Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΝΔΑΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 5 0 20 20 0 7 10 2 1 0 0
Moto 4 [1999] 10 1 54 54 0 14 20 9 6 3 2
TOTAL RACES: 12 15 1 74 74 0 21 30 11 7 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,556 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-06-12 12:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,556 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 4,427 sec
0-200M: 6,483 sec 
0-300M: 8,250 sec
0-400M: 9,785 sec
TOTAL TIME: 10,341 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,29 km/h
400M: 240,02 km/h
200-400M: 45,73 km/h

1,718 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,718 sec
0-100M: 4,402 sec
0-200M: 6,507 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,878 sec
TOTAL TIME: 10,814 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,93 km/h
400M: 236,54 km/h
200-400M: 45,61 km/h

4,398 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,503 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,892 sec
TOTAL TIME: 10,687 sec
200-400M: 3,389 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,45 km/h
400M: 238,76 km/h
200-400M: 50,31 km/h

6,445 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

8,194 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

9,701 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

3,256 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

199,23 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

248,04 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2005-06-11 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,445 sec 
0-300M: 8,194 sec
0-400M: 9,701 sec
TOTAL TIME: 10,622 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,23 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 48,81 km/h

56,30 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,772 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,633 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,766 sec
200-400M: 3,361 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,75 km/h
400M: 244,05 km/h
200-400M: 56,30 km/h

Moto 4 [1999]0,534 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-06-11 16:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 4,373 sec
0-200M: 6,470 sec 
0-300M: 8,289 sec
0-400M: 9,857 sec
TOTAL TIME: 10,391 sec
200-400M: 3,387 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,32 km/h
400M: 237,57 km/h
200-400M: 46,25 km/h

1,613 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,751 sec
0-18M: 1,613 sec
0-100M: 4,317 sec
0-200M: 6,508 sec 
0-300M: 8,305 sec
0-400M: 9,945 sec
TOTAL TIME: 10,696 sec
200-400M: 3,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,37 km/h
400M: 228,84 km/h
200-400M: 46,47 km/h

4,251 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,405 sec 
0-300M: 8,179 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,612 sec
200-400M: 3,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,56 km/h
400M: 233,52 km/h
200-400M: 42,96 km/h

6,405 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,405 sec 
0-300M: 8,179 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,612 sec
200-400M: 3,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,56 km/h
400M: 233,52 km/h
200-400M: 42,96 km/h

8,179 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,405 sec 
0-300M: 8,179 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,612 sec
200-400M: 3,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,56 km/h
400M: 233,52 km/h
200-400M: 42,96 km/h

9,790 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,251 sec
0-200M: 6,405 sec 
0-300M: 8,179 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,612 sec
200-400M: 3,385 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,56 km/h
400M: 233,52 km/h
200-400M: 42,96 km/h

3,370 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,875 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,646 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,891 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,65 km/h
400M: 241,28 km/h
200-400M: 50,63 km/h

192,30 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-06-12 09:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,467 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,409 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,892 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,30 km/h
400M: 239,37 km/h
200-400M: 47,07 km/h

242,46 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-06-12 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,579 sec
0-18M: 1,747 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,517 sec 
0-300M: 8,364 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 10,532 sec
200-400M: 3,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,53 km/h
400M: 242,46 km/h
200-400M: 53,93 km/h

57,19 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,825 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 4,855 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,453 sec
TOTAL TIME: 11,278 sec
200-400M: 3,439 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,48 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 57,19 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo