Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΚΩΣΤΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Open [1999] 11 1 45 35 10 7 21 10 4 2 1
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0
TOTAL RACES: 12 12 1 48 37 11 7 23 10 5 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Open [1999]0,512 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 15:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,530 sec
0-100M: 4,478 sec
0-200M: 6,662 sec 
0-300M: 8,503 sec
0-400M: 10,218 sec
TOTAL TIME: 10,730 sec
200-400M: 3,556 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,65 km/h
400M: 207,07 km/h
200-400M: 23,42 km/h

1,212 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2004-11-21 11:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,010 sec
0-18M: 1,212 sec
0-100M: 3,623 sec
0-200M: 5,635 sec 
0-300M: 7,457 sec
0-400M: 9,052 sec
TOTAL TIME: 10,062 sec
200-400M: 3,417 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,18 km/h
400M: 230,24 km/h
200-400M: 34,06 km/h

3,452 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-09-02 11:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,289 sec
0-100M: 3,452 sec
0-200M: 5,254 sec 
0-300M: 6,842 sec
0-400M: 8,710 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,42 km/h
400M: 175,50 km/h
200-400M: -48,92 km/h

5,254 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-09-02 11:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,289 sec
0-100M: 3,452 sec
0-200M: 5,254 sec 
0-300M: 6,842 sec
0-400M: 8,710 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,42 km/h
400M: 175,50 km/h
200-400M: -48,92 km/h

6,842 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-09-02 11:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,289 sec
0-100M: 3,452 sec
0-200M: 5,254 sec 
0-300M: 6,842 sec
0-400M: 8,710 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,42 km/h
400M: 175,50 km/h
200-400M: -48,92 km/h

8,710 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-09-02 11:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,289 sec
0-100M: 3,452 sec
0-200M: 5,254 sec 
0-300M: 6,842 sec
0-400M: 8,710 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,42 km/h
400M: 175,50 km/h
200-400M: -48,92 km/h

3,156 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2003-04-13 09:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,525 sec
0-100M: 4,038 sec
0-200M: 6,026 sec 
0-300M: 7,669 sec
0-400M: 9,182 sec
TOTAL TIME: 10,215 sec
200-400M: 3,156 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,45 km/h
400M: 236,07 km/h
200-400M: 36,62 km/h

224,42 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-09-02 11:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,289 sec
0-100M: 3,452 sec
0-200M: 5,254 sec 
0-300M: 6,842 sec
0-400M: 8,710 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 224,42 km/h
400M: 175,50 km/h
200-400M: -48,92 km/h

239,20 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2003-06-28 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,751 sec
0-100M: 4,457 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,061 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,898 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,00 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 47,20 km/h

47,20 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2003-06-28 12:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,751 sec
0-100M: 4,457 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,061 sec
0-400M: 9,790 sec
TOTAL TIME: 10,898 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,00 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 47,20 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,621 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 16:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,568 sec
0-100M: 4,554 sec
0-200M: 8,592 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 19,698 sec
TOTAL TIME: 20,319 sec
200-400M: 11,106 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 82,79 km/h
400M: 52,46 km/h
200-400M: -30,33 km/h

1,267 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

3,596 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

5,515 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

7,132 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

8,624 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

3,109 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

207,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

246,21 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

38,53 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
SUZUKI NITRO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,267 sec
0-100M: 3,596 sec
0-200M: 5,515 sec 
0-300M: 7,132 sec
0-400M: 8,624 sec
TOTAL TIME: 9,359 sec
200-400M: 3,109 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,68 km/h
400M: 246,21 km/h
200-400M: 38,53 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo