Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 FIRST NAME: ΒΛΑΣΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2005] 1 0 7 7 0 5 1 0 0 1 0
Auto BA [2002] 1 0 5 5 0 1 1 0 1 1 1
Auto BT1 [2008] 2 0 13 12 1 1 7 1 2 1 1
Auto BT2 [2008] 5 1 31 28 3 2 18 1 4 4 2
Auto True Street [2009] 2 0 11 9 2 0 7 1 2 1 0
Auto AT2 [2008] 2 0 6 4 2 1 4 0 1 0 0
Auto True Street 11 [2013] 1 0 6 5 1 1 4 0 0 1 0
TOTAL RACES: 12 14 1 79 70 9 11 42 3 10 9 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2005]0,636 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2005-07-10 19:03:04

TIME INFORMATION
RT: 0,636 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,671 sec 
0-300M: 9,897 sec
0-400M: 11,908 sec
TOTAL TIME: 12,544 sec
200-400M: 4,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 184,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,832 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-09 14:15:00

TIME INFORMATION
RT: 3,647 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,675 sec 
0-300M: 9,921 sec
0-400M: 11,832 sec
TOTAL TIME: 15,479 sec
200-400M: 4,157 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 190,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,996 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-10 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,986 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,996 sec
0-200M: 7,602 sec 
0-300M: 9,828 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,701 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,602 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-10 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,986 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,996 sec
0-200M: 7,602 sec 
0-300M: 9,828 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,701 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,828 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-10 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,986 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,996 sec
0-200M: 7,602 sec 
0-300M: 9,828 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,701 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,715 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-10 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,986 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,996 sec
0-200M: 7,602 sec 
0-300M: 9,828 sec
0-400M: 11,715 sec
TOTAL TIME: 12,701 sec
200-400M: 4,113 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,100 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Free Run
2005-07-10 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,846 sec
0-18M: 1,921 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,781 sec 
0-300M: 9,994 sec
0-400M: 11,881 sec
TOTAL TIME: 12,727 sec
200-400M: 4,100 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

195,12 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN GTi-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Qualification
2005-07-10 13:16:22

TIME INFORMATION
RT: 0,989 sec
0-18M: 1,899 sec
0-100M: 5,268 sec
0-200M: 7,812 sec 
0-300M: 10,029 sec
0-400M: 11,920 sec
TOTAL TIME: 12,909 sec
200-400M: 4,108 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BA [2002]0,949 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Semi Finals
2003-10-26 12:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,949 sec
0-18M: 2,184 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,007 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,859 sec
TOTAL TIME: 14,808 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,73 km/h
400M: 161,43 km/h
200-400M: 31,70 km/h

2,116 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-10-26 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,031 sec
0-18M: 2,116 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,856 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,707 sec
TOTAL TIME: 14,738 sec
200-400M: 4,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,43 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 30,28 km/h

8,856 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-10-26 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,031 sec
0-18M: 2,116 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,856 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,707 sec
TOTAL TIME: 14,738 sec
200-400M: 4,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,43 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 30,28 km/h

13,707 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2003-10-26 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,031 sec
0-18M: 2,116 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,856 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,707 sec
TOTAL TIME: 14,738 sec
200-400M: 4,851 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,43 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 30,28 km/h

4,846 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 11:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 2,344 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,154 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,000 sec
TOTAL TIME: 14,959 sec
200-400M: 4,846 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,67 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 30,04 km/h

130,67 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 11:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 2,344 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,154 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,000 sec
TOTAL TIME: 14,959 sec
200-400M: 4,846 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,67 km/h
400M: 160,71 km/h
200-400M: 30,04 km/h

162,16 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-10-25 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,429 sec
0-18M: 2,181 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,816 sec
TOTAL TIME: 15,245 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 162,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

31,70 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Semi Finals
2003-10-26 12:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,949 sec
0-18M: 2,184 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,007 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,859 sec
TOTAL TIME: 14,808 sec
200-400M: 4,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,73 km/h
400M: 161,43 km/h
200-400M: 31,70 km/h

Auto BT1 [2008]0,563 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-11-02 12:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,862 sec
0-200M: 8,827 sec 
0-300M: 11,184 sec
0-400M: 13,205 sec
TOTAL TIME: 13,768 sec
200-400M: 4,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,55 km/h
400M: 186,46 km/h
200-400M: 53,91 km/h

2,065 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:40:58

TIME INFORMATION
RT: 1,014 sec
0-18M: 2,065 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,264 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,267 sec
TOTAL TIME: 13,281 sec
200-400M: 4,003 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,15 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 42,44 km/h

5,617 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

8,235 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

10,320 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

12,194 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

3,959 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

155,13 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

199,50 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 2,101 sec
0-100M: 5,617 sec
0-200M: 8,235 sec 
0-300M: 10,320 sec
0-400M: 12,194 sec
TOTAL TIME: 12,763 sec
200-400M: 3,959 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,13 km/h
400M: 199,50 km/h
200-400M: 44,37 km/h

53,91 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY VVL

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-11-02 12:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 2,133 sec
0-100M: 5,862 sec
0-200M: 8,827 sec 
0-300M: 11,184 sec
0-400M: 13,205 sec
TOTAL TIME: 13,768 sec
200-400M: 4,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,55 km/h
400M: 186,46 km/h
200-400M: 53,91 km/h

Auto BT2 [2008]0,709 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-11-21 15:02:37

TIME INFORMATION
RT: 0,709 sec
0-18M: 2,014 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,500 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,033 sec
TOTAL TIME: 11,742 sec
200-400M: 3,533 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,97 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 60,50 km/h

1,491 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-07-18 16:03:12

TIME INFORMATION
RT: 3,522 sec
0-18M: 1,491 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,765 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,163 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 5,679 sec
0-18M: 1,496 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,358 sec 
0-300M: 8,098 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 15,371 sec
200-400M: 3,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,55 km/h
400M: 239,55 km/h
200-400M: 55,00 km/h

6,358 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 5,679 sec
0-18M: 1,496 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,358 sec 
0-300M: 8,098 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 15,371 sec
200-400M: 3,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,55 km/h
400M: 239,55 km/h
200-400M: 55,00 km/h

8,098 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 5,679 sec
0-18M: 1,496 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,358 sec 
0-300M: 8,098 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 15,371 sec
200-400M: 3,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,55 km/h
400M: 239,55 km/h
200-400M: 55,00 km/h

9,692 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 5,679 sec
0-18M: 1,496 sec
0-100M: 4,163 sec
0-200M: 6,358 sec 
0-300M: 8,098 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 15,371 sec
200-400M: 3,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,55 km/h
400M: 239,55 km/h
200-400M: 55,00 km/h

3,271 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,194 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,724 sec 
0-300M: 8,448 sec
0-400M: 9,995 sec
TOTAL TIME: 11,189 sec
200-400M: 3,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,90 km/h
400M: 243,84 km/h
200-400M: 51,94 km/h

191,90 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,194 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,724 sec 
0-300M: 8,448 sec
0-400M: 9,995 sec
TOTAL TIME: 11,189 sec
200-400M: 3,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,90 km/h
400M: 243,84 km/h
200-400M: 51,94 km/h

243,84 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN SUNNY GTI-R

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-04-25 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,194 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,724 sec 
0-300M: 8,448 sec
0-400M: 9,995 sec
TOTAL TIME: 11,189 sec
200-400M: 3,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,90 km/h
400M: 243,84 km/h
200-400M: 51,94 km/h

68,18 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-07-17 14:12:28

TIME INFORMATION
RT: 2,701 sec
0-18M: 1,574 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,044 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,484 sec
TOTAL TIME: 13,185 sec
200-400M: 3,440 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 242,26 km/h
200-400M: 68,18 km/h

Auto True Street [2009]0,765 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-28 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,765 sec
0-18M: 2,267 sec
0-100M: 5,959 sec
0-200M: 8,684 sec 
0-300M: 10,980 sec
0-400M: 12,919 sec
TOTAL TIME: 13,684 sec
200-400M: 4,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 191,54 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,106 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN 200 SX

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:49:50

TIME INFORMATION
RT: 0,837 sec
0-18M: 2,106 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,581 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,816 sec
TOTAL TIME: 13,653 sec
200-400M: 4,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,86 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,807 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:49:31

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,807 sec
0-200M: 8,469 sec 
0-300M: 10,749 sec
0-400M: 12,693 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 187,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,469 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:49:31

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,807 sec
0-200M: 8,469 sec 
0-300M: 10,749 sec
0-400M: 12,693 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 187,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,749 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:49:31

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,807 sec
0-200M: 8,469 sec 
0-300M: 10,749 sec
0-400M: 12,693 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 187,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,693 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:49:31

TIME INFORMATION
RT: 1,017 sec
0-18M: 2,211 sec
0-100M: 5,807 sec
0-200M: 8,469 sec 
0-300M: 10,749 sec
0-400M: 12,693 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 187,85 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,197 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 2,223 sec
0-100M: 5,881 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 10,939 sec
0-400M: 12,840 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

148,02 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN 200 SX

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-10-31 16:07:36

TIME INFORMATION
RT: 1,039 sec
0-18M: 2,264 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,007 sec
TOTAL TIME: 14,046 sec
200-400M: 4,252 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,02 km/h
400M: 192,92 km/h
200-400M: 44,90 km/h

194,65 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN MICRA TURBO

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 2,223 sec
0-100M: 5,881 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 10,939 sec
0-400M: 12,840 sec
TOTAL TIME: 13,710 sec
200-400M: 4,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

59,72 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
NISSAN 200 SX

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-10-31 11:22:42

TIME INFORMATION
RT: 1,406 sec
0-18M: 2,548 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,750 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,640 sec
TOTAL TIME: 16,046 sec
200-400M: 4,890 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,10 km/h
400M: 173,82 km/h
200-400M: 59,72 km/h

Auto AT2 [2008]0,740 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2011-11-12 11:53:32

TIME INFORMATION
RT: 0,740 sec
0-18M: 10,024 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 15,734 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 16,474 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 93,38 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,130 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 12:58:12

TIME INFORMATION
RT: 1,628 sec
0-18M: 2,130 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,435 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,554 sec
TOTAL TIME: 14,182 sec
200-400M: 4,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,68 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,07 km/h

8,435 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 12:58:12

TIME INFORMATION
RT: 1,628 sec
0-18M: 2,130 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,435 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,554 sec
TOTAL TIME: 14,182 sec
200-400M: 4,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,68 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,07 km/h

12,554 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 12:58:12

TIME INFORMATION
RT: 1,628 sec
0-18M: 2,130 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,435 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,554 sec
TOTAL TIME: 14,182 sec
200-400M: 4,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,68 km/h
400M: 193,75 km/h
200-400M: 44,07 km/h

4,040 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:31:23

TIME INFORMATION
RT: 2,246 sec
0-18M: 2,271 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,534 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,574 sec
TOTAL TIME: 14,820 sec
200-400M: 4,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,31 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 47,95 km/h

152,09 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-12-14 12:34:38

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 2,388 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,772 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,860 sec
TOTAL TIME: 13,671 sec
200-400M: 4,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,09 km/h
400M: 195,75 km/h
200-400M: 43,66 km/h

197,26 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:31:23

TIME INFORMATION
RT: 2,246 sec
0-18M: 2,271 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,534 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,574 sec
TOTAL TIME: 14,820 sec
200-400M: 4,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,31 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 47,95 km/h

47,95 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-12-13 14:31:23

TIME INFORMATION
RT: 2,246 sec
0-18M: 2,271 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,534 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,574 sec
TOTAL TIME: 14,820 sec
200-400M: 4,040 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,31 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 47,95 km/h

Auto True Street 11 [2013]1,368 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 14:02:26

TIME INFORMATION
RT: 1,368 sec
0-18M: 2,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,219 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,554 sec
TOTAL TIME: 13,922 sec
200-400M: 4,335 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,78 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 46,81 km/h

1,854 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Free Run
2014-06-01 16:50:34

TIME INFORMATION
RT: 1,957 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,014 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,536 sec
TOTAL TIME: 14,493 sec
200-400M: 4,522 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,21 km/h
400M: 167,20 km/h
200-400M: 27,99 km/h

7,721 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 15:52:35

TIME INFORMATION
RT: 1,714 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,029 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 4,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 45,72 km/h

12,029 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 15:52:35

TIME INFORMATION
RT: 1,714 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,029 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 4,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 45,72 km/h

4,186 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-06-01 10:15:17

TIME INFORMATION
RT: 2,140 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,845 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,031 sec
TOTAL TIME: 14,171 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,20 km/h
400M: 189,47 km/h
200-400M: 41,27 km/h

151,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 15:52:35

TIME INFORMATION
RT: 1,714 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,029 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 4,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 45,72 km/h

196,72 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 15:52:35

TIME INFORMATION
RT: 1,714 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,721 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,029 sec
TOTAL TIME: 13,743 sec
200-400M: 4,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,00 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 45,72 km/h

46,81 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΣΗΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto True Street 11 [2013]
Qualification
2014-05-31 14:02:26

TIME INFORMATION
RT: 1,368 sec
0-18M: 2,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,219 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,554 sec
TOTAL TIME: 13,922 sec
200-400M: 4,335 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,78 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 46,81 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,063 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo