Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 3 0 18 16 2 8 6 2 2 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 18 16 2 8 6 2 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,525 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:17:30

TIME INFORMATION
RT: 0,525 sec
0-18M: 2,049 sec
0-100M: 5,206 sec
0-200M: 7,518 sec 
0-300M: 9,382 sec
0-400M: 11,054 sec
TOTAL TIME: 11,579 sec
200-400M: 3,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,748 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-07-10 18:46:20

TIME INFORMATION
RT: 0,577 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,542 sec
0-200M: 6,733 sec 
0-300M: 8,627 sec
0-400M: 10,195 sec
TOTAL TIME: 10,772 sec
200-400M: 3,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 236,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,524 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-07-09 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,702 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 4,524 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 8,667 sec
0-400M: 10,272 sec
TOTAL TIME: 10,974 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,727 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-07-09 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,702 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 4,524 sec
0-200M: 6,727 sec 
0-300M: 8,667 sec
0-400M: 10,272 sec
TOTAL TIME: 10,974 sec
200-400M: 3,545 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,590 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:33:56

TIME INFORMATION
RT: 0,611 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 8,590 sec
0-400M: 10,146 sec
TOTAL TIME: 10,757 sec
200-400M: 3,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,146 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:33:56

TIME INFORMATION
RT: 0,611 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 8,590 sec
0-400M: 10,146 sec
TOTAL TIME: 10,757 sec
200-400M: 3,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,388 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:33:56

TIME INFORMATION
RT: 0,611 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 8,590 sec
0-400M: 10,146 sec
TOTAL TIME: 10,757 sec
200-400M: 3,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

191,91 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-11-21 10:31:00

TIME INFORMATION
RT: 6,959 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 6,966 sec 
0-300M: 8,816 sec
0-400M: 10,415 sec
TOTAL TIME: 17,374 sec
200-400M: 3,449 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,91 km/h
400M: 231,58 km/h
200-400M: 39,67 km/h

239,13 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:33:56

TIME INFORMATION
RT: 0,611 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,605 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 8,590 sec
0-400M: 10,146 sec
TOTAL TIME: 10,757 sec
200-400M: 3,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

48,10 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-11-20 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,340 sec
0-18M: 1,952 sec
0-100M: 4,826 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,466 sec
TOTAL TIME: 11,806 sec
200-400M: 3,446 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,91 km/h
400M: 235,01 km/h
200-400M: 48,10 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo