M: 6,822 sec 
0-300M: 8,846 sec
0-400M: 10,568 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,746 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,67 km/h
200-400M: 0,00 km/h

158,65 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2004-11-20 16:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,872 sec
0-18M: 2,122 sec
0-100M: 5,359 sec
0-200M: 7,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,677 sec
TOTAL TIME: 12,549 sec
200-400M: 3,882 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,65 km/h
400M: 207,79 km/h
200-400M: 49,14 km/h

213,67 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVY-CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:10:52

TIME INFORMATION
RT: 7,146 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,468 sec
0-200M: 6,822 sec 
0-300M: 8,846 sec
0-400M: 10,568 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,746 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,67 km/h
200-400M: 0,00 km/h

49,14 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMARO

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2004-11-20 16:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,872 sec
0-18M: 2,122 sec
0-100M: 5,359 sec
0-200M: 7,795 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,677 sec
TOTAL TIME: 12,549 sec
200-400M: 3,882 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,65 km/h
400M: 207,79 km/h
200-400M: 49,14 km/h

Auto BA2.2 [2008]0,673 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Qualification
2008-06-07 12:14:29

TIME INFORMATION
RT: 0,673 sec
0-18M: 3,478 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,660 sec
TOTAL TIME: 15,333 sec
200-400M: 4,175 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,04 km/h
400M: 195,54 km/h
200-400M: 50,50 km/h

2,062 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:52:44

TIME INFORMATION
RT: 1,133 sec
0-18M: 2,062 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,796 sec
TOTAL TIME: 12,929 sec
200-400M: 3,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,93 km/h
400M: 195,33 km/h
200-400M: 38,40 km/h

7,818 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:52:44

TIME INFORMATION
RT: 1,133 sec
0-18M: 2,062 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,796 sec
TOTAL TIME: 12,929 sec
200-400M: 3,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,93 km/h
400M: 195,33 km/h
200-400M: 38,40 km/h

11,796 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-12-14 13:52:44

TIME INFORMATION
RT: 1,133 sec
0-18M: 2,062 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,796 sec
TOTAL TIME: 12,929 sec
200-400M: 3,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,93 km/h
400M: 195,33 km/h
200-400M: 38,40 km/h

3,956 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-12-14 14:47:15

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 2,123 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,881 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,837 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 3,956 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,06 km/h
400M: 195,01 km/h
200-400M: 37,95 km/h

157,06 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-12-14 14:47:15

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 2,123 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,881 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,837 sec
TOTAL TIME: 12,620 sec
200-400M: 3,956 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,06 km/h
400M: 195,01 km/h
200-400M: 37,95 km/h

198,23 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 14:03:08

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,190 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,389 sec
TOTAL TIME: 14,345 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,52 km/h
400M: 198,23 km/h
200-400M: 53,71 km/h

53,71 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA2.2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 14:03:08

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 2,463 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,190 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,389 sec
TOTAL TIME: 14,345 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,52 km/h
400M: 198,23 km/h
200-400M: 53,71 km/h

Auto BA2 [2008]-0,666 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-04-11 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: -0,666 sec
0-18M: 2,667 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,175 sec 
0-300M: 11,317 sec
0-400M: 13,217 sec
TOTAL TIME: 12,551 sec
200-400M: 4,042 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,89 km/h
400M: 200,32 km/h
200-400M: 48,43 km/h

1,936 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2009-04-11 16:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,936 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,762 sec 
0-300M: 9,857 sec
0-400M: 11,738 sec
TOTAL TIME: 12,718 sec
200-400M: 3,976 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,45 km/h
400M: 200,77 km/h
200-400M: 43,32 km/h

5,142 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,169 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 5,142 sec
0-200M: 7,674 sec 
0-300M: 9,768 sec
0-400M: 11,654 sec
TOTAL TIME: 12,823 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,31 km/h
400M: 200,47 km/h
200-400M: 43,16 km/h

7,674 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,169 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 5,142 sec
0-200M: 7,674 sec 
0-300M: 9,768 sec
0-400M: 11,654 sec
TOTAL TIME: 12,823 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,31 km/h
400M: 200,47 km/h
200-400M: 43,16 km/h

9,768 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,169 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 5,142 sec
0-200M: 7,674 sec 
0-300M: 9,768 sec
0-400M: 11,654 sec
TOTAL TIME: 12,823 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,31 km/h
400M: 200,47 km/h
200-400M: 43,16 km/h

11,654 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CORVETTE Z06

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,169 sec
0-18M: 1,939 sec
0-100M: 5,142 sec
0-200M: 7,674 sec 
0-300M: 9,768 sec
0-400M: 11,654 sec
TOTAL TIME: 12,823 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,31 km/h
400M: 200,47 km/h
200-400M: 43,16 km/h

3,897 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMA

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,348 sec
0-18M: 2,261 sec
0-100M: 5,491 sec
0-200M: 8,000 sec 
0-300M: 10,056 sec
0-400M: 11,897 sec
TOTAL TIME: 14,245 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,36 km/h
400M: 204,52 km/h
200-400M: 44,16 km/h

160,36 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMA

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,348 sec
0-18M: 2,261 sec
0-100M: 5,491 sec
0-200M: 8,000 sec 
0-300M: 10,056 sec
0-400M: 11,897 sec
TOTAL TIME: 14,245 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,36 km/h
400M: 204,52 km/h
200-400M: 44,16 km/h

204,52 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMA

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,348 sec
0-18M: 2,261 sec
0-100M: 5,491 sec
0-200M: 8,000 sec 
0-300M: 10,056 sec
0-400M: 11,897 sec
TOTAL TIME: 14,245 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,36 km/h
400M: 204,52 km/h
200-400M: 44,16 km/h

50,93 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CHEVROLET CAMA

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-10-04 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,504 sec
0-18M: 2,387 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 8,757 sec 
0-300M: 10,973 sec
0-400M: 12,893 sec
TOTAL TIME: 15,397 sec
200-400M: 4,136 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,05 km/h
400M: 196,98 km/h
200-400M: 50,93 km/h

Auto True Street [2009]0,867 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Finals
2009-11-01 15:45:13

TIME INFORMATION
RT: 0,867 sec
0-18M: 2,021 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,455 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,222 sec
TOTAL TIME: 16,089 sec
200-400M: 5,767 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,62 km/h
400M: 118,30 km/h
200-400M: -3,32 km/h

1,812 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-11-01 10:33:04

TIME INFORMATION
RT: 1,083 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,140 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,768 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,51 km/h
400M: 176,29 km/h
200-400M: 37,78 km/h

8,106 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:57:10

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,845 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,723 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 4,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,01 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 35,54 km/h

12,723 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:57:10

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,845 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,723 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 4,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,01 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 35,54 km/h

4,600 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-10-31 16:11:43

TIME INFORMATION
RT: 0,974 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,771 sec
TOTAL TIME: 13,745 sec
200-400M: 4,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,83 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 37,72 km/h

141,01 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:57:10

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,845 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,723 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 4,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,01 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 35,54 km/h

176,55 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:57:10

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,845 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,723 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 4,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,01 km/h
400M: 176,55 km/h
200-400M: 35,54 km/h

37,78 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-11-01 10:33:04

TIME INFORMATION
RT: 1,083 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,140 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,768 sec
TOTAL TIME: 13,851 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,51 km/h
400M: 176,29 km/h
200-400M: 37,78 km/h

Auto AA2 [2008]1,818 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2010-11-20 11:29:41

TIME INFORMATION
RT: 1,818 sec
0-18M: 2,130 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,931 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,582 sec
TOTAL TIME: 13,400 sec
200-400M: 3,651 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,15 km/h
400M: 216,47 km/h
200-400M: 52,32 km/h

1,833 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Free Run
2010-11-21 15:43:40

TIME INFORMATION
RT: 3,419 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,569 sec
TOTAL TIME: 13,988 sec
200-400M: 3,607 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 216,47 km/h
200-400M: 41,12 km/h

6,962 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Free Run
2010-11-21 15:43:40

TIME INFORMATION
RT: 3,419 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,569 sec
TOTAL TIME: 13,988 sec
200-400M: 3,607 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 216,47 km/h
200-400M: 41,12 km/h

10,569 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Free Run
2010-11-21 15:43:40

TIME INFORMATION
RT: 3,419 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,569 sec
TOTAL TIME: 13,988 sec
200-400M: 3,607 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 216,47 km/h
200-400M: 41,12 km/h

3,543 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Free Run
2010-11-21 12:31:31

TIME INFORMATION
RT: 3,524 sec
0-18M: 2,081 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,546 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,089 sec
TOTAL TIME: 14,613 sec
200-400M: 3,543 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 226,84 km/h
200-400M: 53,10 km/h

175,35 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Free Run
2010-11-21 15:43:40

TIME INFORMATION
RT: 3,419 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,962 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,569 sec
TOTAL TIME: 13,988 sec
200-400M: 3,607 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 216,47 km/h
200-400M: 41,12 km/h

227,56 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2010-11-20 14:09:22

TIME INFORMATION
RT: 3,144 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,102 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,672 sec
TOTAL TIME: 14,816 sec
200-400M: 3,570 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,98 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 59,58 km/h

59,89 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2010-11-20 12:56:28

TIME INFORMATION
RT: 2,474 sec
0-18M: 2,138 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,001 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,611 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,71 km/h
400M: 223,60 km/h
200-400M: 59,89 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,039 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo