Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT [2002] 1 0 6 6 0 2 2 1 1 0 0
Auto True Street [2009] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 10 10 0 2 5 2 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT [2002]1,055 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 17:03:15

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 2,274 sec
0-100M: 5,927 sec
0-200M: 8,910 sec 
0-300M: 11,356 sec
0-400M: 13,558 sec
TOTAL TIME: 14,613 sec
200-400M: 4,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,70 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,213 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,896 sec
0-400M: 13,039 sec
TOTAL TIME: 14,146 sec
200-400M: 4,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,683 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,896 sec
0-400M: 13,039 sec
TOTAL TIME: 14,146 sec
200-400M: 4,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,529 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,896 sec
0-400M: 13,039 sec
TOTAL TIME: 14,146 sec
200-400M: 4,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,896 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,896 sec
0-400M: 13,039 sec
TOTAL TIME: 14,146 sec
200-400M: 4,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,039 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 1,107 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 5,683 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,896 sec
0-400M: 13,039 sec
TOTAL TIME: 14,146 sec
200-400M: 4,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,506 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,510 sec
0-18M: 2,319 sec
0-100M: 5,962 sec
0-200M: 8,844 sec 
0-300M: 11,219 sec
0-400M: 13,350 sec
TOTAL TIME: 14,860 sec
200-400M: 4,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

178,31 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSSWORTH 2WD

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-05-22 15:48:31

TIME INFORMATION
RT: 1,510 sec
0-18M: 2,319 sec
0-100M: 5,962 sec
0-200M: 8,844 sec 
0-300M: 11,219 sec
0-400M: 13,350 sec
TOTAL TIME: 14,860 sec
200-400M: 4,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto True Street [2009]0,768 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2009-06-28 16:47:37

TIME INFORMATION
RT: 0,768 sec
0-18M: 2,385 sec
0-100M: 6,272 sec
0-200M: 9,290 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,994 sec
TOTAL TIME: 14,762 sec
200-400M: 4,704 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,165 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,509 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,678 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,057 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,528 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,678 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,509 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,678 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,057 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,528 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,529 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,509 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,678 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,057 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,528 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,971 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,509 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,678 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,057 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,528 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,057 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,509 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,678 sec
0-200M: 8,529 sec 
0-300M: 10,971 sec
0-400M: 13,057 sec
TOTAL TIME: 14,566 sec
200-400M: 4,528 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,96 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,514 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,687 sec
0-200M: 8,571 sec 
0-300M: 11,020 sec
0-400M: 13,085 sec
TOTAL TIME: 13,973 sec
200-400M: 4,514 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,20 km/h
200-400M: 0,00 km/h

180,20 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2009-06-27 17:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,687 sec
0-200M: 8,571 sec 
0-300M: 11,020 sec
0-400M: 13,085 sec
TOTAL TIME: 13,973 sec
200-400M: 4,514 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,20 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo