Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΒΡΑΑΜ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,896 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 4,885 sec
0-200M: 7,051 sec 
0-300M: 8,850 sec
0-400M: 10,484 sec
TOTAL TIME: 11,380 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,03 km/h
400M: 229,91 km/h
200-400M: 44,88 km/h

1,866 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,866 sec
0-100M: 4,685 sec
0-200M: 6,886 sec 
0-300M: 8,741 sec
0-400M: 10,424 sec
TOTAL TIME: 11,357 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 41,84 km/h

4,685 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,866 sec
0-100M: 4,685 sec
0-200M: 6,886 sec 
0-300M: 8,741 sec
0-400M: 10,424 sec
TOTAL TIME: 11,357 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 41,84 km/h

6,886 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,866 sec
0-100M: 4,685 sec
0-200M: 6,886 sec 
0-300M: 8,741 sec
0-400M: 10,424 sec
TOTAL TIME: 11,357 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 41,84 km/h

8,741 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,866 sec
0-100M: 4,685 sec
0-200M: 6,886 sec 
0-300M: 8,741 sec
0-400M: 10,424 sec
TOTAL TIME: 11,357 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 41,84 km/h

10,424 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,933 sec
0-18M: 1,866 sec
0-100M: 4,685 sec
0-200M: 6,886 sec 
0-300M: 8,741 sec
0-400M: 10,424 sec
TOTAL TIME: 11,357 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 222,79 km/h
200-400M: 41,84 km/h

3,428 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,991 sec
0-18M: 1,952 sec
0-100M: 4,824 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 8,798 sec
0-400M: 10,425 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,428 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,44 km/h
400M: 229,71 km/h
200-400M: 45,27 km/h

185,03 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 4,885 sec
0-200M: 7,051 sec 
0-300M: 8,850 sec
0-400M: 10,484 sec
TOTAL TIME: 11,380 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,03 km/h
400M: 229,91 km/h
200-400M: 44,88 km/h

229,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 2,038 sec
0-100M: 4,885 sec
0-200M: 7,051 sec 
0-300M: 8,850 sec
0-400M: 10,484 sec
TOTAL TIME: 11,380 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,03 km/h
400M: 229,91 km/h
200-400M: 44,88 km/h

45,27 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,991 sec
0-18M: 1,952 sec
0-100M: 4,824 sec
0-200M: 6,997 sec 
0-300M: 8,798 sec
0-400M: 10,425 sec
TOTAL TIME: 11,416 sec
200-400M: 3,428 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,44 km/h
400M: 229,71 km/h
200-400M: 45,27 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,879 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

1,783 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,983 sec
0-18M: 1,783 sec
0-100M: 4,594 sec
0-200M: 7,881 sec 
0-300M: 11,980 sec
0-400M: 17,268 sec
TOTAL TIME: 18,251 sec
200-400M: 9,387 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,33 km/h
400M: 63,40 km/h
200-400M: -37,93 km/h

4,489 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

6,656 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

8,467 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

10,116 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

3,460 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

184,07 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

229,52 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

45,45 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 4,489 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,467 sec
0-400M: 10,116 sec
TOTAL TIME: 10,995 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 229,52 km/h
200-400M: 45,45 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo