Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 
 FIRST NAME: ΦΑΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 2 0 8 8 0 3 4 1 0 0 0
Moto 2 [1999] 2 0 6 6 0 2 4 0 0 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 6 5 1 2 2 0 1 1 0
TOTAL RACES: 3 5 0 20 19 1 7 10 1 1 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,809 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:16:47

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 2,076 sec
0-100M: 4,969 sec
0-200M: 7,159 sec 
0-300M: 8,986 sec
0-400M: 10,655 sec
TOTAL TIME: 11,464 sec
200-400M: 3,496 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,850 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,880 sec 
0-300M: 8,739 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,671 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,880 sec 
0-300M: 8,739 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,880 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,880 sec 
0-300M: 8,739 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,739 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,880 sec 
0-300M: 8,739 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,433 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:42:12

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,880 sec 
0-300M: 8,739 sec
0-400M: 10,433 sec
TOTAL TIME: 11,541 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 221,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,496 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:16:47

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 2,076 sec
0-100M: 4,969 sec
0-200M: 7,159 sec 
0-300M: 8,986 sec
0-400M: 10,655 sec
TOTAL TIME: 11,464 sec
200-400M: 3,496 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

172,25 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
XX HONDA 1100

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,379 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,971 sec
TOTAL TIME: 12,973 sec
200-400M: 3,636 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,25 km/h
400M: 219,51 km/h
200-400M: 47,26 km/h

224,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 1000 RR

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:16:47

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 2,076 sec
0-100M: 4,969 sec
0-200M: 7,159 sec 
0-300M: 8,986 sec
0-400M: 10,655 sec
TOTAL TIME: 11,464 sec
200-400M: 3,496 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,78 km/h
200-400M: 0,00 km/h

47,26 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
XX HONDA 1100

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,379 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,335 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,971 sec
TOTAL TIME: 12,973 sec
200-400M: 3,636 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,25 km/h
400M: 219,51 km/h
200-400M: 47,26 km/h

Moto 2 [1999]1,080 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-18 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,080 sec
0-18M: 1,918 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,532 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,625 sec
TOTAL TIME: 13,543 sec
200-400M: 4,093 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,86 km/h
400M: 191,49 km/h
200-400M: 34,63 km/h

1,915 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-05-18 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,034 sec
0-18M: 1,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,346 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,371 sec
TOTAL TIME: 13,286 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 37,76 km/h

7,346 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-05-18 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,034 sec
0-18M: 1,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,346 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,371 sec
TOTAL TIME: 13,286 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 37,76 km/h

11,371 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-05-18 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,034 sec
0-18M: 1,915 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,346 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,371 sec
TOTAL TIME: 13,286 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 37,76 km/h

3,973 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,952 sec
0-18M: 2,065 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,444 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,417 sec
TOTAL TIME: 13,369 sec
200-400M: 3,973 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,29 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 38,51 km/h

159,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
HONDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:07:00

TIME INFORMATION
RT: 1,952 sec
0-18M: 2,065 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,444 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,417 sec
TOTAL TIME: 13,369 sec
200-400M: 3,973 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,29 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 38,51 km/h

197,80 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,882 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,416 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,418 sec
TOTAL TIME: 13,362 sec
200-400M: 4,002 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 39,91 km/h

39,91 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-05-18 to 2002-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
ΗΟΝDA CBR 600

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-05-19 09:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,882 sec
0-18M: 1,944 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,416 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,418 sec
TOTAL TIME: 13,362 sec
200-400M: 4,002 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 39,91 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,717 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:17:43

TIME INFORMATION
RT: 0,717 sec
0-18M: 1,959 sec
0-100M: 5,152 sec
0-200M: 7,539 sec 
0-300M: 9,527 sec
0-400M: 11,326 sec
TOTAL TIME: 12,043 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,848 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:18:44

TIME INFORMATION
RT: 0,881 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,928 sec
0-200M: 7,321 sec 
0-300M: 9,307 sec
0-400M: 11,104 sec
TOTAL TIME: 11,985 sec
200-400M: 3,783 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,880 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:09:17

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,210 sec 
0-300M: 9,177 sec
0-400M: 10,979 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,210 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:09:17

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,210 sec 
0-300M: 9,177 sec
0-400M: 10,979 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,177 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:09:17

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,210 sec 
0-300M: 9,177 sec
0-400M: 10,979 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,979 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:09:17

TIME INFORMATION
RT: 0,733 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,210 sec 
0-300M: 9,177 sec
0-400M: 10,979 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,46 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,762 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:37:15

TIME INFORMATION
RT: 0,794 sec
0-18M: 1,982 sec
0-100M: 4,952 sec
0-200M: 7,311 sec 
0-300M: 9,281 sec
0-400M: 11,073 sec
TOTAL TIME: 11,867 sec
200-400M: 3,762 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 208,07 km/h
200-400M: 0,00 km/h

210,59 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:17:43

TIME INFORMATION
RT: 0,717 sec
0-18M: 1,959 sec
0-100M: 5,152 sec
0-200M: 7,539 sec 
0-300M: 9,527 sec
0-400M: 11,326 sec
TOTAL TIME: 12,043 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 210,59 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,017 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo