Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΕΗΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 3 [1999] 6 2 23 23 0 6 11 1 3 0 2
Moto 2 [1999] 6 2 21 21 0 5 11 0 0 2 2
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 16 1 87 85 2 31 31 6 10 5 4
TOTAL RACES: 22 28 5 131 129 2 42 53 7 13 7 8

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 3 [1999]0,464 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2005-06-12 09:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,464 sec
0-18M: 1,933 sec
0-100M: 4,978 sec
0-200M: 7,455 sec 
0-300M: 9,623 sec
0-400M: 11,494 sec
TOTAL TIME: 11,958 sec
200-400M: 4,039 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,89 km/h
400M: 199,48 km/h
200-400M: 37,59 km/h

1,804 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-11-21 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 4,821 sec
0-200M: 7,273 sec 
0-300M: 9,400 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,096 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,54 km/h
400M: 198,83 km/h
200-400M: 36,29 km/h

4,821 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2004-11-21 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 4,821 sec
0-200M: 7,273 sec 
0-300M: 9,400 sec
0-400M: 11,253 sec
TOTAL TIME: 12,096 sec
200-400M: 3,980 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,54 km/h
400M: 198,83 km/h
200-400M: 36,29 km/h

7,205 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-04-24 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,818 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,205 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 12,173 sec
200-400M: 4,009 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,21 km/h
400M: 199,39 km/h
200-400M: 37,18 km/h

9,366 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,872 sec
0-200M: 7,327 sec 
0-300M: 9,366 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,91 km/h
400M: 204,96 km/h
200-400M: 38,05 km/h

11,214 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-04-24 14:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,959 sec
0-18M: 1,818 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,205 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 12,173 sec
200-400M: 4,009 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,21 km/h
400M: 199,39 km/h
200-400M: 37,18 km/h

3,887 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,872 sec
0-200M: 7,327 sec 
0-300M: 9,366 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,91 km/h
400M: 204,96 km/h
200-400M: 38,05 km/h

166,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,872 sec
0-200M: 7,327 sec 
0-300M: 9,366 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,91 km/h
400M: 204,96 km/h
200-400M: 38,05 km/h

204,96 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 4,872 sec
0-200M: 7,327 sec 
0-300M: 9,366 sec
0-400M: 11,214 sec
TOTAL TIME: 11,801 sec
200-400M: 3,887 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,91 km/h
400M: 204,96 km/h
200-400M: 38,05 km/h

41,64 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2005-04-23 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 1,021 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,985 sec
0-200M: 7,656 sec 
0-300M: 9,907 sec
0-400M: 11,852 sec
TOTAL TIME: 12,873 sec
200-400M: 4,196 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,17 km/h
400M: 193,81 km/h
200-400M: 41,64 km/h

Moto 2 [1999]0,266 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-09-15 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,266 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,736 sec
TOTAL TIME: 12,002 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,873 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CBR 600 F3

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:03:00

TIME INFORMATION
RT: 1,076 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,662 sec
TOTAL TIME: 12,738 sec
200-400M: 4,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,84 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 33,15 km/h

7,448 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-05-10 to 2003-05-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2003-05-10 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,168 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,448 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,547 sec
TOTAL TIME: 12,715 sec
200-400M: 4,099 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,19 km/h
400M: 188,15 km/h
200-400M: 26,96 km/h

11,308 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-09-14 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,308 sec
TOTAL TIME: 11,788 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,050 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,149 sec
0-18M: 2,114 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,755 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,805 sec
TOTAL TIME: 12,954 sec
200-400M: 4,050 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,52 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 42,13 km/h

161,19 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-05-10 to 2003-05-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2003-05-10 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,168 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,448 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,547 sec
TOTAL TIME: 12,715 sec
200-400M: 4,099 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,19 km/h
400M: 188,15 km/h
200-400M: 26,96 km/h

200,00 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Eliminations - Finals
2002-09-15 14:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,371 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,360 sec
TOTAL TIME: 11,731 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 200,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

42,25 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,551 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,610 sec
TOTAL TIME: 12,656 sec
200-400M: 4,059 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,87 km/h
400M: 195,12 km/h
200-400M: 42,25 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,422 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2005-09-11 12:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,422 sec
0-18M: 2,272 sec
0-100M: 5,278 sec
0-200M: 7,744 sec 
0-300M: 9,789 sec
0-400M: 11,657 sec
TOTAL TIME: 12,079 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,81 km/h
400M: 202,73 km/h
200-400M: 37,92 km/h

1,761 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:54:04

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,626 sec
0-200M: 6,973 sec 
0-300M: 9,023 sec
0-400M: 10,781 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,808 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 207,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,626 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:54:04

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,626 sec
0-200M: 6,973 sec 
0-300M: 9,023 sec
0-400M: 10,781 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,808 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 207,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,973 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:54:04

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,626 sec
0-200M: 6,973 sec 
0-300M: 9,023 sec
0-400M: 10,781 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,808 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 207,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,792 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,190 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 4,957 sec
0-200M: 7,445 sec 
0-300M: 8,792 sec
0-400M: 11,401 sec
TOTAL TIME: 12,591 sec
200-400M: 3,956 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,94 km/h
400M: 196,72 km/h
200-400M: 37,78 km/h

10,781 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-10-16 13:54:04

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 1,761 sec
0-100M: 4,626 sec
0-200M: 6,973 sec 
0-300M: 9,023 sec
0-400M: 10,781 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,808 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 207,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,795 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-10-15 17:53:23

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 1,824 sec
0-100M: 4,698 sec
0-200M: 7,047 sec 
0-300M: 9,087 sec
0-400M: 10,842 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,795 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 206,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

166,33 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-06-12 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,499 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,041 sec
0-200M: 7,481 sec 
0-300M: 9,626 sec
0-400M: 11,489 sec
TOTAL TIME: 11,988 sec
200-400M: 4,008 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,33 km/h
400M: 204,58 km/h
200-400M: 38,25 km/h

208,82 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-06-11 17:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 4,900 sec
0-200M: 7,307 sec 
0-300M: 9,395 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,910 sec
200-400M: 3,890 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,20 km/h
400M: 208,82 km/h
200-400M: 45,62 km/h

45,62 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA CBR 600 F4

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-06-11 17:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,912 sec
0-100M: 4,900 sec
0-200M: 7,307 sec 
0-300M: 9,395 sec
0-400M: 11,197 sec
TOTAL TIME: 11,910 sec
200-400M: 3,890 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,20 km/h
400M: 208,82 km/h
200-400M: 45,62 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo