Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ - HAYABUSA TURBO © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ - HAYABUSA TURBO © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ - HAYABUSA TURBO © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΑΡΙΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE: ΚΥΠΡΟΣ
 RESIDENSE: ΚΥΠΡΟΣ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
HAYABUSA TURBO HAYABUSA TURBO HAYABUSA TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Open [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto 5 [1999] 1 0 5 5 0 0 3 0 1 1 0
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 4 0 16 11 5 0 12 2 2 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 2 1 14 11 3 0 8 0 2 2 2
TOTAL RACES: 5 8 1 40 32 8 0 27 3 5 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Open [1999]0,626 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 13:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,517 sec
0-100M: 4,008 sec
0-200M: 5,992 sec 
0-300M: 7,654 sec
0-400M: 9,175 sec
TOTAL TIME: 9,801 sec
200-400M: 3,183 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,71 km/h
400M: 245,69 km/h
200-400M: 44,98 km/h

1,471 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

3,854 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

5,821 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

7,484 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

9,000 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

3,179 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

201,35 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 20:18:00

TIME INFORMATION
RT: 11,734 sec
0-18M: 1,471 sec
0-100M: 3,854 sec
0-200M: 5,821 sec 
0-300M: 7,484 sec
0-400M: 9,000 sec
TOTAL TIME: 20,734 sec
200-400M: 3,179 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,35 km/h
400M: 246,47 km/h
200-400M: 45,12 km/h

254,18 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-26 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 7,511 sec
0-18M: 1,495 sec
0-100M: 4,100 sec
0-200M: 6,114 sec 
0-300M: 7,790 sec
0-400M: 9,313 sec
TOTAL TIME: 16,824 sec
200-400M: 3,199 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,23 km/h
400M: 254,18 km/h
200-400M: 55,95 km/h

61,94 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Open [1999]
Qualification
2007-05-27 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 5,075 sec
0-100M: 8,020 sec
0-200M: 10,598 sec 
0-300M: 12,561 sec
0-400M: 14,239 sec
TOTAL TIME: 14,935 sec
200-400M: 3,641 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,65 km/h
400M: 221,59 km/h
200-400M: 61,94 km/h

Moto 5 [1999]0,474 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 13:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,474 sec
0-18M: 2,073 sec
0-100M: 4,691 sec
0-200M: 6,743 sec 
0-300M: 8,439 sec
0-400M: 9,970 sec
TOTAL TIME: 10,444 sec
200-400M: 3,227 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,12 km/h
400M: 243,89 km/h
200-400M: 53,77 km/h

1,457 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

3,929 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

5,867 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

7,504 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

8,989 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

3,122 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

203,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

253,71 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 8,581 sec
0-18M: 1,457 sec
0-100M: 3,929 sec
0-200M: 5,867 sec 
0-300M: 7,504 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 17,570 sec
200-400M: 3,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,77 km/h
400M: 253,71 km/h
200-400M: 49,94 km/h

55,07 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 4,229 sec
0-18M: 16,795 sec
0-100M: 19,525 sec
0-200M: 21,600 sec 
0-300M: 23,310 sec
0-400M: 24,849 sec
TOTAL TIME: 29,078 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,21 km/h
400M: 250,28 km/h
200-400M: 55,07 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,484 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2009-05-24 13:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,055 sec
0-200M: 5,905 sec 
0-300M: 7,466 sec
0-400M: 8,873 sec
TOTAL TIME: 9,357 sec
200-400M: 2,968 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,88 km/h
400M: 258,00 km/h
200-400M: 47,12 km/h

1,303 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 19:41:00

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,303 sec
0-100M: 3,433 sec
0-200M: 5,183 sec 
0-300M: 6,683 sec
0-400M: 8,045 sec
TOTAL TIME: 10,537 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 223,13 km/h
400M: 274,25 km/h
200-400M: 51,12 km/h

3,433 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 19:41:00

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,303 sec
0-100M: 3,433 sec
0-200M: 5,183 sec 
0-300M: 6,683 sec
0-400M: 8,045 sec
TOTAL TIME: 10,537 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 223,13 km/h
400M: 274,25 km/h
200-400M: 51,12 km/h

5,154 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 11,238 sec
0-18M: 1,385 sec
0-100M: 3,438 sec
0-200M: 5,154 sec 
0-300M: 6,651 sec
0-400M: 8,016 sec
TOTAL TIME: 19,254 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,92 km/h
400M: 278,81 km/h
200-400M: 55,89 km/h

6,651 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 11,238 sec
0-18M: 1,385 sec
0-100M: 3,438 sec
0-200M: 5,154 sec 
0-300M: 6,651 sec
0-400M: 8,016 sec
TOTAL TIME: 19,254 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,92 km/h
400M: 278,81 km/h
200-400M: 55,89 km/h

8,016 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 11,238 sec
0-18M: 1,385 sec
0-100M: 3,438 sec
0-200M: 5,154 sec 
0-300M: 6,651 sec
0-400M: 8,016 sec
TOTAL TIME: 19,254 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,92 km/h
400M: 278,81 km/h
200-400M: 55,89 km/h

2,862 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 19:41:00

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,303 sec
0-100M: 3,433 sec
0-200M: 5,183 sec 
0-300M: 6,683 sec
0-400M: 8,045 sec
TOTAL TIME: 10,537 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 223,13 km/h
400M: 274,25 km/h
200-400M: 51,12 km/h

223,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 19:41:00

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,303 sec
0-100M: 3,433 sec
0-200M: 5,183 sec 
0-300M: 6,683 sec
0-400M: 8,045 sec
TOTAL TIME: 10,537 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 223,13 km/h
400M: 274,25 km/h
200-400M: 51,12 km/h

278,81 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2009-05-23 14:52:00

TIME INFORMATION
RT: 11,238 sec
0-18M: 1,385 sec
0-100M: 3,438 sec
0-200M: 5,154 sec 
0-300M: 6,651 sec
0-400M: 8,016 sec
TOTAL TIME: 19,254 sec
200-400M: 2,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,92 km/h
400M: 278,81 km/h
200-400M: 55,89 km/h

63,88 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA FUNNY

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-04-24 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 5,611 sec
0-18M: 1,357 sec
0-100M: 3,801 sec
0-200M: 5,802 sec 
0-300M: 7,398 sec
0-400M: 8,811 sec
TOTAL TIME: 14,422 sec
200-400M: 3,009 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,82 km/h
400M: 269,70 km/h
200-400M: 63,88 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,480 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO 2

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2008-08-31 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,889 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,906 sec
TOTAL TIME: 9,386 sec
200-400M: 3,017 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 263,55 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,392 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 4,813 sec
0-18M: 1,392 sec
0-100M: 3,708 sec
0-200M: 5,650 sec 
0-300M: 7,313 sec
0-400M: 8,820 sec
TOTAL TIME: 13,633 sec
200-400M: 3,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,65 km/h
400M: 248,77 km/h
200-400M: 46,12 km/h

3,708 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:47:00

TIME INFORMATION
RT: 4,813 sec
0-18M: 1,392 sec
0-100M: 3,708 sec
0-200M: 5,650 sec 
0-300M: 7,313 sec
0-400M: 8,820 sec
TOTAL TIME: 13,633 sec
200-400M: 3,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,65 km/h
400M: 248,77 km/h
200-400M: 46,12 km/h

5,555 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO 2

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-08-30 19:37:00

TIME INFORMATION
RT: 2,907 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,555 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,508 sec
TOTAL TIME: 11,415 sec
200-400M: 2,953 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 267,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,195 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 6,050 sec
0-18M: 1,399 sec
0-100M: 3,749 sec
0-200M: 5,634 sec 
0-300M: 7,195 sec
0-400M: 8,575 sec
TOTAL TIME: 14,625 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,13 km/h
400M: 272,39 km/h
200-400M: 64,26 km/h

8,508 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO 2

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-08-30 19:37:00

TIME INFORMATION
RT: 2,907 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,555 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,508 sec
TOTAL TIME: 11,415 sec
200-400M: 2,953 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 267,68 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,941 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 6,050 sec
0-18M: 1,399 sec
0-100M: 3,749 sec
0-200M: 5,634 sec 
0-300M: 7,195 sec
0-400M: 8,575 sec
TOTAL TIME: 14,625 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,13 km/h
400M: 272,39 km/h
200-400M: 64,26 km/h

208,13 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 6,050 sec
0-18M: 1,399 sec
0-100M: 3,749 sec
0-200M: 5,634 sec 
0-300M: 7,195 sec
0-400M: 8,575 sec
TOTAL TIME: 14,625 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,13 km/h
400M: 272,39 km/h
200-400M: 64,26 km/h

272,39 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 6,050 sec
0-18M: 1,399 sec
0-100M: 3,749 sec
0-200M: 5,634 sec 
0-300M: 7,195 sec
0-400M: 8,575 sec
TOTAL TIME: 14,625 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,13 km/h
400M: 272,39 km/h
200-400M: 64,26 km/h

64,26 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 6,050 sec
0-18M: 1,399 sec
0-100M: 3,749 sec
0-200M: 5,634 sec 
0-300M: 7,195 sec
0-400M: 8,575 sec
TOTAL TIME: 14,625 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,13 km/h
400M: 272,39 km/h
200-400M: 64,26 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,065 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo