Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Scooter [2005] 2 0 9 8 1 0 6 0 2 1 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 5 1 25 24 1 0 15 0 4 4 2
TOTAL RACES: 6 7 1 34 32 2 0 21 0 6 5 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Scooter [2005]0,604 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ZIP

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-11-20 11:43:26

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 2,060 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,933 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,777 sec
TOTAL TIME: 15,381 sec
200-400M: 5,844 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,96 km/h
400M: 119,64 km/h
200-400M: -1,32 km/h

1,877 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:24:35

TIME INFORMATION
RT: 0,684 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,907 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,488 sec
TOTAL TIME: 15,172 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,16 km/h
400M: 137,98 km/h
200-400M: 17,82 km/h

8,907 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:24:35

TIME INFORMATION
RT: 0,684 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,907 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,488 sec
TOTAL TIME: 15,172 sec
200-400M: 5,581 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,16 km/h
400M: 137,98 km/h
200-400M: 17,82 km/h

14,410 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:18:40

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,410 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,24 km/h
400M: 143,88 km/h
200-400M: 21,64 km/h

5,501 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:18:40

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,410 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,24 km/h
400M: 143,88 km/h
200-400M: 21,64 km/h

122,24 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:18:40

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,410 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,24 km/h
400M: 143,88 km/h
200-400M: 21,64 km/h

143,88 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:18:40

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,410 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,24 km/h
400M: 143,88 km/h
200-400M: 21,64 km/h

21,64 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:18:40

TIME INFORMATION
RT: 0,775 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,909 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,410 sec
TOTAL TIME: 15,185 sec
200-400M: 5,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,24 km/h
400M: 143,88 km/h
200-400M: 21,64 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,588 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MINI PRO

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-12-14 11:44:48

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 2,156 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,341 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,348 sec
TOTAL TIME: 14,936 sec
200-400M: 5,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,56 km/h
400M: 150,43 km/h
200-400M: 24,87 km/h

1,780 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2009-11-01 15:31:54

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,323 sec
TOTAL TIME: 12,969 sec
200-400M: 4,583 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,84 km/h
400M: 175,01 km/h
200-400M: 33,17 km/h

7,630 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:28:44

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,630 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,131 sec
TOTAL TIME: 12,827 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,20 km/h
400M: 174,58 km/h
200-400M: 26,38 km/h

12,131 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:28:44

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,630 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,131 sec
TOTAL TIME: 12,827 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,20 km/h
400M: 174,58 km/h
200-400M: 26,38 km/h

4,501 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:28:44

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,630 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,131 sec
TOTAL TIME: 12,827 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,20 km/h
400M: 174,58 km/h
200-400M: 26,38 km/h

148,20 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2009-11-01 14:28:44

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,630 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,131 sec
TOTAL TIME: 12,827 sec
200-400M: 4,501 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,20 km/h
400M: 174,58 km/h
200-400M: 26,38 km/h

175,01 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2009-11-01 15:31:54

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,780 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,740 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,323 sec
TOTAL TIME: 12,969 sec
200-400M: 4,583 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,84 km/h
400M: 175,01 km/h
200-400M: 33,17 km/h

33,68 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-10-18 13:36:17

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 2,066 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,532 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,284 sec
TOTAL TIME: 14,043 sec
200-400M: 4,752 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,21 km/h
400M: 162,89 km/h
200-400M: 33,68 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo