Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ 
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto AA1 [2006] 1 1 6 6 0 0 4 0 0 1 1
Auto A1 [1999] 14 9 69 67 2 21 26 1 2 6 10
Auto BT [2002] 1 0 4 4 0 1 1 1 1 0 0
TOTAL RACES: 16 16 10 79 77 2 22 31 2 3 7 11

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto AA1 [2006]0,719 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Qualification
2006-09-02 13:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 2,223 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,764 sec 
0-300M: 11,215 sec
0-400M: 13,439 sec
TOTAL TIME: 14,158 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,26 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 32,06 km/h

1,731 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

5,110 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

7,921 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

10,308 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

12,498 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

4,577 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

141,22 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

170,79 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Eliminations - Finals
2006-09-03 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,469 sec
0-18M: 1,731 sec
0-100M: 5,110 sec
0-200M: 7,921 sec 
0-300M: 10,308 sec
0-400M: 12,498 sec
TOTAL TIME: 13,967 sec
200-400M: 4,577 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,22 km/h
400M: 170,79 km/h
200-400M: 29,57 km/h

32,06 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto AA1 [2006]
Qualification
2006-09-02 13:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 2,223 sec
0-100M: 5,858 sec
0-200M: 8,764 sec 
0-300M: 11,215 sec
0-400M: 13,439 sec
TOTAL TIME: 14,158 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,26 km/h
400M: 168,32 km/h
200-400M: 32,06 km/h

Auto A1 [1999]0,047 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
VW POLO 1,4L

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2002-09-14 10:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,047 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,040 sec
TOTAL TIME: 16,087 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 140,99 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,905 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Eliminations - Finals
2005-04-24 16:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,845 sec
0-18M: 1,905 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,379 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,115 sec
TOTAL TIME: 13,960 sec
200-400M: 4,736 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,06 km/h
400M: 167,07 km/h
200-400M: 31,01 km/h

5,407 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2004-09-12 10:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,831 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 8,292 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,073 sec
TOTAL TIME: 13,904 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,14 km/h
400M: 164,20 km/h
200-400M: 27,06 km/h

8,292 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2004-09-12 10:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,831 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 8,292 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,073 sec
TOTAL TIME: 13,904 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,14 km/h
400M: 164,20 km/h
200-400M: 27,06 km/h

10,823 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:02:24

TIME INFORMATION
RT: 0,417 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,512 sec
0-200M: 8,359 sec 
0-300M: 10,823 sec
0-400M: 12,941 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,941 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:02:24

TIME INFORMATION
RT: 0,417 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,512 sec
0-200M: 8,359 sec 
0-300M: 10,823 sec
0-400M: 12,941 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,573 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2005-10-16 10:33:19

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 2,118 sec
0-100M: 5,570 sec
0-200M: 8,400 sec 
0-300M: 10,858 sec
0-400M: 12,973 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,573 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

137,14 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2004-09-12 10:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,831 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 8,292 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,073 sec
TOTAL TIME: 13,904 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,14 km/h
400M: 164,20 km/h
200-400M: 27,06 km/h

173,61 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2005-10-16 10:33:19

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 2,118 sec
0-100M: 5,570 sec
0-200M: 8,400 sec 
0-300M: 10,858 sec
0-400M: 12,973 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,573 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

35,57 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
CITROEN AX 1300

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Eliminations - Finals
2004-10-31 14:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,707 sec
0-18M: 2,050 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,748 sec 
0-300M: 11,354 sec
0-400M: 13,596 sec
TOTAL TIME: 14,303 sec
200-400M: 4,848 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,23 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 35,57 km/h

Auto BT [2002]0,661 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:56:09

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,098 sec
0-100M: 5,781 sec
0-200M: 8,825 sec 
0-300M: 11,374 sec
0-400M: 13,684 sec
TOTAL TIME: 14,345 sec
200-400M: 4,859 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 162,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,917 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:53:42

TIME INFORMATION
RT: 1,020 sec
0-18M: 1,917 sec
0-100M: 5,464 sec
0-200M: 8,554 sec 
0-300M: 11,162 sec
0-400M: 13,556 sec
TOTAL TIME: 14,576 sec
200-400M: 5,002 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 157,27 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,464 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:53:42

TIME INFORMATION
RT: 1,020 sec
0-18M: 1,917 sec
0-100M: 5,464 sec
0-200M: 8,554 sec 
0-300M: 11,162 sec
0-400M: 13,556 sec
TOTAL TIME: 14,576 sec
200-400M: 5,002 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 157,27 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,479 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,495 sec
0-200M: 8,479 sec 
0-300M: 10,985 sec
0-400M: 13,240 sec
TOTAL TIME: 14,435 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,985 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,495 sec
0-200M: 8,479 sec 
0-300M: 10,985 sec
0-400M: 13,240 sec
TOTAL TIME: 14,435 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,240 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,495 sec
0-200M: 8,479 sec 
0-300M: 10,985 sec
0-400M: 13,240 sec
TOTAL TIME: 14,435 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,761 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,495 sec
0-200M: 8,479 sec 
0-300M: 10,985 sec
0-400M: 13,240 sec
TOTAL TIME: 14,435 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

168,64 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
LANCIA DELTA INTREGRALE

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,495 sec
0-200M: 8,479 sec 
0-300M: 10,985 sec
0-400M: 13,240 sec
TOTAL TIME: 14,435 sec
200-400M: 4,761 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 168,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,024 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo