Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Moto 3 [1999] 1 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 5 5 0 2 2 0 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,689 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,984 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,044 sec
200-400M: 3,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,64 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 33,62 km/h

1,749 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,714 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,112 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,842 sec
200-400M: 4,016 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 34,59 km/h

7,112 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,714 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,112 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,842 sec
200-400M: 4,016 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 34,59 km/h

11,128 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,714 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,112 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,842 sec
200-400M: 4,016 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 34,59 km/h

3,949 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,984 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,044 sec
200-400M: 3,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,64 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 33,62 km/h

163,64 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,984 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,044 sec
200-400M: 3,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,64 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 33,62 km/h

197,26 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,984 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,406 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,355 sec
TOTAL TIME: 12,044 sec
200-400M: 3,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,64 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 33,62 km/h

34,59 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
SUZUKI 1100

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,714 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,112 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,128 sec
TOTAL TIME: 11,842 sec
200-400M: 4,016 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,00 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 34,59 km/h

Moto 3 [1999]0,528 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:20:42

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 2,043 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,765 sec 
0-300M: 9,963 sec
0-400M: 11,949 sec
TOTAL TIME: 12,477 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 190,89 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,998 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,137 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,698 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,848 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,795 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,097 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

193,98 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:14:11

TIME INFORMATION
RT: 1,069 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 5,137 sec
0-200M: 7,698 sec 
0-300M: 9,848 sec
0-400M: 11,795 sec
TOTAL TIME: 12,864 sec
200-400M: 4,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,98 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo