Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ 
 FIRST NAME: ΜΙΧΑΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1977
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
 MAR. STATUS: ΑΓΑΜΟΣ
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto A2 [1999] 1 0 5 5 0 2 2 0 0 1 0
Auto BA1 [2005] 5 3 31 25 6 12 9 0 3 3 4
Auto BA [2002] 5 1 30 26 4 10 10 1 3 3 3
TOTAL RACES: 10 11 4 66 56 10 24 21 1 6 7 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto A2 [1999]0,553 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:59:40

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 2,119 sec
0-100M: 5,729 sec
0-200M: 8,677 sec 
0-300M: 11,149 sec
0-400M: 13,319 sec
TOTAL TIME: 13,872 sec
200-400M: 4,642 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,038 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:51:33

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,575 sec
0-200M: 8,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,061 sec
TOTAL TIME: 13,673 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,575 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:51:33

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,575 sec
0-200M: 8,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,061 sec
TOTAL TIME: 13,673 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,476 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:51:33

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,575 sec
0-200M: 8,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,061 sec
TOTAL TIME: 13,673 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,149 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:59:40

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 2,119 sec
0-100M: 5,729 sec
0-200M: 8,677 sec 
0-300M: 11,149 sec
0-400M: 13,319 sec
TOTAL TIME: 13,872 sec
200-400M: 4,642 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,061 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:51:33

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,575 sec
0-200M: 8,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,061 sec
TOTAL TIME: 13,673 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,585 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-05-23 14:51:33

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 5,575 sec
0-200M: 8,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,061 sec
TOTAL TIME: 13,673 sec
200-400M: 4,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

172,42 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:59:40

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 2,119 sec
0-100M: 5,729 sec
0-200M: 8,677 sec 
0-300M: 11,149 sec
0-400M: 13,319 sec
TOTAL TIME: 13,872 sec
200-400M: 4,642 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,42 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BA1 [2005]0,661 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - Finals
2005-10-16 20:52:28

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 2,470 sec
0-100M: 6,083 sec
0-200M: 8,931 sec 
0-300M: 11,366 sec
0-400M: 13,452 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,180 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,716 sec
0-18M: 2,180 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 8,943 sec 
0-300M: 11,417 sec
0-400M: 13,561 sec
TOTAL TIME: 15,277 sec
200-400M: 4,618 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,58 km/h
400M: 174,37 km/h
200-400M: 35,79 km/h

5,898 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Free Run
2005-10-15 18:15:23

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 5,898 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 11,214 sec
0-400M: 13,292 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,514 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 174,60 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,753 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-10-15 20:06:58

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,903 sec
0-200M: 8,753 sec 
0-300M: 11,171 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,53 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,171 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-10-15 20:06:58

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,903 sec
0-200M: 8,753 sec 
0-300M: 11,171 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,53 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,236 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-10-15 20:06:58

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,903 sec
0-200M: 8,753 sec 
0-300M: 11,171 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,53 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,483 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
A1

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-10-15 20:06:58

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,903 sec
0-200M: 8,753 sec 
0-300M: 11,171 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 175,53 km/h
200-400M: 0,00 km/h

138,58 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-05-15 09:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,716 sec
0-18M: 2,180 sec
0-100M: 6,037 sec
0-200M: 8,943 sec 
0-300M: 11,417 sec
0-400M: 13,561 sec
TOTAL TIME: 15,277 sec
200-400M: 4,618 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,58 km/h
400M: 174,37 km/h
200-400M: 35,79 km/h

177,14 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-01 to 2005-10-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2005-10-02 13:36:05

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,074 sec
0-200M: 8,986 sec 
0-300M: 11,441 sec
0-400M: 13,510 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 177,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

42,72 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - Finals
2005-04-24 16:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,153 sec
0-18M: 2,618 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,023 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,913 sec
TOTAL TIME: 16,066 sec
200-400M: 4,890 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,36 km/h
400M: 169,08 km/h
200-400M: 42,72 km/h

Auto BA [2002]0,501 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Semi Finals
2004-10-31 13:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,501 sec
0-18M: 2,340 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,107 sec 
0-300M: 11,610 sec
0-400M: 13,779 sec
TOTAL TIME: 14,280 sec
200-400M: 4,672 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,74 km/h
400M: 171,14 km/h
200-400M: 34,40 km/h

2,320 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-10-30 13:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,536 sec
0-18M: 2,320 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,106 sec 
0-300M: 11,702 sec
0-400M: 13,947 sec
TOTAL TIME: 14,483 sec
200-400M: 4,841 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,27 km/h
400M: 164,83 km/h
200-400M: 32,56 km/h

6,141 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-09-12 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,328 sec
0-100M: 6,141 sec
0-200M: 9,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,659 sec
TOTAL TIME: 14,761 sec
200-400M: 4,605 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,87 km/h
400M: 174,31 km/h
200-400M: 35,44 km/h

9,054 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-09-12 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,328 sec
0-100M: 6,141 sec
0-200M: 9,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,659 sec
TOTAL TIME: 14,761 sec
200-400M: 4,605 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,87 km/h
400M: 174,31 km/h
200-400M: 35,44 km/h

11,595 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN AX LE MANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-05-23 11:44:05

TIME INFORMATION
RT: 0,892 sec
0-18M: 2,366 sec
0-100M: 6,158 sec
0-200M: 9,131 sec 
0-300M: 11,595 sec
0-400M: 13,799 sec
TOTAL TIME: 14,691 sec
200-400M: 4,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,58 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,659 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-09-12 16:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,102 sec
0-18M: 2,328 sec
0-100M: 6,141 sec
0-200M: 9,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,659 sec
TOTAL TIME: 14,761 sec
200-400M: 4,605 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,87 km/h
400M: 174,31 km/h
200-400M: 35,44 km/h

4,581 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-09-12 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,664 sec
0-18M: 2,428 sec
0-100M: 6,265 sec
0-200M: 9,175 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,756 sec
TOTAL TIME: 14,420 sec
200-400M: 4,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,49 km/h
400M: 175,13 km/h
200-400M: 35,64 km/h

139,49 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-09-12 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,664 sec
0-18M: 2,428 sec
0-100M: 6,265 sec
0-200M: 9,175 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,756 sec
TOTAL TIME: 14,420 sec
200-400M: 4,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,49 km/h
400M: 175,13 km/h
200-400M: 35,64 km/h

176,13 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 2,512 sec
0-100M: 6,477 sec
0-200M: 9,409 sec 
0-300M: 11,879 sec
0-400M: 13,997 sec
TOTAL TIME: 15,046 sec
200-400M: 4,588 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,84 km/h
400M: 176,13 km/h
200-400M: 38,29 km/h

127,39 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
CITROEN LEMANS

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-11-21 14:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,785 sec
0-18M: 2,484 sec
0-100M: 6,572 sec
0-200M: 9,518 sec 
0-300M: 11,992 sec
0-400M: 14,114 sec
TOTAL TIME: 14,899 sec
200-400M: 4,596 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 47,83 km/h
400M: 175,22 km/h
200-400M: 127,39 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo