Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2005] 3 0 16 14 2 0 9 2 2 2 1
Auto BT2 [2008] 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0
TOTAL RACES: 4 4 0 18 15 3 0 10 2 2 3 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2005]0,456 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 13:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,456 sec
0-18M: 2,503 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 8,818 sec 
0-300M: 11,152 sec
0-400M: 13,250 sec
TOTAL TIME: 13,706 sec
200-400M: 4,432 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,30 km/h
400M: 180,27 km/h
200-400M: 37,97 km/h

2,094 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 5,530 sec
0-200M: 8,357 sec 
0-300M: 10,733 sec
0-400M: 12,861 sec
TOTAL TIME: 13,802 sec
200-400M: 4,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,36 km/h
400M: 176,67 km/h
200-400M: 36,31 km/h

5,530 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 5,530 sec
0-200M: 8,357 sec 
0-300M: 10,733 sec
0-400M: 12,861 sec
TOTAL TIME: 13,802 sec
200-400M: 4,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,36 km/h
400M: 176,67 km/h
200-400M: 36,31 km/h

8,357 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 5,530 sec
0-200M: 8,357 sec 
0-300M: 10,733 sec
0-400M: 12,861 sec
TOTAL TIME: 13,802 sec
200-400M: 4,504 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,36 km/h
400M: 176,67 km/h
200-400M: 36,31 km/h

10,417 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-01 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,708 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,656 sec
0-200M: 8,513 sec 
0-300M: 10,417 sec
0-400M: 13,042 sec
TOTAL TIME: 13,750 sec
200-400M: 4,529 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,74 km/h
400M: 175,08 km/h
200-400M: 34,34 km/h

12,775 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,040 sec
0-18M: 2,151 sec
0-100M: 5,569 sec
0-200M: 8,375 sec 
0-300M: 10,693 sec
0-400M: 12,775 sec
TOTAL TIME: 13,815 sec
200-400M: 4,400 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,05 km/h
400M: 180,73 km/h
200-400M: 36,68 km/h

4,382 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 2,139 sec
0-100M: 5,619 sec
0-200M: 8,423 sec 
0-300M: 10,729 sec
0-400M: 12,805 sec
TOTAL TIME: 13,860 sec
200-400M: 4,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,33 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 37,04 km/h

144,33 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 2,139 sec
0-100M: 5,619 sec
0-200M: 8,423 sec 
0-300M: 10,729 sec
0-400M: 12,805 sec
TOTAL TIME: 13,860 sec
200-400M: 4,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,33 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 37,04 km/h

181,37 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 2,139 sec
0-100M: 5,619 sec
0-200M: 8,423 sec 
0-300M: 10,729 sec
0-400M: 12,805 sec
TOTAL TIME: 13,860 sec
200-400M: 4,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,33 km/h
400M: 181,37 km/h
200-400M: 37,04 km/h

38,01 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 11:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,621 sec
0-200M: 8,439 sec 
0-300M: 10,780 sec
0-400M: 12,882 sec
TOTAL TIME: 13,735 sec
200-400M: 4,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,82 km/h
400M: 179,83 km/h
200-400M: 38,01 km/h

Auto BT2 [2008]1,006 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

2,336 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

6,250 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

9,100 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

11,389 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

13,399 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

4,299 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

145,14 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

189,11 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

43,97 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GOLF MK2 VR6 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 6,250 sec
0-200M: 9,100 sec 
0-300M: 11,389 sec
0-400M: 13,399 sec
TOTAL TIME: 14,405 sec
200-400M: 4,299 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,14 km/h
400M: 189,11 km/h
200-400M: 43,97 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo