Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2006
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2005] 1 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0
Auto BA2 [2005] 1 0 4 3 1 0 3 0 1 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 10 9 1 0 7 1 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2005]0,915 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,915 sec
0-18M: 2,194 sec
0-100M: 6,187 sec
0-200M: 9,507 sec 
0-300M: 12,332 sec
0-400M: 15,237 sec
TOTAL TIME: 16,152 sec
200-400M: 5,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,31 km/h
400M: 118,16 km/h
200-400M: -1,15 km/h

2,109 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,129 sec
0-18M: 2,109 sec
0-100M: 6,102 sec
0-200M: 9,441 sec 
0-300M: 12,273 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,973 sec
200-400M: 5,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,67 km/h
400M: 144,01 km/h
200-400M: 25,34 km/h

6,102 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,129 sec
0-18M: 2,109 sec
0-100M: 6,102 sec
0-200M: 9,441 sec 
0-300M: 12,273 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,973 sec
200-400M: 5,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,67 km/h
400M: 144,01 km/h
200-400M: 25,34 km/h

9,441 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,129 sec
0-18M: 2,109 sec
0-100M: 6,102 sec
0-200M: 9,441 sec 
0-300M: 12,273 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,973 sec
200-400M: 5,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,67 km/h
400M: 144,01 km/h
200-400M: 25,34 km/h

12,273 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,129 sec
0-18M: 2,109 sec
0-100M: 6,102 sec
0-200M: 9,441 sec 
0-300M: 12,273 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,973 sec
200-400M: 5,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,67 km/h
400M: 144,01 km/h
200-400M: 25,34 km/h

14,844 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,129 sec
0-18M: 2,109 sec
0-100M: 6,102 sec
0-200M: 9,441 sec 
0-300M: 12,273 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,973 sec
200-400M: 5,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,67 km/h
400M: 144,01 km/h
200-400M: 25,34 km/h

5,373 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2006-05-21 13:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,095 sec
0-18M: 2,176 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,494 sec 
0-300M: 12,310 sec
0-400M: 14,867 sec
TOTAL TIME: 15,962 sec
200-400M: 5,373 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,16 km/h
400M: 144,70 km/h
200-400M: 25,54 km/h

119,31 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,915 sec
0-18M: 2,194 sec
0-100M: 6,187 sec
0-200M: 9,507 sec 
0-300M: 12,332 sec
0-400M: 15,237 sec
TOTAL TIME: 16,152 sec
200-400M: 5,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,31 km/h
400M: 118,16 km/h
200-400M: -1,15 km/h

145,59 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 1,118 sec
0-18M: 2,395 sec
0-100M: 6,541 sec
0-200M: 9,898 sec 
0-300M: 12,732 sec
0-400M: 15,294 sec
TOTAL TIME: 16,412 sec
200-400M: 5,396 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,71 km/h
400M: 145,59 km/h
200-400M: 26,88 km/h

26,88 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
FIAT UNO 1300 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 1,118 sec
0-18M: 2,395 sec
0-100M: 6,541 sec
0-200M: 9,898 sec 
0-300M: 12,732 sec
0-400M: 15,294 sec
TOTAL TIME: 16,412 sec
200-400M: 5,396 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,71 km/h
400M: 145,59 km/h
200-400M: 26,88 km/h

Auto BA2 [2005]0,921 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 2,550 sec
0-100M: 6,640 sec
0-200M: 9,973 sec 
0-300M: 12,758 sec
0-400M: 15,263 sec
TOTAL TIME: 16,184 sec
200-400M: 5,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,43 km/h
400M: 149,64 km/h
200-400M: 29,21 km/h

2,137 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

5,925 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

9,031 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

11,615 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

13,952 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

4,921 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

129,07 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

160,47 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

31,40 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VW GOLF 2

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-09-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,963 sec
0-18M: 2,137 sec
0-100M: 5,925 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,952 sec
TOTAL TIME: 14,915 sec
200-400M: 4,921 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,07 km/h
400M: 160,47 km/h
200-400M: 31,40 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo