Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΜΙΧΑΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 5 0 18 17 1 0 17 1 0 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0
TOTAL RACES: 6 6 0 22 21 1 0 21 1 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,424 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-09-13 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,424 sec
0-18M: 1,905 sec
0-100M: 4,709 sec
0-200M: 6,841 sec 
0-300M: 8,627 sec
0-400M: 10,250 sec
TOTAL TIME: 10,674 sec
200-400M: 3,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,65 km/h
400M: 233,60 km/h
200-400M: 47,95 km/h

1,710 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
SUZUKI GSX 1400

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-04-11 17:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 1,710 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,447 sec
0-400M: 10,070 sec
TOTAL TIME: 10,656 sec
200-400M: 3,419 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,59 km/h
400M: 230,93 km/h
200-400M: 48,34 km/h

4,429 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 12:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,320 sec
0-400M: 9,912 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 232,08 km/h
200-400M: 44,68 km/h

6,553 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 12:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,320 sec
0-400M: 9,912 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 232,08 km/h
200-400M: 44,68 km/h

8,320 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 12:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,320 sec
0-400M: 9,912 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 232,08 km/h
200-400M: 44,68 km/h

9,912 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 12:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,489 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,429 sec
0-200M: 6,553 sec 
0-300M: 8,320 sec
0-400M: 9,912 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,40 km/h
400M: 232,08 km/h
200-400M: 44,68 km/h

3,337 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-23 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,593 sec
0-18M: 1,799 sec
0-100M: 4,482 sec
0-200M: 6,597 sec 
0-300M: 8,355 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,527 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,83 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 50,68 km/h

188,83 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-23 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,593 sec
0-18M: 1,799 sec
0-100M: 4,482 sec
0-200M: 6,597 sec 
0-300M: 8,355 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,527 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,83 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 50,68 km/h

239,51 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-23 14:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,593 sec
0-18M: 1,799 sec
0-100M: 4,482 sec
0-200M: 6,597 sec 
0-300M: 8,355 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,527 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,83 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 50,68 km/h

56,62 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-23 16:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 2,125 sec
0-100M: 5,530 sec
0-200M: 7,776 sec 
0-300M: 9,607 sec
0-400M: 11,232 sec
TOTAL TIME: 11,931 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,59 km/h
400M: 235,21 km/h
200-400M: 56,62 km/h

Moto Super Street [2010]0,780 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,588 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,822 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 45,67 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 189,62 km/h

1,588 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,588 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,822 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 45,67 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 189,62 km/h

6,451 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,588 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,822 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 45,67 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 189,62 km/h

9,822 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:42:41

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,588 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,451 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,822 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,371 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 45,67 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 189,62 km/h

3,357 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:14:37

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,486 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,843 sec
TOTAL TIME: 10,709 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 43,23 km/h
400M: 235,44 km/h
200-400M: 192,21 km/h

185,37 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 13:51:25

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 1,723 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,571 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,954 sec
TOTAL TIME: 10,895 sec
200-400M: 3,383 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,37 km/h
400M: 233,91 km/h
200-400M: 48,54 km/h

235,44 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:14:37

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,486 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,843 sec
TOTAL TIME: 10,709 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 43,23 km/h
400M: 235,44 km/h
200-400M: 192,21 km/h

192,21 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 15:14:37

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 1,649 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,486 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,843 sec
TOTAL TIME: 10,709 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 43,23 km/h
400M: 235,44 km/h
200-400M: 192,21 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo