Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΙΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 6 0 34 31 3 11 12 1 5 4 1
TOTAL RACES: 6 6 0 34 31 3 11 12 1 5 4 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,624 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

1,814 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

4,792 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

7,252 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

9,294 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

11,165 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 4,792 sec
0-200M: 7,252 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 11,165 sec
TOTAL TIME: 11,789 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,65 km/h
400M: 201,94 km/h
200-400M: 40,29 km/h

3,872 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 2,357 sec
0-100M: 5,518 sec
0-200M: 7,979 sec 
0-300M: 10,003 sec
0-400M: 11,851 sec
TOTAL TIME: 12,639 sec
200-400M: 3,872 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,24 km/h
400M: 203,10 km/h
200-400M: 37,86 km/h

167,41 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-09-11 10:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 1,889 sec
0-100M: 4,904 sec
0-200M: 7,359 sec 
0-300M: 9,395 sec
0-400M: 11,256 sec
TOTAL TIME: 12,142 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,41 km/h
400M: 201,59 km/h
200-400M: 34,18 km/h

208,25 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-04-23 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 2,026 sec
0-100M: 5,042 sec
0-200M: 7,430 sec 
0-300M: 9,510 sec
0-400M: 11,324 sec
TOTAL TIME: 12,226 sec
200-400M: 3,894 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,07 km/h
400M: 208,25 km/h
200-400M: 41,18 km/h

48,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
HONDA CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,587 sec 
0-300M: 9,863 sec
0-400M: 11,786 sec
TOTAL TIME: 12,674 sec
200-400M: 4,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,39 km/h
400M: 194,73 km/h
200-400M: 48,34 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo