Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Open [1999] 1 0 5 5 0 2 2 0 0 1 0
Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 9 9 0 4 4 0 0 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Open [1999]0,732 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2004-05-22 16:53:44

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 2,487 sec
0-100M: 5,725 sec
0-200M: 8,129 sec 
0-300M: 10,092 sec
0-400M: 11,844 sec
TOTAL TIME: 12,576 sec
200-400M: 3,715 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 212,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,920 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2004-05-22 15:35:48

TIME INFORMATION
RT: 1,021 sec
0-18M: 1,920 sec
0-100M: 5,672 sec
0-200M: 8,266 sec 
0-300M: 10,303 sec
0-400M: 12,126 sec
TOTAL TIME: 13,147 sec
200-400M: 3,860 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,07 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,999 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,339 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,264 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,995 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,656 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

216,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2004-05-22 13:34:09

TIME INFORMATION
RT: 1,403 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 4,999 sec
0-200M: 7,339 sec 
0-300M: 9,264 sec
0-400M: 10,995 sec
TOTAL TIME: 12,398 sec
200-400M: 3,656 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 216,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 4 [1999]0,812 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,782 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,504 sec
TOTAL TIME: 12,316 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,13 km/h
400M: 216,15 km/h
200-400M: 43,02 km/h

2,096 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,993 sec
0-18M: 2,096 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,404 sec
TOTAL TIME: 12,397 sec
200-400M: 3,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,34 km/h
400M: 210,43 km/h
200-400M: 39,09 km/h

7,628 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,993 sec
0-18M: 2,096 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,404 sec
TOTAL TIME: 12,397 sec
200-400M: 3,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,34 km/h
400M: 210,43 km/h
200-400M: 39,09 km/h

11,404 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,993 sec
0-18M: 2,096 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,404 sec
TOTAL TIME: 12,397 sec
200-400M: 3,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,34 km/h
400M: 210,43 km/h
200-400M: 39,09 km/h

3,722 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,782 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,504 sec
TOTAL TIME: 12,316 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,13 km/h
400M: 216,15 km/h
200-400M: 43,02 km/h

173,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,782 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,504 sec
TOTAL TIME: 12,316 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,13 km/h
400M: 216,15 km/h
200-400M: 43,02 km/h

216,15 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,782 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,504 sec
TOTAL TIME: 12,316 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,13 km/h
400M: 216,15 km/h
200-400M: 43,02 km/h

47,22 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-06-19 16:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,036 sec
0-18M: 2,098 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,675 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,416 sec
TOTAL TIME: 12,452 sec
200-400M: 3,741 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,84 km/h
400M: 216,06 km/h
200-400M: 47,22 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo