Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΒΑΪΛΑΚΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Scooter [2005] 3 0 12 10 2 5 5 0 0 2 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 15 1 73 71 2 2 52 7 9 2 1
TOTAL RACES: 15 18 1 85 81 4 7 57 7 9 4 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Scooter [2005]0,566 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-06-07 15:47:59

TIME INFORMATION
RT: 0,566 sec
0-18M: 2,064 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,466 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,465 sec
TOTAL TIME: 16,031 sec
200-400M: 5,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,52 km/h
400M: 127,70 km/h
200-400M: 16,18 km/h

2,039 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2011-07-09 12:52:45

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,039 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,950 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 18,811 sec
TOTAL TIME: 19,577 sec
200-400M: 8,861 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 84,46 km/h
400M: 76,20 km/h
200-400M: -8,26 km/h

9,460 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-06-07 14:21:09

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,067 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,460 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,564 sec
TOTAL TIME: 16,492 sec
200-400M: 6,104 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 110,02 km/h
400M: 126,09 km/h
200-400M: 16,07 km/h

15,465 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-06-07 15:47:59

TIME INFORMATION
RT: 0,566 sec
0-18M: 2,064 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,466 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,465 sec
TOTAL TIME: 16,031 sec
200-400M: 5,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,52 km/h
400M: 127,70 km/h
200-400M: 16,18 km/h

5,791 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Free Run
2008-12-13 08:16:01

TIME INFORMATION
RT: 1,461 sec
0-18M: 2,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,678 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,469 sec
TOTAL TIME: 17,930 sec
200-400M: 5,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,49 km/h
400M: 129,26 km/h
200-400M: 15,77 km/h

113,49 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Free Run
2008-12-13 08:16:01

TIME INFORMATION
RT: 1,461 sec
0-18M: 2,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,678 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,469 sec
TOTAL TIME: 17,930 sec
200-400M: 5,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,49 km/h
400M: 129,26 km/h
200-400M: 15,77 km/h

129,26 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Free Run
2008-12-13 08:16:01

TIME INFORMATION
RT: 1,461 sec
0-18M: 2,797 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,678 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,469 sec
TOTAL TIME: 17,930 sec
200-400M: 5,791 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 113,49 km/h
400M: 129,26 km/h
200-400M: 15,77 km/h

23,85 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Free Run
2011-07-10 09:40:15

TIME INFORMATION
RT: 0,904 sec
0-18M: 2,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 12,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 18,779 sec
TOTAL TIME: 19,683 sec
200-400M: 6,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 95,87 km/h
400M: 119,72 km/h
200-400M: 23,85 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,382 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-07-18 11:05:48

TIME INFORMATION
RT: 0,382 sec
0-18M: 1,890 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,073 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,746 sec
TOTAL TIME: 13,128 sec
200-400M: 4,673 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,05 km/h
400M: 166,05 km/h
200-400M: 30,00 km/h

1,488 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2014-05-31 17:13:29

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,488 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,641 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,689 sec
TOTAL TIME: 11,884 sec
200-400M: 4,048 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 194,91 km/h
200-400M: 28,02 km/h

6,641 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2014-05-31 17:13:29

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,488 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,641 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,689 sec
TOTAL TIME: 11,884 sec
200-400M: 4,048 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 194,91 km/h
200-400M: 28,02 km/h

10,613 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2014-06-01 11:30:19

TIME INFORMATION
RT: 0,630 sec
0-18M: 1,491 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,682 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,613 sec
TOTAL TIME: 11,243 sec
200-400M: 3,931 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,29 km/h
400M: 194,48 km/h
200-400M: 33,19 km/h

3,919 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-11-23 16:30:35

TIME INFORMATION
RT: 1,540 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,952 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,871 sec
TOTAL TIME: 12,411 sec
200-400M: 3,919 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,33 km/h
400M: 196,07 km/h
200-400M: 32,74 km/h

166,89 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2014-05-31 17:13:29

TIME INFORMATION
RT: 1,195 sec
0-18M: 1,488 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,641 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,689 sec
TOTAL TIME: 11,884 sec
200-400M: 4,048 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,89 km/h
400M: 194,91 km/h
200-400M: 28,02 km/h

205,01 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2014-05-31 15:06:39

TIME INFORMATION
RT: 0,955 sec
0-18M: 1,923 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,204 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,241 sec
TOTAL TIME: 12,196 sec
200-400M: 4,037 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,87 km/h
400M: 205,01 km/h
200-400M: 43,14 km/h

145,96 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-07-17 14:43:59

TIME INFORMATION
RT: 0,566 sec
0-18M: 2,082 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,239 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,974 sec
TOTAL TIME: 13,540 sec
200-400M: 4,735 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 18,64 km/h
400M: 164,60 km/h
200-400M: 145,96 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,023 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo