Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΧΑΛΟΦΤΗΣ 
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE: ΜΕΓΑΡΑ
 RESIDENSE: ΜΕΓΑΡΑ
 PROFESSION: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE: www.xaloftis.gr
 FORUMS USERNAME: xaloftis

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 3 [1999] 1 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 5 0 21 21 0 0 15 0 4 2 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 2 0 9 8 1 0 6 0 1 2 0
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 1 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL RACES: 8 10 0 38 37 1 0 26 1 7 4 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 3 [1999]0,634 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 4,618 sec
0-200M: 6,989 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,904 sec
TOTAL TIME: 11,538 sec
200-400M: 3,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 197,76 km/h
200-400M: 31,51 km/h

1,790 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 4,618 sec
0-200M: 6,989 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,904 sec
TOTAL TIME: 11,538 sec
200-400M: 3,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 197,76 km/h
200-400M: 31,51 km/h

4,618 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 4,618 sec
0-200M: 6,989 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,904 sec
TOTAL TIME: 11,538 sec
200-400M: 3,915 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,25 km/h
400M: 197,76 km/h
200-400M: 31,51 km/h

6,976 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

8,976 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

10,826 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

3,850 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

168,74 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

203,88 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,789 sec
0-18M: 1,792 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,976 sec 
0-300M: 8,976 sec
0-400M: 10,826 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,850 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,74 km/h
400M: 203,88 km/h
200-400M: 35,14 km/h

39,24 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 2,213 sec
0-18M: 1,795 sec
0-100M: 4,691 sec
0-200M: 7,053 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,942 sec
TOTAL TIME: 13,155 sec
200-400M: 3,889 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,25 km/h
400M: 203,49 km/h
200-400M: 39,24 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,496 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,496 sec
0-18M: 1,953 sec
0-100M: 4,799 sec
0-200M: 7,158 sec 
0-300M: 9,131 sec
0-400M: 10,945 sec
TOTAL TIME: 11,441 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,37 km/h
400M: 207,69 km/h
200-400M: 45,32 km/h

1,773 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 16:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,513 sec
0-18M: 1,773 sec
0-100M: 4,687 sec
0-200M: 7,068 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,968 sec
TOTAL TIME: 11,481 sec
200-400M: 3,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,43 km/h
400M: 199,87 km/h
200-400M: 37,44 km/h

4,651 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,833 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 4,651 sec
0-200M: 7,053 sec 
0-300M: 9,149 sec
0-400M: 11,059 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 4,006 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,45 km/h
400M: 195,25 km/h
200-400M: 33,80 km/h

7,053 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,833 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 4,651 sec
0-200M: 7,053 sec 
0-300M: 9,149 sec
0-400M: 11,059 sec
TOTAL TIME: 11,892 sec
200-400M: 4,006 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,45 km/h
400M: 195,25 km/h
200-400M: 33,80 km/h

9,125 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 1,788 sec
0-100M: 4,691 sec
0-200M: 7,086 sec 
0-300M: 9,125 sec
0-400M: 10,983 sec
TOTAL TIME: 11,713 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,50 km/h
400M: 200,69 km/h
200-400M: 33,19 km/h

10,945 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,496 sec
0-18M: 1,953 sec
0-100M: 4,799 sec
0-200M: 7,158 sec 
0-300M: 9,131 sec
0-400M: 10,945 sec
TOTAL TIME: 11,441 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,37 km/h
400M: 207,69 km/h
200-400M: 45,32 km/h

3,787 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,496 sec
0-18M: 1,953 sec
0-100M: 4,799 sec
0-200M: 7,158 sec 
0-300M: 9,131 sec
0-400M: 10,945 sec
TOTAL TIME: 11,441 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,37 km/h
400M: 207,69 km/h
200-400M: 45,32 km/h

170,59 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-03-31 15:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,029 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 4,837 sec
0-200M: 7,203 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,044 sec
TOTAL TIME: 12,073 sec
200-400M: 3,841 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,59 km/h
400M: 198,87 km/h
200-400M: 28,28 km/h

207,69 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,496 sec
0-18M: 1,953 sec
0-100M: 4,799 sec
0-200M: 7,158 sec 
0-300M: 9,131 sec
0-400M: 10,945 sec
TOTAL TIME: 11,441 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,37 km/h
400M: 207,69 km/h
200-400M: 45,32 km/h

45,32 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,496 sec
0-18M: 1,953 sec
0-100M: 4,799 sec
0-200M: 7,158 sec 
0-300M: 9,131 sec
0-400M: 10,945 sec
TOTAL TIME: 11,441 sec
200-400M: 3,787 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,37 km/h
400M: 207,69 km/h
200-400M: 45,32 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,567 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2009-04-12 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,567 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 4,702 sec
0-200M: 7,002 sec 
0-300M: 8,956 sec
0-400M: 10,733 sec
TOTAL TIME: 11,300 sec
200-400M: 3,731 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,05 km/h
400M: 209,98 km/h
200-400M: 37,93 km/h

1,769 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,915 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,683 sec
TOTAL TIME: 11,598 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,20 km/h
400M: 208,40 km/h
200-400M: 35,20 km/h

4,662 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 1,326 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,959 sec 
0-300M: 8,941 sec
0-400M: 10,643 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,959 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 1,326 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,959 sec 
0-300M: 8,941 sec
0-400M: 10,643 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,907 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,915 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,683 sec
TOTAL TIME: 11,598 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,20 km/h
400M: 208,40 km/h
200-400M: 35,20 km/h

10,643 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 1,326 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,959 sec 
0-300M: 8,941 sec
0-400M: 10,643 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,684 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 1,326 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,959 sec 
0-300M: 8,941 sec
0-400M: 10,643 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

173,20 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 15:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,915 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,683 sec
TOTAL TIME: 11,598 sec
200-400M: 3,722 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,20 km/h
400M: 208,40 km/h
200-400M: 35,20 km/h

219,12 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI GSXR750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-06-27 15:59:00

TIME INFORMATION
RT: 1,326 sec
0-18M: 1,781 sec
0-100M: 4,662 sec
0-200M: 6,959 sec 
0-300M: 8,941 sec
0-400M: 10,643 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,12 km/h
200-400M: 0,00 km/h

40,99 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 17:34:00

TIME INFORMATION
RT: 1,166 sec
0-18M: 1,932 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 9,116 sec
0-400M: 10,896 sec
TOTAL TIME: 12,062 sec
200-400M: 3,729 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,25 km/h
400M: 212,24 km/h
200-400M: 40,99 km/h

Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,672 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 13:29:07

TIME INFORMATION
RT: 0,672 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,627 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,043 sec
TOTAL TIME: 10,715 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,09 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 50,38 km/h

1,666 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:50:44

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,999 sec
TOTAL TIME: 10,714 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 47,89 km/h

6,572 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:50:44

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,999 sec
TOTAL TIME: 10,714 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 47,89 km/h

9,999 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:50:44

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,999 sec
TOTAL TIME: 10,714 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 47,89 km/h

3,416 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 13:29:07

TIME INFORMATION
RT: 0,672 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,627 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,043 sec
TOTAL TIME: 10,715 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,09 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 50,38 km/h

181,26 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:50:44

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,572 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,999 sec
TOTAL TIME: 10,714 sec
200-400M: 3,427 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,26 km/h
400M: 229,15 km/h
200-400M: 47,89 km/h

230,47 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 13:29:07

TIME INFORMATION
RT: 0,672 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,627 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,043 sec
TOTAL TIME: 10,715 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,09 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 50,38 km/h

50,38 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-10-19 13:29:07

TIME INFORMATION
RT: 0,672 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,627 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,043 sec
TOTAL TIME: 10,715 sec
200-400M: 3,416 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,09 km/h
400M: 230,47 km/h
200-400M: 50,38 km/h

Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,696 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-19 13:37:38

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,041 sec
TOTAL TIME: 10,737 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 47,75 km/h

1,649 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:55:49

TIME INFORMATION
RT: 0,724 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,017 sec
TOTAL TIME: 10,741 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,83 km/h
400M: 224,29 km/h
200-400M: 45,46 km/h

6,562 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:55:49

TIME INFORMATION
RT: 0,724 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,017 sec
TOTAL TIME: 10,741 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,83 km/h
400M: 224,29 km/h
200-400M: 45,46 km/h

10,017 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:55:49

TIME INFORMATION
RT: 0,724 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,017 sec
TOTAL TIME: 10,741 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,83 km/h
400M: 224,29 km/h
200-400M: 45,46 km/h

3,423 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-19 13:37:38

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,041 sec
TOTAL TIME: 10,737 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 47,75 km/h

183,01 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-19 13:37:38

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,041 sec
TOTAL TIME: 10,737 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 47,75 km/h

230,76 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-19 13:37:38

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,041 sec
TOTAL TIME: 10,737 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 47,75 km/h

47,75 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-19 13:37:38

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,720 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,041 sec
TOTAL TIME: 10,737 sec
200-400M: 3,423 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 47,75 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,036 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo