Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (dziewit) ΠΙΟΤΕΡ (pioter)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) 
 FIRST NAME: ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 3 1 16 15 1 3 6 1 3 2 1
Moto 4 [1999] 4 1 27 27 0 6 8 4 4 4 1
TOTAL RACES: 4 7 2 43 42 1 9 14 5 7 6 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,651 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 900

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-04-13 15:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,651 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,715 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,262 sec
TOTAL TIME: 10,913 sec
200-400M: 3,547 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,34 km/h
400M: 218,18 km/h
200-400M: 40,84 km/h

1,741 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,367 sec
0-400M: 9,998 sec
TOTAL TIME: 10,939 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,89 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,429 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,367 sec
0-400M: 9,998 sec
TOTAL TIME: 10,939 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,89 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,571 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,367 sec
0-400M: 9,998 sec
TOTAL TIME: 10,939 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,89 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,367 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:33:55

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,367 sec
0-400M: 9,998 sec
TOTAL TIME: 10,939 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,89 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,994 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,970 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,712 sec 
0-300M: 8,438 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,282 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 48,44 km/h

3,282 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,970 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,712 sec 
0-300M: 8,438 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,282 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 48,44 km/h

189,97 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,970 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,712 sec 
0-300M: 8,438 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,282 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 48,44 km/h

238,41 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,970 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,712 sec 
0-300M: 8,438 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,774 sec
200-400M: 3,282 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,97 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 48,44 km/h

51,93 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,716 sec
0-18M: 2,125 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,014 sec 
0-300M: 8,763 sec
0-400M: 10,342 sec
TOTAL TIME: 11,058 sec
200-400M: 3,328 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,14 km/h
400M: 236,07 km/h
200-400M: 51,93 km/h

Moto 4 [1999]0,628 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:15:07

TIME INFORMATION
RT: 0,628 sec
0-18M: 1,932 sec
0-100M: 4,723 sec
0-200M: 6,891 sec 
0-300M: 8,686 sec
0-400M: 10,303 sec
TOTAL TIME: 10,931 sec
200-400M: 3,412 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 235,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,727 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 954

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-10-26 09:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,849 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 7,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,406 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 900

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,406 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,389 sec
0-400M: 10,046 sec
TOTAL TIME: 10,795 sec
200-400M: 3,475 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,00 km/h
400M: 224,30 km/h
200-400M: 44,30 km/h

6,571 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
HONDA CBR 900

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,406 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 8,389 sec
0-400M: 10,046 sec
TOTAL TIME: 10,795 sec
200-400M: 3,475 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,00 km/h
400M: 224,30 km/h
200-400M: 44,30 km/h

8,285 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,748 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,285 sec
0-400M: 9,897 sec
TOTAL TIME: 10,645 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,53 km/h
400M: 237,62 km/h
200-400M: 51,09 km/h

9,897 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,748 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,285 sec
0-400M: 9,897 sec
TOTAL TIME: 10,645 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,53 km/h
400M: 237,62 km/h
200-400M: 51,09 km/h

3,302 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,748 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,285 sec
0-400M: 9,897 sec
TOTAL TIME: 10,645 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,53 km/h
400M: 237,62 km/h
200-400M: 51,09 km/h

187,50 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-06-29 12:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,642 sec
0-18M: 1,983 sec
0-100M: 4,672 sec
0-200M: 6,766 sec 
0-300M: 8,504 sec
0-400M: 10,078 sec
TOTAL TIME: 10,720 sec
200-400M: 3,312 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,50 km/h
400M: 236,07 km/h
200-400M: 48,57 km/h

237,62 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,748 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,285 sec
0-400M: 9,897 sec
TOTAL TIME: 10,645 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,53 km/h
400M: 237,62 km/h
200-400M: 51,09 km/h

51,09 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER)
KAWASAKI ZX-12R

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,748 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 4,488 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,285 sec
0-400M: 9,897 sec
TOTAL TIME: 10,645 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,53 km/h
400M: 237,62 km/h
200-400M: 51,09 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo