Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 2 0 9 6 3 0 6 2 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 12 9 3 0 9 2 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,563 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:44:44

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,992 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 6,966 sec 
0-300M: 8,803 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 11,038 sec
200-400M: 3,509 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,67 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 40,29 km/h

1,681 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

4,398 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

6,535 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 8,336 sec
0-400M: 9,977 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 3,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,40 km/h
400M: 226,43 km/h
200-400M: 40,03 km/h

8,336 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,535 sec 
0-300M: 8,336 sec
0-400M: 9,977 sec
TOTAL TIME: 10,918 sec
200-400M: 3,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,40 km/h
400M: 226,43 km/h
200-400M: 40,03 km/h

9,935 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

3,383 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

190,40 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

230,46 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,992 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,398 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,935 sec
TOTAL TIME: 10,927 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,40 km/h
400M: 230,46 km/h
200-400M: 40,06 km/h

46,29 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,920 sec
0-18M: 4,031 sec
0-100M: 8,699 sec
0-200M: 11,128 sec 
0-300M: 13,192 sec
0-400M: 14,973 sec
TOTAL TIME: 15,893 sec
200-400M: 3,845 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,70 km/h
400M: 213,99 km/h
200-400M: 46,29 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]1,125 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,125 sec
0-18M: 1,818 sec
0-100M: 4,650 sec
0-200M: 7,034 sec 
0-300M: 8,925 sec
0-400M: 10,593 sec
TOTAL TIME: 11,718 sec
200-400M: 3,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,99 km/h
400M: 222,08 km/h
200-400M: 49,09 km/h

1,798 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,239 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,496 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,626 sec
0-400M: 10,252 sec
TOTAL TIME: 11,491 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,23 km/h
400M: 230,65 km/h
200-400M: 56,42 km/h

4,496 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,239 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,496 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,626 sec
0-400M: 10,252 sec
TOTAL TIME: 11,491 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,23 km/h
400M: 230,65 km/h
200-400M: 56,42 km/h

6,734 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

8,569 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

10,182 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

3,448 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

176,70 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

231,92 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,367 sec
0-18M: 1,922 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,569 sec
0-400M: 10,182 sec
TOTAL TIME: 11,549 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,70 km/h
400M: 231,92 km/h
200-400M: 55,22 km/h

56,42 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,239 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,496 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,626 sec
0-400M: 10,252 sec
TOTAL TIME: 11,491 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,23 km/h
400M: 230,65 km/h
200-400M: 56,42 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo