Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2005] 1 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0
Auto BT1 [2008] 8 0 42 40 2 0 29 6 5 1 1
Auto BT2 [2008] 1 0 7 6 1 0 4 1 1 1 0
TOTAL RACES: 10 10 0 52 48 4 0 35 7 7 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2005]1,045 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

2,564 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 13:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,564 sec
0-100M: 7,041 sec
0-200M: 11,027 sec 
0-300M: 13,765 sec
0-400M: 16,078 sec
TOTAL TIME: 17,251 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,10 km/h
400M: 162,88 km/h
200-400M: 48,78 km/h

6,913 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

9,930 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

12,352 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

14,585 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

4,655 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

134,58 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

163,51 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,045 sec
0-18M: 2,749 sec
0-100M: 6,913 sec
0-200M: 9,930 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,585 sec
TOTAL TIME: 15,630 sec
200-400M: 4,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,58 km/h
400M: 163,51 km/h
200-400M: 28,93 km/h

48,78 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-12-22 13:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 2,564 sec
0-100M: 7,041 sec
0-200M: 11,027 sec 
0-300M: 13,765 sec
0-400M: 16,078 sec
TOTAL TIME: 17,251 sec
200-400M: 5,051 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,10 km/h
400M: 162,88 km/h
200-400M: 48,78 km/h

Auto BT1 [2008]0,520 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Finals
2008-04-20 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,520 sec
0-18M: 2,216 sec
0-100M: 6,347 sec
0-200M: 9,374 sec 
0-300M: 11,821 sec
0-400M: 14,010 sec
TOTAL TIME: 14,530 sec
200-400M: 4,636 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,18 km/h
400M: 168,91 km/h
200-400M: 32,73 km/h

1,897 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-05 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,765 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 5,427 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,479 sec
0-400M: 12,518 sec
TOTAL TIME: 14,283 sec
200-400M: 4,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,43 km/h
400M: 183,87 km/h
200-400M: 38,44 km/h

5,427 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-05 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,765 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 5,427 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,479 sec
0-400M: 12,518 sec
TOTAL TIME: 14,283 sec
200-400M: 4,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,43 km/h
400M: 183,87 km/h
200-400M: 38,44 km/h

8,195 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-05 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,765 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 5,427 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,479 sec
0-400M: 12,518 sec
TOTAL TIME: 14,283 sec
200-400M: 4,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,43 km/h
400M: 183,87 km/h
200-400M: 38,44 km/h

10,479 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-10-05 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,765 sec
0-18M: 1,897 sec
0-100M: 5,427 sec
0-200M: 8,195 sec 
0-300M: 10,479 sec
0-400M: 12,518 sec
TOTAL TIME: 14,283 sec
200-400M: 4,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,43 km/h
400M: 183,87 km/h
200-400M: 38,44 km/h

12,335 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2009-06-27 17:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,044 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,763 sec
0-200M: 8,407 sec 
0-300M: 10,569 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 13,379 sec
200-400M: 3,928 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 212,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,928 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2009-06-27 17:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,044 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,763 sec
0-200M: 8,407 sec 
0-300M: 10,569 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 13,379 sec
200-400M: 3,928 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 212,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

155,29 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2009-05-24 10:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 2,063 sec
0-100M: 5,752 sec
0-200M: 8,520 sec 
0-300M: 10,628 sec
0-400M: 12,521 sec
TOTAL TIME: 13,167 sec
200-400M: 4,001 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,29 km/h
400M: 201,40 km/h
200-400M: 46,11 km/h

212,74 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2009-06-27 17:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,044 sec
0-18M: 2,171 sec
0-100M: 5,763 sec
0-200M: 8,407 sec 
0-300M: 10,569 sec
0-400M: 12,335 sec
TOTAL TIME: 13,379 sec
200-400M: 3,928 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 212,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

53,42 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA COROLLA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2009-05-23 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 2,916 sec
0-100M: 7,829 sec
0-200M: 10,946 sec 
0-300M: 13,183 sec
0-400M: 15,163 sec
TOTAL TIME: 15,703 sec
200-400M: 4,217 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,37 km/h
400M: 193,79 km/h
200-400M: 53,42 km/h

Auto BT2 [2008]0,528 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 2,378 sec
0-100M: 6,075 sec
0-200M: 8,860 sec 
0-300M: 11,087 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,644 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,59 km/h
400M: 184,76 km/h
200-400M: 38,17 km/h

1,776 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - 1st Round
2010-10-03 14:00:00

TIME INFORMATION
RT: 2,139 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 5,469 sec
0-200M: 9,166 sec 
0-300M: 12,787 sec
0-400M: 16,554 sec
TOTAL TIME: 18,693 sec
200-400M: 7,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,21 km/h
400M: 95,69 km/h
200-400M: -5,52 km/h

5,450 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 15:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,689 sec
0-18M: 1,839 sec
0-100M: 5,450 sec
0-200M: 8,412 sec 
0-300M: 10,740 sec
0-400M: 12,874 sec
TOTAL TIME: 13,563 sec
200-400M: 4,462 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,30 km/h
400M: 175,97 km/h
200-400M: 36,67 km/h

8,406 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,858 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,614 sec
0-200M: 8,406 sec 
0-300M: 10,666 sec
0-400M: 12,724 sec
TOTAL TIME: 14,582 sec
200-400M: 4,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,39 km/h
400M: 182,53 km/h
200-400M: 37,14 km/h

10,666 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,858 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,614 sec
0-200M: 8,406 sec 
0-300M: 10,666 sec
0-400M: 12,724 sec
TOTAL TIME: 14,582 sec
200-400M: 4,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,39 km/h
400M: 182,53 km/h
200-400M: 37,14 km/h

12,724 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 1,858 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,614 sec
0-200M: 8,406 sec 
0-300M: 10,666 sec
0-400M: 12,724 sec
TOTAL TIME: 14,582 sec
200-400M: 4,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 145,39 km/h
400M: 182,53 km/h
200-400M: 37,14 km/h

4,256 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 2,378 sec
0-100M: 6,075 sec
0-200M: 8,860 sec 
0-300M: 11,087 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,644 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,59 km/h
400M: 184,76 km/h
200-400M: 38,17 km/h

146,59 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 2,378 sec
0-100M: 6,075 sec
0-200M: 8,860 sec 
0-300M: 11,087 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,644 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,59 km/h
400M: 184,76 km/h
200-400M: 38,17 km/h

184,76 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 2,378 sec
0-100M: 6,075 sec
0-200M: 8,860 sec 
0-300M: 11,087 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,644 sec
200-400M: 4,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,59 km/h
400M: 184,76 km/h
200-400M: 38,17 km/h

40,20 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
TOYOTA RAV

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 2,290 sec
0-100M: 6,235 sec
0-200M: 9,138 sec 
0-300M: 11,411 sec
0-400M: 13,483 sec
TOTAL TIME: 14,379 sec
200-400M: 4,345 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,15 km/h
400M: 182,35 km/h
200-400M: 40,20 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,021 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo