Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T3 [1999] 2 0 8 6 2 2 2 0 1 2 1
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] 1 0 5 5 0 2 2 1 0 0 0
SHOW CARS [2005] 1 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 21 19 2 12 4 1 1 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T3 [1999]0,518 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-10-26 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,518 sec
0-18M: 1,706 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,704 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,059 sec
TOTAL TIME: 12,577 sec
200-400M: 4,355 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 177,78 km/h
200-400M: 44,45 km/h

1,622 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Free Run
2003-10-25 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,518 sec
0-18M: 1,622 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,058 sec
TOTAL TIME: 12,576 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,630 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBAROY IPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Free Run
2004-11-20 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,819 sec
0-18M: 2,182 sec
0-100M: 5,630 sec
0-200M: 8,241 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,384 sec
TOTAL TIME: 14,203 sec
200-400M: 4,143 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,219 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,615 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,219 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,190 sec
TOTAL TIME: 11,805 sec
200-400M: 3,971 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 194,07 km/h
200-400M: 32,27 km/h

11,058 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Free Run
2003-10-25 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,518 sec
0-18M: 1,622 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,058 sec
TOTAL TIME: 12,576 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,955 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2003-10-26 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,395 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,350 sec
TOTAL TIME: 12,004 sec
200-400M: 3,955 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 183,21 km/h
200-400M: 24,62 km/h

161,80 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 11:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,615 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,219 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,190 sec
TOTAL TIME: 11,805 sec
200-400M: 3,971 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,80 km/h
400M: 194,07 km/h
200-400M: 32,27 km/h

199,45 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2003-10-25 12:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,094 sec
TOTAL TIME: 11,928 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 199,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

44,45 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-10-26 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,518 sec
0-18M: 1,706 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,704 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,059 sec
TOTAL TIME: 12,577 sec
200-400M: 4,355 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,33 km/h
400M: 177,78 km/h
200-400M: 44,45 km/h

Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]0,554 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-04-13 14:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,554 sec
0-18M: 1,619 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,005 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,71 km/h
400M: 153,52 km/h
200-400M: -7,19 km/h

1,607 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 1,168 sec
0-18M: 1,607 sec
0-100M: 5,186 sec
0-200M: 9,983 sec 
0-300M: 15,022 sec
0-400M: 20,286 sec
TOTAL TIME: 21,454 sec
200-400M: 10,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 72,65 km/h
400M: 65,99 km/h
200-400M: -6,66 km/h

4,731 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

7,103 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-04-13 14:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,554 sec
0-18M: 1,619 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,005 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,71 km/h
400M: 153,52 km/h
200-400M: -7,19 km/h

9,287 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

11,144 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

3,930 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

160,71 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-04-13 14:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,554 sec
0-18M: 1,619 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,005 sec
200-400M: 4,348 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,71 km/h
400M: 153,52 km/h
200-400M: -7,19 km/h

201,68 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

42,03 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STI

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 4,731 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,287 sec
0-400M: 11,144 sec
TOTAL TIME: 12,315 sec
200-400M: 3,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 42,03 km/h

SHOW CARS [2005]1,395 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,395 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 4,462 sec
0-200M: 6,671 sec 
0-300M: 8,561 sec
0-400M: 10,128 sec
TOTAL TIME: 11,523 sec
200-400M: 3,457 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,55 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,629 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-09 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 2,277 sec
0-18M: 1,629 sec
0-100M: 4,624 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 9,014 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 12,942 sec
200-400M: 3,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 225,48 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,456 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,639 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,500 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,059 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,420 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

234,45 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUBARU IMPREZA STi

CLASS - RUN
SHOW CARS [2005]
Free Run
2005-07-10 20:16:00

TIME INFORMATION
RT: 1,948 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 4,456 sec
0-200M: 6,639 sec 
0-300M: 8,500 sec
0-400M: 10,059 sec
TOTAL TIME: 12,007 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 234,45 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo