Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΣΩΤΗΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 7 6 1 0 7 0 0 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 11 10 1 0 10 0 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,730 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 13:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 2,172 sec
0-100M: 5,637 sec
0-200M: 7,905 sec 
0-300M: 9,739 sec
0-400M: 11,379 sec
TOTAL TIME: 12,109 sec
200-400M: 3,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,53 km/h
400M: 228,46 km/h
200-400M: 48,93 km/h

1,700 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-27 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 1,809 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,778 sec
0-200M: 7,169 sec 
0-300M: 9,034 sec
0-400M: 10,675 sec
TOTAL TIME: 12,484 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 230,45 km/h
200-400M: 56,37 km/h

4,632 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

6,720 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

8,455 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

10,009 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

3,289 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

192,41 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

246,20 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 20:15:00

TIME INFORMATION
RT: 2,773 sec
0-18M: 1,857 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,455 sec
0-400M: 10,009 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 246,20 km/h
200-400M: 53,79 km/h

56,37 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-27 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 1,809 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,778 sec
0-200M: 7,169 sec 
0-300M: 9,034 sec
0-400M: 10,675 sec
TOTAL TIME: 12,484 sec
200-400M: 3,506 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 230,45 km/h
200-400M: 56,37 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]1,153 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,153 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 4,646 sec
0-200M: 6,855 sec 
0-300M: 8,699 sec
0-400M: 10,363 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,508 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,60 km/h
400M: 225,43 km/h
200-400M: 40,83 km/h

1,748 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 6,062 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,380 sec
0-400M: 10,037 sec
TOTAL TIME: 16,099 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,82 km/h
400M: 216,48 km/h
200-400M: 31,66 km/h

4,417 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 6,062 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,380 sec
0-400M: 10,037 sec
TOTAL TIME: 16,099 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,82 km/h
400M: 216,48 km/h
200-400M: 31,66 km/h

6,570 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 6,062 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,380 sec
0-400M: 10,037 sec
TOTAL TIME: 16,099 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,82 km/h
400M: 216,48 km/h
200-400M: 31,66 km/h

8,380 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 6,062 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,380 sec
0-400M: 10,037 sec
TOTAL TIME: 16,099 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,82 km/h
400M: 216,48 km/h
200-400M: 31,66 km/h

10,037 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:13:00

TIME INFORMATION
RT: 6,062 sec
0-18M: 1,748 sec
0-100M: 4,417 sec
0-200M: 6,570 sec 
0-300M: 8,380 sec
0-400M: 10,037 sec
TOTAL TIME: 16,099 sec
200-400M: 3,467 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,82 km/h
400M: 216,48 km/h
200-400M: 31,66 km/h

3,403 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 4,843 sec
0-200M: 6,988 sec 
0-300M: 8,778 sec
0-400M: 10,391 sec
TOTAL TIME: 11,703 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,66 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 45,00 km/h

186,81 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA TURBO

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-05 13:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,266 sec
0-18M: 2,090 sec
0-100M: 4,913 sec
0-200M: 7,083 sec 
0-300M: 8,891 sec
0-400M: 10,535 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,452 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,81 km/h
400M: 228,51 km/h
200-400M: 41,70 km/h

231,66 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 4,843 sec
0-200M: 6,988 sec 
0-300M: 8,778 sec
0-400M: 10,391 sec
TOTAL TIME: 11,703 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,66 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 45,00 km/h

45,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,312 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 4,843 sec
0-200M: 6,988 sec 
0-300M: 8,778 sec
0-400M: 10,391 sec
TOTAL TIME: 11,703 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,66 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 45,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo