Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T2 [1999] 2 0 14 11 3 5 4 0 2 2 1
Auto T1 [1999] 5 0 23 20 3 7 10 2 4 0 0
TOTAL RACES: 7 7 0 37 31 6 12 14 2 6 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T2 [1999]0,592 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:56:53

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 2,096 sec
0-100M: 5,819 sec
0-200M: 8,598 sec 
0-300M: 10,882 sec
0-400M: 12,764 sec
TOTAL TIME: 13,356 sec
200-400M: 4,166 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 198,57 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,934 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:11:59

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 5,205 sec
0-200M: 7,791 sec 
0-300M: 10,041 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,205 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:11:59

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 5,205 sec
0-200M: 7,791 sec 
0-300M: 10,041 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,791 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:11:59

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 5,205 sec
0-200M: 7,791 sec 
0-300M: 10,041 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,041 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:11:59

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 5,205 sec
0-200M: 7,791 sec 
0-300M: 10,041 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,914 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:11:59

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 5,205 sec
0-200M: 7,791 sec 
0-300M: 10,041 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 12,694 sec
200-400M: 4,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 196,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,122 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Free Run
2005-07-09 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,774 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 5,474 sec
0-200M: 8,065 sec 
0-300M: 10,318 sec
0-400M: 12,187 sec
TOTAL TIME: 12,961 sec
200-400M: 4,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 198,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

149,03 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Free Run
2005-04-23 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,023 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,594 sec
0-200M: 8,348 sec 
0-300M: 10,623 sec
0-400M: 12,635 sec
TOTAL TIME: 13,658 sec
200-400M: 4,287 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,03 km/h
400M: 186,81 km/h
200-400M: 37,78 km/h

199,49 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Free Run
2005-07-09 13:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,171 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,377 sec 
0-300M: 10,646 sec
0-400M: 12,519 sec
TOTAL TIME: 13,690 sec
200-400M: 4,142 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 199,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

38,70 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-04-24 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,619 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,289 sec 
0-300M: 10,568 sec
0-400M: 12,578 sec
TOTAL TIME: 13,197 sec
200-400M: 4,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,93 km/h
400M: 187,63 km/h
200-400M: 38,70 km/h

Auto T1 [1999]0,514 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-05-22 17:12:08

TIME INFORMATION
RT: 0,514 sec
0-18M: 2,317 sec
0-100M: 6,374 sec
0-200M: 9,920 sec 
0-300M: 13,829 sec
0-400M: 18,256 sec
TOTAL TIME: 18,770 sec
200-400M: 8,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 80,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,020 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,109 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,295 sec
TOTAL TIME: 13,158 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,10 km/h
400M: 194,88 km/h
200-400M: 39,78 km/h

5,875 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΥΟΤΑ STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,751 sec
0-18M: 2,247 sec
0-100M: 5,875 sec
0-200M: 8,686 sec 
0-300M: 11,176 sec
0-400M: 13,384 sec
TOTAL TIME: 14,135 sec
200-400M: 4,698 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,73 km/h
400M: 166,67 km/h
200-400M: 27,94 km/h

8,109 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,109 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,295 sec
TOTAL TIME: 13,158 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,10 km/h
400M: 194,88 km/h
200-400M: 39,78 km/h

10,764 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:52:28

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 2,265 sec
0-100M: 5,908 sec
0-200M: 8,570 sec 
0-300M: 10,764 sec
0-400M: 13,169 sec
TOTAL TIME: 13,783 sec
200-400M: 4,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,295 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,109 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,295 sec
TOTAL TIME: 13,158 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,10 km/h
400M: 194,88 km/h
200-400M: 39,78 km/h

4,182 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2004-05-22 14:09:39

TIME INFORMATION
RT: 0,965 sec
0-18M: 2,313 sec
0-100M: 5,919 sec
0-200M: 8,609 sec 
0-300M: 10,781 sec
0-400M: 12,791 sec
TOTAL TIME: 13,756 sec
200-400M: 4,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

156,24 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-06-20 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,034 sec
0-18M: 2,087 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,132 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,041 sec
TOTAL TIME: 14,075 sec
200-400M: 4,909 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,24 km/h
400M: 124,94 km/h
200-400M: -31,30 km/h

194,88 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
TOYOTA STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,109 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,295 sec
TOTAL TIME: 13,158 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,10 km/h
400M: 194,88 km/h
200-400M: 39,78 km/h

42,33 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΥΟΤΑ STARLET

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-04-13 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,903 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,773 sec
TOTAL TIME: 15,676 sec
200-400M: 4,965 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,03 km/h
400M: 160,36 km/h
200-400M: 42,33 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo