Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΣΟΡΒΑΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto A2 [1999] 1 0 6 5 1 2 2 0 1 1 0
Auto BA1 [2005] 1 0 4 3 1 1 2 0 1 0 0
Auto BA [2002] 1 0 5 5 0 2 2 1 0 0 0
TOTAL RACES: 2 3 0 15 13 2 5 6 1 2 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto A2 [1999]0,535 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-04-13 15:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 2,484 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,604 sec
TOTAL TIME: 15,139 sec
200-400M: 5,056 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,00 km/h
400M: 143,71 km/h
200-400M: 18,71 km/h

2,084 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,130 sec
0-18M: 2,084 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,428 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,932 sec
TOTAL TIME: 16,062 sec
200-400M: 5,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,76 km/h
400M: 137,93 km/h
200-400M: 22,17 km/h

6,210 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2003-04-12 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,036 sec
0-18M: 2,292 sec
0-100M: 6,210 sec
0-200M: 9,511 sec 
0-300M: 12,213 sec
0-400M: 14,730 sec
TOTAL TIME: 15,766 sec
200-400M: 5,219 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,60 km/h
400M: 144,87 km/h
200-400M: 24,27 km/h

9,428 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,130 sec
0-18M: 2,084 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,428 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,932 sec
TOTAL TIME: 16,062 sec
200-400M: 5,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,76 km/h
400M: 137,93 km/h
200-400M: 22,17 km/h

12,116 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

14,449 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

4,927 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

125,22 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

160,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

34,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 6,387 sec
0-200M: 9,522 sec 
0-300M: 12,116 sec
0-400M: 14,449 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,927 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,22 km/h
400M: 160,00 km/h
200-400M: 34,78 km/h

Auto BA1 [2005]0,860 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-14 14:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,860 sec
0-18M: 2,860 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,623 sec 
0-300M: 13,274 sec
0-400M: 15,536 sec
TOTAL TIME: 16,396 sec
200-400M: 4,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,59 km/h
400M: 164,65 km/h
200-400M: 36,06 km/h

2,398 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

6,377 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

9,440 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

12,053 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

14,300 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

4,860 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

130,87 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

165,92 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,214 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 6,377 sec
0-200M: 9,440 sec 
0-300M: 12,053 sec
0-400M: 14,300 sec
TOTAL TIME: 15,514 sec
200-400M: 4,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,87 km/h
400M: 165,92 km/h
200-400M: 35,05 km/h

36,06 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-14 14:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,860 sec
0-18M: 2,860 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,623 sec 
0-300M: 13,274 sec
0-400M: 15,536 sec
TOTAL TIME: 16,396 sec
200-400M: 4,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,59 km/h
400M: 164,65 km/h
200-400M: 36,06 km/h

Auto BA [2002]0,576 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-04-13 08:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,480 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,556 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,534 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,44 km/h
400M: 158,24 km/h
200-400M: 32,80 km/h

2,362 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-12 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 2,362 sec
0-100M: 6,336 sec
0-200M: 9,512 sec 
0-300M: 12,136 sec
0-400M: 14,497 sec
TOTAL TIME: 15,457 sec
200-400M: 4,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,35 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 32,86 km/h

6,336 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-12 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 2,362 sec
0-100M: 6,336 sec
0-200M: 9,512 sec 
0-300M: 12,136 sec
0-400M: 14,497 sec
TOTAL TIME: 15,457 sec
200-400M: 4,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,35 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 32,86 km/h

9,512 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-12 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 2,362 sec
0-100M: 6,336 sec
0-200M: 9,512 sec 
0-300M: 12,136 sec
0-400M: 14,497 sec
TOTAL TIME: 15,457 sec
200-400M: 4,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,35 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 32,86 km/h

12,136 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-12 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 2,362 sec
0-100M: 6,336 sec
0-200M: 9,512 sec 
0-300M: 12,136 sec
0-400M: 14,497 sec
TOTAL TIME: 15,457 sec
200-400M: 4,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,35 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 32,86 km/h

14,497 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-12 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,960 sec
0-18M: 2,362 sec
0-100M: 6,336 sec
0-200M: 9,512 sec 
0-300M: 12,136 sec
0-400M: 14,497 sec
TOTAL TIME: 15,457 sec
200-400M: 4,985 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,35 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 32,86 km/h

4,978 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-04-13 08:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,480 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,556 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,534 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,44 km/h
400M: 158,24 km/h
200-400M: 32,80 km/h

125,44 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-04-13 08:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,480 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,556 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,534 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,44 km/h
400M: 158,24 km/h
200-400M: 32,80 km/h

158,24 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2003-04-13 08:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 2,480 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,556 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,534 sec
TOTAL TIME: 15,110 sec
200-400M: 4,978 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,44 km/h
400M: 158,24 km/h
200-400M: 32,80 km/h

33,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΟΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
HONDA CRX VTEC 1,6

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2003-04-13 09:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,885 sec
0-18M: 2,399 sec
0-100M: 6,437 sec
0-200M: 9,622 sec 
0-300M: 12,259 sec
0-400M: 14,637 sec
TOTAL TIME: 15,522 sec
200-400M: 5,015 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,08 km/h
400M: 156,86 km/h
200-400M: 33,78 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo