Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ 
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - GSXR 1100 TURBO © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - GSXR 1100 TURBO © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSXR 1100 TURBO GSXR 1100 TURBO

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 3 0 13 10 3 0 10 0 3 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 3 1 2 0 2 0 1 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 16 11 5 0 12 0 4 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,474 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-27 11:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,474 sec
0-18M: 3,500 sec
0-100M: 6,324 sec
0-200M: 8,890 sec 
0-300M: 11,145 sec
0-400M: 13,224 sec
TOTAL TIME: 13,698 sec
200-400M: 4,334 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,61 km/h
400M: 177,91 km/h
200-400M: 25,30 km/h

1,466 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

3,902 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

5,910 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

7,578 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

9,099 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

3,189 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

204,70 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

240,83 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,144 sec
0-18M: 1,466 sec
0-100M: 3,902 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 7,578 sec
0-400M: 9,099 sec
TOTAL TIME: 10,243 sec
200-400M: 3,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,70 km/h
400M: 240,83 km/h
200-400M: 36,13 km/h

54,48 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100 TURBO

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 2,184 sec
0-100M: 5,229 sec
0-200M: 8,293 sec 
0-300M: 10,587 sec
0-400M: 12,591 sec
TOTAL TIME: 13,425 sec
200-400M: 4,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,27 km/h
400M: 186,75 km/h
200-400M: 54,48 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]1,296 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,296 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 1,296 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,423 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,296 sec
0-18M: 1,423 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 1,296 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,726 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

6,950 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

8,836 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

10,734 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

3,784 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

179,76 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

177,23 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

-2,53 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
GSXR 1100

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,519 sec
0-100M: 4,726 sec
0-200M: 6,950 sec 
0-300M: 8,836 sec
0-400M: 10,734 sec
TOTAL TIME: 12,052 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 177,23 km/h
200-400M: -2,53 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo