Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 1 0 5 4 1 2 2 0 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 4 3 1 0 3 0 1 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 9 7 2 2 5 0 2 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,820 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,104 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,176 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,744 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,876 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

15,791 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,044 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-05-22 15:11:38

TIME INFORMATION
RT: 1,237 sec
0-18M: 2,193 sec
0-100M: 6,337 sec
0-200M: 9,941 sec 
0-300M: 13,105 sec
0-400M: 15,985 sec
TOTAL TIME: 17,222 sec
200-400M: 6,044 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 128,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

129,87 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:31:11

TIME INFORMATION
RT: 0,820 sec
0-18M: 2,104 sec
0-100M: 6,176 sec
0-200M: 9,744 sec 
0-300M: 12,876 sec
0-400M: 15,791 sec
TOTAL TIME: 16,611 sec
200-400M: 6,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,695 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:13:52

TIME INFORMATION
RT: 0,695 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,166 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,005 sec
TOTAL TIME: 15,700 sec
200-400M: 5,839 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,99 km/h
400M: 133,43 km/h
200-400M: 19,44 km/h

1,696 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 12:18:55

TIME INFORMATION
RT: 0,984 sec
0-18M: 1,696 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,404 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,411 sec
TOTAL TIME: 15,395 sec
200-400M: 6,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,04 km/h
400M: 108,76 km/h
200-400M: -16,28 km/h

8,404 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 12:18:55

TIME INFORMATION
RT: 0,984 sec
0-18M: 1,696 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,404 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,411 sec
TOTAL TIME: 15,395 sec
200-400M: 6,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,04 km/h
400M: 108,76 km/h
200-400M: -16,28 km/h

14,411 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 12:18:55

TIME INFORMATION
RT: 0,984 sec
0-18M: 1,696 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,404 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,411 sec
TOTAL TIME: 15,395 sec
200-400M: 6,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,04 km/h
400M: 108,76 km/h
200-400M: -16,28 km/h

5,591 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 15:20:11

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,844 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,435 sec
TOTAL TIME: 15,246 sec
200-400M: 5,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,12 km/h
400M: 136,46 km/h
200-400M: 16,34 km/h

125,04 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 12:18:55

TIME INFORMATION
RT: 0,984 sec
0-18M: 1,696 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,404 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,411 sec
TOTAL TIME: 15,395 sec
200-400M: 6,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,04 km/h
400M: 108,76 km/h
200-400M: -16,28 km/h

136,46 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-10-31 15:20:11

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,844 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,435 sec
TOTAL TIME: 15,246 sec
200-400M: 5,591 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,12 km/h
400M: 136,46 km/h
200-400M: 16,34 km/h

19,44 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:13:52

TIME INFORMATION
RT: 0,695 sec
0-18M: 1,844 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,166 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,005 sec
TOTAL TIME: 15,700 sec
200-400M: 5,839 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,99 km/h
400M: 133,43 km/h
200-400M: 19,44 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo