Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Evripides)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
 FIRST NAME: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
 NICK NAME: EVRIPIDES
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA1 [2005] 1 0 8 6 2 0 4 1 1 1 1
Auto BA1 [2008] 4 3 24 22 2 0 13 1 2 4 4
TOTAL RACES: 5 5 3 32 28 4 0 17 2 3 5 5

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA1 [2005]0,477 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - Finals
2007-09-02 17:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,477 sec
0-18M: 2,406 sec
0-100M: 6,129 sec
0-200M: 9,310 sec 
0-300M: 11,895 sec
0-400M: 14,210 sec
TOTAL TIME: 14,687 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,61 km/h
400M: 162,27 km/h
200-400M: 34,66 km/h

2,154 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-01 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,765 sec
0-18M: 2,154 sec
0-100M: 6,696 sec
0-200M: 10,344 sec 
0-300M: 13,125 sec
0-400M: 15,555 sec
TOTAL TIME: 16,320 sec
200-400M: 5,211 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,19 km/h
400M: 155,49 km/h
200-400M: 39,30 km/h

6,014 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

9,053 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

11,571 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

13,832 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

4,779 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

132,61 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

166,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,221 sec
0-100M: 6,014 sec
0-200M: 9,053 sec 
0-300M: 11,571 sec
0-400M: 13,832 sec
TOTAL TIME: 14,599 sec
200-400M: 4,779 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,61 km/h
400M: 166,91 km/h
200-400M: 34,30 km/h

39,30 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX VTEC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-01 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,765 sec
0-18M: 2,154 sec
0-100M: 6,696 sec
0-200M: 10,344 sec 
0-300M: 13,125 sec
0-400M: 15,555 sec
TOTAL TIME: 16,320 sec
200-400M: 5,211 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,19 km/h
400M: 155,49 km/h
200-400M: 39,30 km/h

Auto BA1 [2008]0,648 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-04-05 to 2008-04-06

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA 1800

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2008-04-06 17:23:54

TIME INFORMATION
RT: 0,648 sec
0-18M: 2,409 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,183 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,976 sec
TOTAL TIME: 14,624 sec
200-400M: 4,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,91 km/h
400M: 160,85 km/h
200-400M: 28,94 km/h

2,170 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-03-22 13:03:44

TIME INFORMATION
RT: 0,760 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,200 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,030 sec
TOTAL TIME: 14,786 sec
200-400M: 4,830 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,49 km/h
400M: 163,71 km/h
200-400M: 34,22 km/h

8,867 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:36:35

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,246 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,867 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,685 sec
TOTAL TIME: 14,382 sec
200-400M: 4,818 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,82 km/h
400M: 164,91 km/h
200-400M: 27,09 km/h

13,574 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:30:46

TIME INFORMATION
RT: 0,761 sec
0-18M: 2,233 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,889 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,574 sec
TOTAL TIME: 14,335 sec
200-400M: 4,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,03 km/h
400M: 171,02 km/h
200-400M: 33,99 km/h

4,678 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,744 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,090 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,768 sec
TOTAL TIME: 14,512 sec
200-400M: 4,678 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,62 km/h
400M: 171,91 km/h
200-400M: 35,29 km/h

137,82 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:36:35

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,246 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,867 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,685 sec
TOTAL TIME: 14,382 sec
200-400M: 4,818 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,82 km/h
400M: 164,91 km/h
200-400M: 27,09 km/h

171,91 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,744 sec
0-18M: 2,326 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,090 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,768 sec
TOTAL TIME: 14,512 sec
200-400M: 4,678 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,62 km/h
400M: 171,91 km/h
200-400M: 35,29 km/h

36,31 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-06-07 13:41:35

TIME INFORMATION
RT: 1,051 sec
0-18M: 2,352 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,497 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,229 sec
TOTAL TIME: 15,280 sec
200-400M: 4,732 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,15 km/h
400M: 168,46 km/h
200-400M: 36,31 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo