Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΤΡΑΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: ΚΑΤΡΑΝΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto A2 [1999] 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Auto A1 [1999] 6 5 31 29 2 12 10 1 1 2 5
TOTAL RACES: 6 7 5 32 30 2 13 10 1 1 2 5

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto A2 [1999]1,058 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,108 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,550 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,397 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,834 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,956 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,559 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

173,61 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A2 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 2,108 sec
0-100M: 5,550 sec
0-200M: 8,397 sec 
0-300M: 10,834 sec
0-400M: 12,956 sec
TOTAL TIME: 14,014 sec
200-400M: 4,559 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 173,61 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto A1 [1999]0,509 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:02:24

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 3,250 sec
0-100M: 6,929 sec
0-200M: 9,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,199 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,31 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,738 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2003-10-26 09:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,480 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,453 sec
TOTAL TIME: 13,933 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,229 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2005-10-16 10:33:19

TIME INFORMATION
RT: 0,667 sec
0-18M: 1,919 sec
0-100M: 5,229 sec
0-200M: 7,969 sec 
0-300M: 10,332 sec
0-400M: 12,378 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,943 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2003-10-26 12:03:00

TIME INFORMATION
RT: 1,239 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,943 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,465 sec
TOTAL TIME: 13,704 sec
200-400M: 4,522 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,45 km/h
400M: 166,28 km/h
200-400M: 24,83 km/h

10,332 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2005-10-16 10:33:19

TIME INFORMATION
RT: 0,667 sec
0-18M: 1,919 sec
0-100M: 5,229 sec
0-200M: 7,969 sec 
0-300M: 10,332 sec
0-400M: 12,378 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,378 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2005-10-16 10:33:19

TIME INFORMATION
RT: 0,667 sec
0-18M: 1,919 sec
0-100M: 5,229 sec
0-200M: 7,969 sec 
0-300M: 10,332 sec
0-400M: 12,378 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 179,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,388 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:26:06

TIME INFORMATION
RT: 3,289 sec
0-18M: 1,920 sec
0-100M: 5,318 sec
0-200M: 8,084 sec 
0-300M: 10,448 sec
0-400M: 12,472 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

146,90 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-11-15 to 2003-11-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Qualification
2003-11-16 10:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 2,167 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,324 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,750 sec
TOTAL TIME: 13,402 sec
200-400M: 4,426 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,90 km/h
400M: 180,48 km/h
200-400M: 33,58 km/h

181,01 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Free Run
2005-10-15 14:26:06

TIME INFORMATION
RT: 3,289 sec
0-18M: 1,920 sec
0-100M: 5,318 sec
0-200M: 8,084 sec 
0-300M: 10,448 sec
0-400M: 12,472 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,388 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 181,01 km/h
200-400M: 0,00 km/h

33,96 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-11-15 to 2003-11-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CITROEN AX

CLASS - RUN
Auto A1 [1999]
Eliminations - Finals
2003-11-16 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,047 sec
0-18M: 1,970 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,317 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,814 sec
TOTAL TIME: 13,861 sec
200-400M: 4,497 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,98 km/h
400M: 178,94 km/h
200-400M: 33,96 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo