Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 6 4 2 3 2 1 0 0 0
Moto 4 [1999] 4 0 19 17 2 6 8 4 1 0 0
TOTAL RACES: 4 5 0 25 21 4 9 10 5 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,645 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,706 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,107 sec
TOTAL TIME: 10,752 sec
200-400M: 3,401 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,84 km/h
400M: 235,94 km/h
200-400M: 49,10 km/h

1,830 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,706 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,107 sec
TOTAL TIME: 10,752 sec
200-400M: 3,401 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,84 km/h
400M: 235,94 km/h
200-400M: 49,10 km/h

4,555 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,706 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,107 sec
TOTAL TIME: 10,752 sec
200-400M: 3,401 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,84 km/h
400M: 235,94 km/h
200-400M: 49,10 km/h

6,706 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,706 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,107 sec
TOTAL TIME: 10,752 sec
200-400M: 3,401 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,84 km/h
400M: 235,94 km/h
200-400M: 49,10 km/h

10,107 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,706 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,107 sec
TOTAL TIME: 10,752 sec
200-400M: 3,401 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,84 km/h
400M: 235,94 km/h
200-400M: 49,10 km/h

3,370 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,796 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,166 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,10 km/h
400M: 239,68 km/h
200-400M: 49,58 km/h

190,10 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,796 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,166 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,10 km/h
400M: 239,68 km/h
200-400M: 49,58 km/h

239,68 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,052 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,796 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,166 sec
TOTAL TIME: 11,218 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,10 km/h
400M: 239,68 km/h
200-400M: 49,58 km/h

53,13 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2004-09-11 15:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,817 sec
0-18M: 2,439 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,662 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,122 sec
TOTAL TIME: 11,939 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,41 km/h
400M: 234,54 km/h
200-400M: 53,13 km/h

Moto 4 [1999]0,532 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:17:30

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 1,924 sec
0-100M: 4,865 sec
0-200M: 7,055 sec 
0-300M: 8,880 sec
0-400M: 10,514 sec
TOTAL TIME: 11,046 sec
200-400M: 3,459 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 231,40 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,777 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:24:32

TIME INFORMATION
RT: 0,807 sec
0-18M: 1,777 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,769 sec 
0-300M: 8,586 sec
0-400M: 10,217 sec
TOTAL TIME: 11,024 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 232,58 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,588 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:24:32

TIME INFORMATION
RT: 0,807 sec
0-18M: 1,777 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,769 sec 
0-300M: 8,586 sec
0-400M: 10,217 sec
TOTAL TIME: 11,024 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 232,58 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,755 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,133 sec
TOTAL TIME: 10,911 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,79 km/h
400M: 233,80 km/h
200-400M: 44,01 km/h

8,586 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:24:32

TIME INFORMATION
RT: 0,807 sec
0-18M: 1,777 sec
0-100M: 4,588 sec
0-200M: 6,769 sec 
0-300M: 8,586 sec
0-400M: 10,217 sec
TOTAL TIME: 11,024 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 232,58 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,133 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,133 sec
TOTAL TIME: 10,911 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,79 km/h
400M: 233,80 km/h
200-400M: 44,01 km/h

3,378 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,133 sec
TOTAL TIME: 10,911 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,79 km/h
400M: 233,80 km/h
200-400M: 44,01 km/h

189,79 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,133 sec
TOTAL TIME: 10,911 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,79 km/h
400M: 233,80 km/h
200-400M: 44,01 km/h

233,80 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-09-12 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,133 sec
TOTAL TIME: 10,911 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,79 km/h
400M: 233,80 km/h
200-400M: 44,01 km/h

87,15 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
KAWASAKI

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-10-26 11:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 2,580 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,617 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,373 sec
TOTAL TIME: 13,063 sec
200-400M: 3,756 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,85 km/h
400M: 200,00 km/h
200-400M: 87,15 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo