Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 FIRST NAME: ΜΑΪΚ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 1 0 4 3 1 1 2 0 1 0 0
SHOW CARS [2005] 1 0 5 4 1 5 0 0 0 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 9 7 2 6 2 0 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]0,618 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

1,755 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-25 12:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,295 sec
0-18M: 1,755 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,013 sec
TOTAL TIME: 13,308 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,90 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,130 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

11,930 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

3,800 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

161,80 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

209,30 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

47,50 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
FIAT RITMO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2003-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,618 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,548 sec
200-400M: 3,800 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 209,30 km/h
200-400M: 47,50 km/h

SHOW CARS [2005]2,382 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-09 18:50:00

TIME INFORMATION
RT: 2,382 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 8,347 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 2,382 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,572 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-09 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 3,643 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 8,256 sec
0-400M: 9,931 sec
TOTAL TIME: 13,574 sec
200-400M: 3,579 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,38 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,157 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 19:31:00

TIME INFORMATION
RT: 2,644 sec
0-18M: 1,582 sec
0-100M: 4,157 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,651 sec
0-400M: 10,271 sec
TOTAL TIME: 12,915 sec
200-400M: 3,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 225,62 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,352 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-09 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 3,643 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,170 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 8,256 sec
0-400M: 9,931 sec
TOTAL TIME: 13,574 sec
200-400M: 3,579 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,38 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,246 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 4,246 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 4,294 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 8,246 sec
0-400M: 9,787 sec
TOTAL TIME: 14,033 sec
200-400M: 3,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 240,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,787 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 4,246 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 4,294 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 8,246 sec
0-400M: 9,787 sec
TOTAL TIME: 14,033 sec
200-400M: 3,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 240,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,353 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 4,246 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 4,294 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 8,246 sec
0-400M: 9,787 sec
TOTAL TIME: 14,033 sec
200-400M: 3,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 240,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

240,94 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΪΚ
LANCIA DELTA EVO

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 4,246 sec
0-18M: 1,717 sec
0-100M: 4,294 sec
0-200M: 6,434 sec 
0-300M: 8,246 sec
0-400M: 9,787 sec
TOTAL TIME: 14,033 sec
200-400M: 3,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 240,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo