Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΥΡΟΥ 
 FIRST NAME: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Open [1999] 4 0 7 7 0 2 5 0 0 0 0
Moto 5 [1999] 7 2 17 17 0 3 14 0 0 0 0
Moto 4 [1999] 2 0 9 7 2 3 4 1 1 0 0
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Auto BT [2002] 1 0 4 4 0 1 2 1 0 0 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 7 0 26 13 13 0 17 2 5 2 0
TOTAL RACES: 18 22 2 64 49 15 9 43 4 6 2 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Open [1999]0,604 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI PROSTOCK

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2003-10-25 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,633 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,682 sec
TOTAL TIME: 10,286 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,531 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-04-27 09:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 1,531 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,099 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,477 sec
TOTAL TIME: 10,520 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,77 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,099 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-04-27 09:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 1,531 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,099 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,477 sec
TOTAL TIME: 10,520 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,77 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,395 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-05-18 12:34:00

TIME INFORMATION
RT: 1,576 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,395 sec
TOTAL TIME: 11,047 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,63 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 219,79 km/h

3,239 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-05-18 12:34:00

TIME INFORMATION
RT: 1,576 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,395 sec
TOTAL TIME: 11,047 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,63 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 219,79 km/h

190,48 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Free Run
2002-05-18 09:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,439 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,358 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,716 sec
TOTAL TIME: 11,414 sec
200-400M: 3,358 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,48 km/h
400M: 230,77 km/h
200-400M: 40,29 km/h

242,42 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-05-18 12:34:00

TIME INFORMATION
RT: 1,576 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,395 sec
TOTAL TIME: 11,047 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,63 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 219,79 km/h

219,79 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2002-05-18 12:34:00

TIME INFORMATION
RT: 1,576 sec
0-18M: 1,652 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,156 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,395 sec
TOTAL TIME: 11,047 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,63 km/h
400M: 242,42 km/h
200-400M: 219,79 km/h

Moto 5 [1999]0,205 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-12-08 to 2001-12-09

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2001-12-09 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,205 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,921 sec
TOTAL TIME: 10,126 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 235,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,617 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-05-18 12:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,478 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,312 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 11,249 sec
200-400M: 3,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,00 km/h
400M: 234,53 km/h
200-400M: 42,53 km/h

6,171 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,407 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,431 sec
TOTAL TIME: 11,068 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 44,34 km/h

9,431 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,407 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,431 sec
TOTAL TIME: 11,068 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 44,34 km/h

3,260 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,407 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,431 sec
TOTAL TIME: 11,068 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 44,34 km/h

194,07 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,407 sec
0-18M: 1,637 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,171 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,431 sec
TOTAL TIME: 11,068 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,41 km/h
200-400M: 44,34 km/h

243,00 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-12-08 to 2001-12-09

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2001-12-09 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,486 sec
TOTAL TIME: 10,139 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 243,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

47,40 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,748 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,463 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,914 sec
TOTAL TIME: 11,662 sec
200-400M: 3,451 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,45 km/h
400M: 227,85 km/h
200-400M: 47,40 km/h

Moto 4 [1999]0,605 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:30:27

TIME INFORMATION
RT: 0,605 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 4,981 sec
0-200M: 7,144 sec 
0-300M: 9,049 sec
0-400M: 10,857 sec
TOTAL TIME: 11,462 sec
200-400M: 3,713 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 212,24 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,872 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:08:14

TIME INFORMATION
RT: 1,147 sec
0-18M: 1,872 sec
0-100M: 4,807 sec
0-200M: 7,117 sec 
0-300M: 9,028 sec
0-400M: 10,745 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 3,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 220,84 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,726 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:28:34

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,880 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,895 sec 
0-300M: 8,711 sec
0-400M: 10,349 sec
TOTAL TIME: 11,490 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 228,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,895 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:28:34

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,880 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,895 sec 
0-300M: 8,711 sec
0-400M: 10,349 sec
TOTAL TIME: 11,490 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 228,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,586 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSX-R 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,771 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 4,803 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 8,586 sec
0-400M: 10,491 sec
TOTAL TIME: 11,262 sec
200-400M: 3,494 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,10 km/h
400M: 220,18 km/h
200-400M: 41,08 km/h

10,349 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:28:34

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,880 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,895 sec 
0-300M: 8,711 sec
0-400M: 10,349 sec
TOTAL TIME: 11,490 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 228,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,454 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:28:34

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,880 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,895 sec 
0-300M: 8,711 sec
0-400M: 10,349 sec
TOTAL TIME: 11,490 sec
200-400M: 3,454 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 228,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

179,10 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSX-R 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2003-06-28 10:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,771 sec
0-18M: 2,027 sec
0-100M: 4,803 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 8,586 sec
0-400M: 10,491 sec
TOTAL TIME: 11,262 sec
200-400M: 3,494 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,10 km/h
400M: 220,18 km/h
200-400M: 41,08 km/h

230,67 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
KAWASAKI ZZR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,020 sec
0-18M: 2,103 sec
0-100M: 4,902 sec
0-200M: 7,080 sec 
0-300M: 8,898 sec
0-400M: 10,539 sec
TOTAL TIME: 11,559 sec
200-400M: 3,459 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,67 km/h
200-400M: 0,00 km/h

44,82 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI GSX-R 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 2,084 sec
0-100M: 4,972 sec
0-200M: 7,207 sec 
0-300M: 8,695 sec
0-400M: 10,731 sec
TOTAL TIME: 11,780 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,04 km/h
400M: 220,86 km/h
200-400M: 44,82 km/h

Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]1,384 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

2,213 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

6,201 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

9,996 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

12,950 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

16,127 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

6,131 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

117,26 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

109,26 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

-8,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,384 sec
0-18M: 2,213 sec
0-100M: 6,201 sec
0-200M: 9,996 sec 
0-300M: 12,950 sec
0-400M: 16,127 sec
TOTAL TIME: 17,511 sec
200-400M: 6,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,26 km/h
400M: 109,26 km/h
200-400M: -8,00 km/h

Auto BT [2002]1,043 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

2,449 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

6,426 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

9,350 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

11,720 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

13,832 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

4,482 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

134,83 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

170,21 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,449 sec
0-100M: 6,426 sec
0-200M: 9,350 sec 
0-300M: 11,720 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,875 sec
200-400M: 4,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 35,38 km/h

66,61 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
FORD SIERRA COSWORTH

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - 1st Round
2003-04-13 14:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,228 sec
0-18M: 2,465 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 11,556 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 17,841 sec
TOTAL TIME: 19,069 sec
200-400M: 6,285 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 72,65 km/h
400M: 139,26 km/h
200-400M: 66,61 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]-1,101 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI FUNNY BIKE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: -1,101 sec
0-18M: 3,701 sec
0-100M: 6,510 sec
0-200M: 8,695 sec 
0-300M: 10,690 sec
0-400M: 12,618 sec
TOTAL TIME: 11,517 sec
200-400M: 3,923 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,50 km/h
400M: 182,41 km/h
200-400M: 2,91 km/h

1,343 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-07-09 13:35:44

TIME INFORMATION
RT: 3,171 sec
0-18M: 1,343 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,227 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,447 sec
TOTAL TIME: 13,618 sec
200-400M: 4,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,95 km/h
400M: 151,70 km/h
200-400M: -26,25 km/h

3,826 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI FUNNY BIKE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-10-17 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,682 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 3,826 sec
0-200M: 5,719 sec 
0-300M: 7,386 sec
0-400M: 8,863 sec
TOTAL TIME: 9,545 sec
200-400M: 3,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,04 km/h
400M: 248,26 km/h
200-400M: 49,22 km/h

5,542 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-10 17:28:37

TIME INFORMATION
RT: 1,081 sec
0-18M: 1,544 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,542 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,680 sec
TOTAL TIME: 9,761 sec
200-400M: 3,138 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,12 km/h
400M: 249,82 km/h
200-400M: 44,70 km/h

7,386 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-10-17 to 2009-10-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI FUNNY BIKE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-10-17 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,682 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 3,826 sec
0-200M: 5,719 sec 
0-300M: 7,386 sec
0-400M: 8,863 sec
TOTAL TIME: 9,545 sec
200-400M: 3,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,04 km/h
400M: 248,26 km/h
200-400M: 49,22 km/h

8,680 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-10 17:28:37

TIME INFORMATION
RT: 1,081 sec
0-18M: 1,544 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,542 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,680 sec
TOTAL TIME: 9,761 sec
200-400M: 3,138 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,12 km/h
400M: 249,82 km/h
200-400M: 44,70 km/h

2,882 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-11 11:48:50

TIME INFORMATION
RT: 0,026 sec
0-18M: 2,414 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,147 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,029 sec
TOTAL TIME: 9,055 sec
200-400M: 2,882 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,59 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 30,33 km/h

229,59 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-11 11:48:50

TIME INFORMATION
RT: 0,026 sec
0-18M: 2,414 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,147 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,029 sec
TOTAL TIME: 9,055 sec
200-400M: 2,882 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 229,59 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 30,33 km/h

267,60 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
SUZUKI FUNNY BIKE

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-06-27 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 2,293 sec
0-18M: 1,974 sec
0-100M: 4,656 sec
0-200M: 6,662 sec 
0-300M: 8,390 sec
0-400M: 9,818 sec
TOTAL TIME: 12,111 sec
200-400M: 3,156 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 267,60 km/h
200-400M: 0,00 km/h

55,76 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2011-09-10 15:06:09

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,851 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,218 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,462 sec
TOTAL TIME: 10,128 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 246,74 km/h
200-400M: 55,76 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,045 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo