Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ 
 FIRST NAME: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2 [1999] 5 0 16 16 0 4 9 0 0 1 1
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 8 0 42 40 2 15 15 4 6 1 1
TOTAL RACES: 13 13 0 58 56 2 19 24 4 6 2 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2 [1999]0,398 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-06-29 to 2002-06-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-06-30 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,398 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,880 sec
TOTAL TIME: 12,278 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 184,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,875 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΟΝDA CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-18 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,415 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,832 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,150 sec
TOTAL TIME: 14,025 sec
200-400M: 4,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,63 km/h
400M: 181,36 km/h
200-400M: 30,73 km/h

7,673 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,140 sec
0-18M: 1,913 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,673 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,926 sec
TOTAL TIME: 13,066 sec
200-400M: 4,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 183,67 km/h
200-400M: 32,73 km/h

11,307 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-09-14 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,307 sec
TOTAL TIME: 11,882 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,216 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΟΝDA CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,269 sec
0-18M: 1,955 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,748 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,964 sec
TOTAL TIME: 13,919 sec
200-400M: 4,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,07 km/h
400M: 187,01 km/h
200-400M: 37,94 km/h

150,94 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,140 sec
0-18M: 1,913 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,673 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,926 sec
TOTAL TIME: 13,066 sec
200-400M: 4,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 183,67 km/h
200-400M: 32,73 km/h

197,80 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-09-15 10:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,460 sec
TOTAL TIME: 11,991 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

37,94 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΟΝDA CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 1,269 sec
0-18M: 1,955 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,748 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,964 sec
TOTAL TIME: 13,919 sec
200-400M: 4,216 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,07 km/h
400M: 187,01 km/h
200-400M: 37,94 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,752 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR 600F3

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,626 sec 
0-300M: 9,804 sec
0-400M: 11,776 sec
TOTAL TIME: 12,528 sec
200-400M: 4,150 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,55 km/h
400M: 189,39 km/h
200-400M: 29,84 km/h

1,833 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,794 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,151 sec
200-400M: 3,995 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 192,00 km/h
200-400M: 33,41 km/h

4,794 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,794 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,151 sec
200-400M: 3,995 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 192,00 km/h
200-400M: 33,41 km/h

7,258 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,794 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,151 sec
200-400M: 3,995 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 192,00 km/h
200-400M: 33,41 km/h

9,261 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,024 sec
0-18M: 1,870 sec
0-100M: 4,855 sec
0-200M: 7,338 sec 
0-300M: 9,261 sec
0-400M: 11,395 sec
TOTAL TIME: 12,419 sec
200-400M: 4,057 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,52 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 31,47 km/h

11,253 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,794 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,151 sec
200-400M: 3,995 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 192,00 km/h
200-400M: 33,41 km/h

3,995 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,898 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 4,794 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,151 sec
200-400M: 3,995 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 192,00 km/h
200-400M: 33,41 km/h

159,55 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR 600F3

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 5,049 sec
0-200M: 7,626 sec 
0-300M: 9,804 sec
0-400M: 11,776 sec
TOTAL TIME: 12,528 sec
200-400M: 4,150 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,55 km/h
400M: 189,39 km/h
200-400M: 29,84 km/h

200,97 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:05:25

TIME INFORMATION
RT: 1,251 sec
0-18M: 1,990 sec
0-100M: 5,109 sec
0-200M: 7,623 sec 
0-300M: 9,742 sec
0-400M: 11,648 sec
TOTAL TIME: 12,899 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 200,97 km/h
200-400M: 0,00 km/h

46,04 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
HONDA CBR 600F3

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-09-07 10:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 2,063 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,703 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,808 sec
TOTAL TIME: 12,860 sec
200-400M: 4,105 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,28 km/h
400M: 191,32 km/h
200-400M: 46,04 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo