Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ 
 FIRST NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 1 0 5 5 0 2 2 1 0 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 5 2 25 24 1 0 16 1 3 3 2
TOTAL RACES: 6 6 2 30 29 1 2 18 2 3 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,573 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:38:02

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,943 sec
0-100M: 4,931 sec
0-200M: 7,194 sec 
0-300M: 9,067 sec
0-400M: 10,741 sec
TOTAL TIME: 11,314 sec
200-400M: 3,547 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,843 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:29:32

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 1,843 sec
0-100M: 4,763 sec
0-200M: 7,035 sec 
0-300M: 8,920 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,512 sec
200-400M: 3,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,763 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:29:32

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 1,843 sec
0-100M: 4,763 sec
0-200M: 7,035 sec 
0-300M: 8,920 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,512 sec
200-400M: 3,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,035 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:29:32

TIME INFORMATION
RT: 0,886 sec
0-18M: 1,843 sec
0-100M: 4,763 sec
0-200M: 7,035 sec 
0-300M: 8,920 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,512 sec
200-400M: 3,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,917 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:12:13

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,793 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 8,917 sec
0-400M: 10,596 sec
TOTAL TIME: 11,348 sec
200-400M: 3,542 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 223,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,596 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-23 11:12:13

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 1,871 sec
0-100M: 4,793 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 8,917 sec
0-400M: 10,596 sec
TOTAL TIME: 11,348 sec
200-400M: 3,542 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 223,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,536 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:22:40

TIME INFORMATION
RT: 1,093 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,073 sec 
0-300M: 8,939 sec
0-400M: 10,609 sec
TOTAL TIME: 11,702 sec
200-400M: 3,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

230,46 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:22:40

TIME INFORMATION
RT: 1,093 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,813 sec
0-200M: 7,073 sec 
0-300M: 8,939 sec
0-400M: 10,609 sec
TOTAL TIME: 11,702 sec
200-400M: 3,536 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,693 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-07-18 13:31:39

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,547 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,733 sec
TOTAL TIME: 10,426 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 240,48 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,317 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,317 sec
0-100M: 3,728 sec
0-200M: 5,685 sec 
0-300M: 7,326 sec
0-400M: 8,828 sec
TOTAL TIME: 9,654 sec
200-400M: 3,143 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,68 km/h
400M: 253,24 km/h
200-400M: 38,56 km/h

3,680 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:30:00

TIME INFORMATION
RT: 4,889 sec
0-18M: 1,352 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,601 sec 
0-300M: 7,227 sec
0-400M: 8,722 sec
TOTAL TIME: 13,611 sec
200-400M: 3,121 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,44 km/h
400M: 247,28 km/h
200-400M: 40,84 km/h

5,601 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:30:00

TIME INFORMATION
RT: 4,889 sec
0-18M: 1,352 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,601 sec 
0-300M: 7,227 sec
0-400M: 8,722 sec
TOTAL TIME: 13,611 sec
200-400M: 3,121 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,44 km/h
400M: 247,28 km/h
200-400M: 40,84 km/h

7,227 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:30:00

TIME INFORMATION
RT: 4,889 sec
0-18M: 1,352 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,601 sec 
0-300M: 7,227 sec
0-400M: 8,722 sec
TOTAL TIME: 13,611 sec
200-400M: 3,121 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,44 km/h
400M: 247,28 km/h
200-400M: 40,84 km/h

8,722 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
BUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:30:00

TIME INFORMATION
RT: 4,889 sec
0-18M: 1,352 sec
0-100M: 3,680 sec
0-200M: 5,601 sec 
0-300M: 7,227 sec
0-400M: 8,722 sec
TOTAL TIME: 13,611 sec
200-400M: 3,121 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,44 km/h
400M: 247,28 km/h
200-400M: 40,84 km/h

3,032 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:14:00

TIME INFORMATION
RT: 2,725 sec
0-18M: 1,611 sec
0-100M: 3,946 sec
0-200M: 5,835 sec 
0-300M: 7,428 sec
0-400M: 8,867 sec
TOTAL TIME: 11,592 sec
200-400M: 3,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,70 km/h
400M: 257,00 km/h
200-400M: 46,30 km/h

214,68 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,317 sec
0-100M: 3,728 sec
0-200M: 5,685 sec 
0-300M: 7,326 sec
0-400M: 8,828 sec
TOTAL TIME: 9,654 sec
200-400M: 3,143 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,68 km/h
400M: 253,24 km/h
200-400M: 38,56 km/h

261,75 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-04-25 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 3,110 sec
0-18M: 1,520 sec
0-100M: 4,020 sec
0-200M: 5,964 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,055 sec
TOTAL TIME: 12,165 sec
200-400M: 3,091 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,82 km/h
400M: 261,75 km/h
200-400M: 55,93 km/h

171,92 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:36:30

TIME INFORMATION
RT: 2,526 sec
0-18M: 1,420 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,163 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,345 sec
TOTAL TIME: 11,871 sec
200-400M: 3,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 79,47 km/h
400M: 251,39 km/h
200-400M: 171,92 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo