Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ 
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - FORD SIERRA COSWORTH © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - FORD SIERRA COSWORTH © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΙΑΚΩΒΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: Melanitis
FORD SIERRA COSWORTH FORD SIERRA COSWORTH

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T3 [1999] 9 2 40 35 5 11 12 2 5 7 3
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] 6 3 26 26 0 6 9 1 2 4 4
Auto A2 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 16 16 5 68 63 5 17 23 3 7 11 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T3 [1999]0,509 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-10-31 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 1,443 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,721 sec 
0-300M: 9,444 sec
0-400M: 10,481 sec
TOTAL TIME: 10,990 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,27 km/h
400M: 208,50 km/h
200-400M: 38,23 km/h

1,443 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-10-31 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 1,443 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,721 sec 
0-300M: 9,444 sec
0-400M: 10,481 sec
TOTAL TIME: 10,990 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,27 km/h
400M: 208,50 km/h
200-400M: 38,23 km/h

4,422 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:15:59

TIME INFORMATION
RT: 0,835 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,422 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 8,675 sec
0-400M: 10,451 sec
TOTAL TIME: 11,286 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 201,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,704 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:15:59

TIME INFORMATION
RT: 0,835 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,422 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 8,675 sec
0-400M: 10,451 sec
TOTAL TIME: 11,286 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 201,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,675 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:15:59

TIME INFORMATION
RT: 0,835 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,422 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 8,675 sec
0-400M: 10,451 sec
TOTAL TIME: 11,286 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 201,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,451 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-09 20:15:59

TIME INFORMATION
RT: 0,835 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,422 sec
0-200M: 6,704 sec 
0-300M: 8,675 sec
0-400M: 10,451 sec
TOTAL TIME: 11,286 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 201,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,646 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:10:02

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 2,059 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,345 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,991 sec
TOTAL TIME: 11,834 sec
200-400M: 3,646 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 218,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

170,27 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-10-31 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 1,443 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,721 sec 
0-300M: 9,444 sec
0-400M: 10,481 sec
TOTAL TIME: 10,990 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,27 km/h
400M: 208,50 km/h
200-400M: 38,23 km/h

218,59 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:10:02

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 2,059 sec
0-100M: 5,035 sec
0-200M: 7,345 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,991 sec
TOTAL TIME: 11,834 sec
200-400M: 3,646 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 218,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

179,30 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-05-10 to 2003-05-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-05-11 14:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,071 sec
0-18M: 2,651 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,240 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,273 sec
TOTAL TIME: 16,344 sec
200-400M: 7,033 sec 

SPEED INFORMATION
200M: -50,42 km/h
400M: 128,88 km/h
200-400M: 179,30 km/h

Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]0,171 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-06-29 to 2002-06-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COS.

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2002-06-29 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,171 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,120 sec
TOTAL TIME: 12,291 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 192,17 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,673 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2002-10-27 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,623 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,281 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,220 sec
TOTAL TIME: 11,843 sec
200-400M: 3,939 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,94 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 37,78 km/h

5,064 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA 2WD

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 5,158 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,463 sec 
0-300M: 9,480 sec
0-400M: 11,255 sec
TOTAL TIME: 16,413 sec
200-400M: 3,792 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 43,48 km/h

7,281 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2002-10-27 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,623 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,281 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,220 sec
TOTAL TIME: 11,843 sec
200-400M: 3,939 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,94 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 37,78 km/h

9,480 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA 2WD

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 5,158 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,463 sec 
0-300M: 9,480 sec
0-400M: 11,255 sec
TOTAL TIME: 16,413 sec
200-400M: 3,792 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 43,48 km/h

11,220 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2002-10-27 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,623 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,281 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,220 sec
TOTAL TIME: 11,843 sec
200-400M: 3,939 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,94 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 37,78 km/h

3,792 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA 2WD

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 5,158 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,463 sec 
0-300M: 9,480 sec
0-400M: 11,255 sec
TOTAL TIME: 16,413 sec
200-400M: 3,792 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 43,48 km/h

167,05 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA 2WD

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 5,158 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,463 sec 
0-300M: 9,480 sec
0-400M: 11,255 sec
TOTAL TIME: 16,413 sec
200-400M: 3,792 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 43,48 km/h

210,53 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA 2WD

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-13 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 5,158 sec
0-18M: 1,898 sec
0-100M: 5,064 sec
0-200M: 7,463 sec 
0-300M: 9,480 sec
0-400M: 11,255 sec
TOTAL TIME: 16,413 sec
200-400M: 3,792 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,05 km/h
400M: 210,53 km/h
200-400M: 43,48 km/h

111,07 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,505 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 12,453 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 19,194 sec
TOTAL TIME: 19,699 sec
200-400M: 6,741 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 48,58 km/h
400M: 159,65 km/h
200-400M: 111,07 km/h

Auto A2 [1999]16,752 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-03-23 to 2002-03-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD ESCORT NORMAL A

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2002-03-23 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,752 sec
TOTAL TIME: 16,752 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 138,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

138,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-03-23 to 2002-03-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
FORD ESCORT NORMAL A

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2002-03-23 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,752 sec
TOTAL TIME: 16,752 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 138,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,053 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo